Mener oppdretter tar for lite ansvar etter at laks rømte: – Det er skuffende

I Nordland sliter de med «tidenes verste rømningssituasjon», ifølge Statsforvalteren. Mens myndighetene gjerne skulle sett at oppdretteren tok større ansvar, mener oppdretteren at de har gjort mer enn det som kreves.

Midt-Norsk Havbruk

I august rømte det i underkant av 39.000 fisk fra et av Midt-Norsk Havbruks anlegg i Trøndelag.

Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

– Oppdretterne har ansvaret for å sørge for at fisken holder seg inne i merdene. Det er ikke private elveeiere eller myndighetene som skal finansiere utfisking av rømt oppdrettsfisk i elvene. Det er det enkelte oppdrettsselskap som er ansvarlig for den rømte fisken.

Det sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

I slutten av august rømte det laks fra oppdrettsanlegget til Midt-Norsk Havbruk AS på Dolma i Nærøysund kommune, helt nord i Trøndelag. Rundt 39.000 laks skal ha rømt. Mange av dem har spredt seg til sjøer og vassdrag i Nordland.

Statsforvalteren kaller det «tidenes verste rømningssituasjon».

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran mener det er alvorlig når oppdrettslaks rømmer.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Skuffet over oppdretteren

Så langt skal i overkant av 13.000 laks være fanget, opplyser Tore Vatne.

Han er seksjonsleder i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland.

Fiskeridirektoratet har pålagt oppdretter gjenfangstfiske i flere elver. Vatne er skuffet over at oppdretteren ikke tar større ansvar.

– Det blir nærmest en frivillig sak for oppdretter å gjøre noe nå. Det har vi forstått at de ikke er interessert i. Det er skuffende. Det er ulikt slik vi ellers opererer i samfunnet, hvor forurenser må ta ansvar for oppryddingen. Slik er det tydeligvis ikke her, sier han.

Tore Vatne

Tore Vatne er seksjonsleder i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland. Han er skuffet over at oppdretteren ikke gjør mer for å få fanget laksen som har rømt.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran er klar på at visjonen er null rømte laks.

– Oppdretterne har ansvaret for å sørge for at fisken holder seg inne i merdene, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran, og fortsetter:

– Det er alvorlig når oppdrettslaks rømmer, men jeg opplever at Fiskeridirektoratet har god kontroll og at det ikke er behov for politisk innblanding i denne saken.

Det samme mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

– Vi har tatt til orde for å stille strengere krav om at oppdrettsanleggene må være rømningssikre. Det blir aktualisert i denne saken, sier han.

Fylkesnes mener oppdrettsselskapene må straffes mer enn de blir i dag, ved denne type hendelser.

– Selv om det er en ulykke, skal det ikke være mulig at så stor skade skal skje uten at det får alvorlige konsekvenser for dem som står bak.

Betalte dusør

De første ukene etter rømmingen betalte oppdretter dusør for fangst av laks som hadde rømt. Men dette ble stanset. Oppdretteren er klar på at dusørfiske er frivillig.

– For oss har dette vært viktig for å belønne og motivere alle de dyktige fiskerne som har vært i aksjon de siste ukene. Vi er svært takknemlige for den jobben de har gjort.

Det skriver daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Vibecke Bondø, i en e-post.

Hun viser til at det har vært 330 fiskere i aksjon, som har fått 250 kroner per fisk som er fanget. Og fiskerne har fisket over 13.000 fisk. Hovedsakelig har dette vært fisk som er tatt i nærheten av stedet hvor rømmingen skjedde.

– Grunnen til at vi nå ikke har forlenget dusørfiske er at fangstene avtok. Derfor har vi valgt å avslutte dusørfiske, men overvåkning og utfisking i vassdrag går som planlagt, opplyser hun.

Jobber aktivt for å hindre rømming

Bondø er klar på at Midt-Norsk havbruk jobber aktivt for å hindre at rømming skal skje

– Derfor er det svært tragisk og beklagelig at denne hendelsen skjedde i slutten av august i år, skriver hun.

Bondø er overrasket over uttalelsen fra Tore Vatne.

– Vi er svært overrasket over at en ansatt hos Statsforvalteren i Nordland publiserer ting i media som vi ikke er kjent med. Vi har ikke blitt orientert om denne saken. Ingen telefoner, e-poster eller noe kontakt fra Statsforvalteren, skriver hun.

Selskapet reagerer også på at Statsforvalteren har delt bilder av laks fulle av sår, et bilde som NRK har publisert ved en tidligere anledning.

Denne rømte oppdrettslaksen har stygge skader og ble nylig fanget på Helgeland.

Denne rømte oppdrettslaksen har stygge skader og ble nylig fanget på Helgeland. Midt-Norsk Havbruk mener den ikke kommer fra dem.

Foto: Statsforvalteren i Nordland

– Fisken som rømte fra oss i august var nærmest lusefri og hadde ikke sårskader. Bildet som NRK her bruker, viser en fisk som har svært stygge sår. Enkel biologi gir faktasvar på at slike store sårskader ikke kan forekomme på så kort tid. Av de 13.000 fiskene som er gjenfanget, har vi ikke fått noen tilbakemeldinger om sårskader på fisken, skriver hun.

Kostbart

Rømmingen har vært kostbar for oppdrettsselskapet. Så langt er det betalt over 3 millioner kroner til dusørfiskerne. I tillegg kommer utgiftene til den utvidede gjenfangsten som selskapet anslår til å koste 1,5 millioner kroner.

– Elveovervåkning i 2021 og 2022 samt andre tap forbundet med rømmingen vil koste oss ca. 11,5 millioner kroner, opplyser Bondø.

Daglig leder i Salmanor, Vibecke Bondø.

Vibecke Bondø er daglig leder i Midt-Norsk havbruk.

Foto: NRK