Hopp til innhold

Enorme mengder rømt laks på Helgeland: – Tidenes verste rømningssituasjon

Statsforvalteren i Nordland mener situasjonen er ekstrem og åpner for ekstraordinært fiske etter rømt oppdrettslaks.

Midt-Norsk Havbruk

I august rømte det i underkant av 39.000 fisk fra et av Midt-Norsk Havbruks anlegg i Trøndelag.

Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

I slutten av august rømte det laks fra oppdrettsanlegget til Midt-Norsk Havbruk AS på Dolma i Nærøysund kommune, helt nord i Trøndelag.

Ifølge Fiskeridirektoratet var det totale tallet i underkant av 39.000 rømt fisk.

Statsforvalteren i Nordland ga selskapet tillatelse til utvidet gjenfangstfiske i sjøen sør i Nordland.

Men den rømte laksen spredde seg etter hvert nordover, og det ble da åpnet for et fiske i et større område, fra fylkesgrensa til og med Brønnøy.

Ifølge Statsforvalteren er det mye rømt oppdrettslaks i sjøen i et stort område fra Trøndelag til Rana, inkludert fjordene. Det er i tillegg registrert mye rømt laks i mange vassdrag og elvemunninger.

– Meldinger fra store deler av Helgeland tyder på at vi nå har tidenes verste rømningssituasjon i fylket, sier seksjonsleder Tore Vatne i klima- og miljøavdelingen.

– Det er skremmende mye rømt laks, understreker han.

Har fanget 13.251 rømt laks

Frem til 5. oktober ble det registrert en gjenfangst på 13.251 laks. Med en snittvekt på 4,5 kilo blir det omkring 60.000 kilo laks. Dette er fire ganger det kvantum laks som blir avlivet til sammen i alle lakseelvene i Nordland på ett år.

– For å begrense de negative effektene på ville bestander av laks, finner vi det nå riktig å åpne for et ekstraordinært fiske etter rømt oppdrettslaks. Dette kan dessverre føre til noe bifangst av villaks og sjøørret, men vi mener dette likevel vil være riktig i den ekstreme situasjonen vi nå har på Helgeland, sier Vatne.

De første ukene betalte oppdretter dusør for fangst av oppfisket oppdrettslaks, men dette ønsket ikke oppdretter å videreføre etter 3. oktober.

Fiskeridirektoratet har pålagt oppdretter gjenfangstfiske i flere elver, men opplyser at de ikke kan pålegge oppdretter ytterligere gjenfangstfiske i sjøen.

Store skader og sår

Det rapporteres fortsatt om store mengder rømt laks langs kysten helt nord til Sjonafjorden i Rana. I utløpet av Lomselva i Velfjorden er det så langt fisket opp hele 700 rømte laks.

– Mye av laksen har store skader og sår på grunn av lakselus. Stygge sårskader der nakkepartiet til fisken er oppspist og vises godt i vannet på grunn av lys farge, ser ut til å være typiske for den rømte fisken.

– Heldigvis er det meste av den rømte laksen umoden. Det kan imidlertid se ut til at også mye av den umodne laksen søker mot elvene, muligens på grunn av mye lus og store sårskader som gir ubehag i salt sjø, forklarer Vatne.

Denne rømte oppdrettslaksen har stygge skader og ble nylig fanget på Helgeland.

Denne rømte oppdrettslaksen har stygge skader og ble nylig fanget på Helgeland.

Foto: Statsforvalteren i Nordland