Hopp til innhold

Statsadvokaten ber politiet etterforske Ap-fest på nytt: – Ønskelig å avhøre de involverte

Statsadvokaten omgjør henleggelsen etter Ap-festen på et hotell i Bodø.

Fest Scandic

Slik så det ut på hotellsuiten til Ap-toppene etter festlighetene. Politiet henla saken, som nå er vurdert på nytt av statsadvokaten.

Foto: Ola Helness / NRK

– Før jeg kan ta stilling til saken er det nødvendig med flere opplysninger. I påvente av flere opplysninger er henleggelsen omgjort, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg til NRK.

Statsadvokaten i Nordland tok selv initiativ til å gjøre en selvstendig vurdering av saken der Ap-toppene samlet seg på et hotellrom i Bodø.

Stoltenberg sier til Dagbladet at hun ikke ønsker å utdype hva hun mener er mangelfullt.

– Det er blant annet ønskelig med avhør med de involverte.

Henla saken

Forrige uke avslørte NRK at nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre i Arbeiderpartiet, dro til en hotellsuite for å drikke alkohol, etter årsmøtets slutt på lørdag.

– Jeg tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning. Så ser jeg fram til at det tas en beslutning om eventuell reaksjon, og er klar på at jeg skal behandles om alle andre, sier Skjæran til NRK i dag.

– Vi burde uansett ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet sammenkomsten da jeg var innom. Min beklagelse står fast.

De var åtte personer, noe som bryter med nasjonale smittevernregler.

Men på grunn av Bodø kommunes egen forskrift om samlinger, mente politiet at det var uklart at dette var ulovlig.

Derfor henla de saken, på grunn av det som de selv omtaler som et smutthull.

Reagerte på henleggelse

Ikke alle var enige i henleggelsen.

En av dem var professor Stig Harald Solheim ved UiT Norges arktiske universitet. Han mente politiet blandet klarhetskravet med prinsippet om rettsvillfarelse.

– Det betyr at selv om man mangler kunnskap om lover og regler, så skal det svært mye til for at man skal frifinnes på det grunnlaget.

Med andre ord mener han at dette er noe politikerne burde ha visst om.

Slik han leser saken er det mye som tyder på at dette er overtredelse av nasjonal forskrift.

– Som det bør reageres på, normalt i form av en bot.

La seg flat

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran møtte opp i Dagsnytt 18 mandagen etter festen. Der ga han en uforbeholden unnskyldning.

– Jeg beklager for det første at jeg valgte å gå inn på hotellrom, der det ikke var ikke plass til å overholde gjeldende smittevernkrav.

Han sa også at smitteverntiltak Bodø hadde innført, ikke ble diskutert før de gikk inn på suiten.

– Rett og slett flaut, sa Skjæran.

Espen Aas intervjuer Bjørnar Skjæran i Dagsnytt 18.