Hopp til innhold

Tetter «smutthullet» som gjorde at Ap-toppene slapp straff etter hotellfest

Ap-festen natt til lørdag var ulovlig ifølge de nasjonale tiltakene som ble innført i Bodø 12. mars. Politikerne slapp unna fordi Bodø kommune en dag tidligere innførte mildere tiltak. Nå tar kommunen grep.

Fest Scandic Havet

UTSIKT: Suiten har god utsikt over Bodø.

Foto: Ola Helness / NRK

Torsdag i forrige uke vedtok Ida Pinnerød og resten av formannskapet i Bodø kommune de strengeste tiltakene kommunen har sett siden i fjor.

Der sto det blant annet:

«Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted.»

Dagen etterpå innførte regjeringen tiltak i ti Saltenkommuner, deriblant Bodø kommune, som ble ilagt tiltaksnivå A – særlig høyt tiltaksnivå.

«Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.»

Dette hindret ikke åtte arbeiderpartipolitikere fra å ta seg en fest i en suite hos Scandic Havet i Bodø.

NRK avslørte hendelsen – og politiet åpnet sak. Allerede onsdag kom resultatet – saken ble henlagt.

Hvorfor?

Fordi politiet mener begge bestemmelsene gjelder.

– Den strengeste regelen gjelder alltid

– Slik politiet vurderer denne saken er det direkte motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer, sa påtaleleder i Nordland, Stig Morten Løkkebakken til NRK onsdag formiddag.

Han forklarte videre at hvis noen skal straffes for en handling i Norge er det et klarhetskrav, som innebærer at det må framgå tydelig hvilke handlinger som kan føre til sanksjon ved overtredelsen.

Da Skjæran og de andre politikerne drakk øl på toppen av Scandic Havet var begge forskriftene gyldige. Arne Myrland, kommunaldirektør i Bodø kommune, sier imidlertid at den nasjonale skal gå over den lokale.

Arne Myrland

Kommunaldirektør i Bodø kommune, Arne Myrland.

Foto: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune

– Det er alltid den strengeste regelen som gjelder, sier kommunaldirektør Arne Myrland til NRK.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte under dagens pressekonferanse at kommunene ikke kan innføre mer liberale regler enn regjeringen har innført.

– Det er de nasjonale reglene som gjelder. Nasjonale regler gjelder uansett, og har forrang over de lokale reglene.

Det kan altså se ut som politiet i Nordland ikke er helt enig med ministeren.

Betyr ikke noe hvem som er strengest

NRK har spurt Stig Morten Løkkebakken i politiet om ikke Myrland og Høie har rett i at det er den nasjonale forskriften som gjelder.

Dette bekrefter han.

Men han sier samtidig at den lokale også gjelder.

– Utfordringen er ikke hvilken av de to som har det strengeste tiltaket, men at de to forskriftene inneholder bestemmelser som er i motstrid med hverandre. For å kunne straffes for en handling er det i norsk rett et klarhetskrav, som innebærer at det må framgå tydelig i loven hvilke handlinger som kan føre til at en kan bli straffet.

Kommunen har ikke fulgt opp

Bodø kommune har siden fredag oppdatert bestemmelsene på sine hjemmesider. Under arrangementer står det nå presisert følgende:

«Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.»

Med andre ord akkurat det samme som i den nasjonale bestemmelsen.

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken

MOTSTRIDENDE: Stig Morten Løkkebakken sier det ikke betyr noe hvilket regelverk som er strengest.

Foto: Ola Helness / NRK

Løkkebakken sier det ikke holder med en enkel oppdatering på nett.

– Folk og menigmannen skal kunne innrette seg etter regler som er klare og tydelig. Når Bodø kommune har to sett regler som er gyldig og gjeldende kan en ikke forvente at de klarer å skille.

«Smutthullet» som gjorde at Ap-politikerne slapp unna finnes med andre ord fremdeles.

– Dette blir det vi kaller dobbelt bokholderi. Det er uklart hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Det er kommunen som ikke har klart å følge opp den nasjonale endringen som kom, sier Løkkebakken.

– Det er ingen som kan dømmes etter hva de skriver på hjemmesiden.

Endringer ved midnatt

Arne Myrland i Bodø kommune sier de har vært i kontakt med statsforvalteren, som har bekreftet at det er de strengeste reglene som til en hver tid gjelder.

– Det som fremkommer i den nasjonale forskriften gjelder, da den er strengere enn den lokale.

Kommunen har vært i kontakt med politiet etter hendelsen, og vil nå gjøre sitt for at dette blir enda tydeligere.

Suite

Den nasjonale forskriften forbyr fester som den Ap-politikerne hadde i helga. Det gjør ikke den lokale.

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi ser at politiet ikke klarer å straffesanksjonere ulovlige arrangementer på grunn av uklarhet i regelsettet. Bodø kommune ønsker å bidra i at dette blir ryddet opp i nå.

– Vi kommer til å endre den lokale forskriften slik at den er samsvarer med den nasjonale.

Kommunelegen beslutter den nye lokale forskriften i kveld, og natt til torsdag blir den gjeldende.

– Det skal være klare og tydelige regler. Dette gjelder nå frem til politikerne tar det opp igjen til vurdering i neste uke.