Hopp til innhold

Ap-topper brøt koronareglene – samlet seg på hotellsuite og drakk alkohol etter årsmøte

Etter at middagen under årsmøtet var ferdig, tok Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og syv andre med seg øl og vin og fortsatte festlighetene på et hotellrom i Bodø. – Jeg beklager veldig at jeg var til stede, sier Skjæran.

Fest Scandic

Mange tomme øl- og ciderbokser sto pent oppstilt mandag formiddag.

Foto: Ola Helness / NRK
Sprit og vin

I søpla var det rester etter både sprit og vin.

Foto: Ola Helness / NRK
Suite

I denne suiten festet Ap-toppene.

Foto: Ola Helness / NRK
Øl og cider

Åtte personer skal ha vært til stede i suiten.

De siste ukene har Bodøs befolkning måttet tåle strenge smitteverntiltak. Det toppet seg fredag i forrige uke da Bodø stengte ned nærmest hele kommunen.

– Smittevernoverlegen har i samråd med kriseledelsen valgt å innføre de strengeste reglene siden pandemistarten, sa ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Kun timer senere arrangerte Nordland Arbeiderparti årsmøte ved Scandic Havet. Møtet gikk over to dager og ble gjennomført digitalt, med noen få til stede i Bodø.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Da valgte flere av ordførerens kollegaer å bryte med de strenge reglene i Bodø som sier følgende:

  • Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.
  • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.
  • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

Det er også en anbefaling om at det bør holdes to meter avstand i møte med andre personer.

Nordland politidistrikt har nå opprettet sak og iverksetter etterforskning.

– Politiet har opprettet sak og vil iverksette etterforskning. Avhengig av hva som framkommer i denne etterforskningen vil det bli foretatt en påtalemessig vurdering av forholdet. Kommer en til at vilkårene for straff er oppfylt, vil saken bli sendt til statsadvokatene i Nordland for endelig påtalemessig behandling og avgjørelse, sier påtaleleder i Nordland Stig Morten Løkkebakken til NRK.

Totalt var åtte stykker samlet på en hotellsuite for å fortsette festlighetene etter middagen. Deriblant:

  • Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran
  • Lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen
  • Tredjekandidat i Nordland Arbeiderparti, Øystein Mathisen
  • Fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, Tor Arne Bell Ljunggren

– Det er helt på sin plass og riktig at de kommer med en skikkelig beklagelse i dag, sier Pinnerød til NRK

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sikter seg inn mot statsministerposten etter høstens stortingsvalg.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, sier politikere ikke er unntatt reglene.

– Dette er et klart og uheldig brudd på bestemmelser alle er pålagt å følge. Da må selvsagt politikere gå foran og respektere reglene. Jeg ser at de som har deltatt beklager på det sterkeste, og det er på sin plass. Vi må alle følge reglene som gis, og sammen gjøre det vi kan for å hindre smitte.

Drakk alkohol på suite

NRK mottok søndag ettermiddag opplysninger angående partiets festligheter. Etter en middag ved hotellets restaurant skal åtte personer ha tatt festen videre til en av hotellets suiter.

– Etter første dag på årsmøtet var vi som organiserte møtet, og bodde på hotellet, samlet på en suite med god plass. Vi var deler av kvelden til sammen åtte personer inkludert undertegnede, sier Tor Arne Ljunggren, fylkessekretær i Nordland Ap til NRK.

Det var suiten «Fleinvær» hos Scandic som var leid.

– De som var til stede hadde selv kjøpt øl og vin til eget bruk, sier han.

Burde gjort en egen vurdering

Kommunikasjonssjef i Bodø kommune, Tord Bertinhussen, henviser til kommunens korona-bestemmelser. Utover dette har ikke kommunen noen kommentar på hendelsen.

Mona Nilsen

Mona Nilsen, leder av Nordland Arbeiderparti.

Foto: Nordland Ap

Både Mona Nilsen og Øystein Mathisen sier til NRK at de beklager hendelsen.

– Jeg beklager veldig at jeg var til stede. Det burde jeg ikke ha vært, sier Bjørnar Skjæran.

Utover det viser samtlige tre til uttalelsen fra Nordland Arbeiderparti.

Støre og Skjæran

HAR BEKLAGET SEG: Bjørnar Skjæran skal ha beklaget seg både til ordfører Ida Pinnerød og partileder Jonas Gahr Støre.

Foto: KJETIL MOE / NRK

Ljunggren innrømmer at de gjorde en feil da helgens festligheter ble dratt opp i en privateid suite.

– Vi burde gjort en egen vurdering knyttet til å møtes etter middagen på grunn av den nye avstandsregelen på to meter. Vi har gjort en feil. Dette beklager vi på det sterkeste.

På spørsmål om det vil komme en uttalelse fra Arbeiderpartiet til deltakerne av festen, svarer Jonas Gahr Støre:

– Bjørnar informerte meg om dette i går og jeg var veldig tydelig i min tilbakemelding. Smittevernreglene gjelder for alle og politikere må fullt og helt følge reglene. Han har beklaget offentlig og også til meg og til ordføreren i Bodø, og det tar jeg til etterretning

Skuffet over egne partifeller

Under fredagens pressekonferanse, der Bodø kommune stengte ned store deler av samfunnet, brukte Ida Pinnerød metaforen «rundvask» for å beskrive situasjonen.

En siste rundvask før pandemien er over. Dette mener hun fortsatt.

Ida Pinnerød

SKUFFET: Ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier hun er skuffet over egne partifeller i Arbeiderpartiet.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Først må jeg bare understreke at rundvasken i aller høyeste grad også gjelder politikere. Jeg ble i går kveld gjort kjent med at det har vært et treff på et hotellrom med åtte personer til stede, og jeg gjorde mitt syn om dette helt klart for disse.

– Jeg er selvsagt ekstra skuffet fordi det er mine egne partifeller. Ut over det så får det jeg har sagt bli mellom oss, men det er ikke noen hemmelighet at jeg har vært veldig tydelig på hva jeg mener om at de har gjort dette mens de aller fleste står på pinne og ofrer mye for ikke å bidra til smittespredning.

Kan straffes med bøter

Politiet i Nordland bekrefter at «arrangementet» på hotellrommet er et brudd på forskriften.

Påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, sier et hotellrom skal defineres som et leid lokale der maksimalt 10 personer kan være til stede i de nasjonale bestemmelsene, men;

I Bodø kommunes midlertidige forskrift av 12. mars 2021 §5 er det nedfelt et generelt forbud mot arrangementer. Unntaket er begravelser/bisettelser og arrangørcrew for digitale møter med maksimalt 5 stykker, skriver Løkkebakken til NRK.

Løkkebakken tar som forutsetning av faktum er korrekt beskrevet, og sier den dermed er straffbar.

– Normalstraff for dette vil i henhold til Riksadvokatens bøtedirektiv være kr 20.000,- for arrangør og kr 10.000,- for hver av deltakerne.