Statoil lokker med 170 mill i nord

Statoil tilbyr å betale eiendomsskatt og 2000 arbeidsplasser om Lofoten og Vesterålen åpnes for oljeutvinning.

Statoils nordlandsdrøm

STATOILS NORDLANDSDRØM: Både Nordland VI ogNordland VII er bygd ut på kartet som Statoil nå presenteres.

Foto: Statoil

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Oljeselskapet Statoil presenterer nå en rapport som skal gjøre oljeskeptikere til tilhengere.

Utbygging av olje- og gassfeltene utenfor Lofoten og Vesterålen vil gi 2000 nye arbeidsplasser og årlig eiendomsskatt på 170 millioner kroner i året fra landterminalen, påstår den nye rapporten.

Viktig innspill i oljedebatten

– Dette mener vi er et viktig innspill i oljedebatten, bekrefter direktøren for Statoils Nordområdeinitiativ, Hege Marie Norheim.

Hun presenterer tall som som kommer til å telle i debatten om oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Leverandørindustrien skal oppgraderes, og det skal satses på utdanning.

Bygger på tre scenarier

Det er analyseselskapet Agenda Kaupang som har utarbeidet rapporten for Statoil, den bygger på tre ulike scenarioer for feltutvikling av området.

Ifølge pressemeldingen fra Statoil bygger industriskissene på Oljedirektoratets ressursanslag, og viser ifølge selskapet at flere utbyggingsløsninger kan være aktuelle:

Både offshoreløsninger og ilandføringsalternativer er utredet. Analysen viser at petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII vil gi store lokale og regionale ringvirkninger.

Det er alternativet med ilandføring som vil gi størst ringvirkninger for Nordland, og for dette scenarioet viser tallene at:

  • Næringslivet i regionen kan vente driftsleveranser for opp mot én milliard kroner i året fra petroleumsaktivitet. Dette vil skape ringvirkninger i alt fra kommunal tjenesteyting til reiseliv.
  • Eiendomsskatt fra landterminaler kan bli 170 millioner kroner i året.
  • Utbyggingsfasen for anleggene vil kreve et stort lokalt bidrag. Særlig innen bygg og anlegg vil behovet langt overstige tilgjengelig kapasitet."

Ilandføring i nord

Direktør Hege Marie Nordheim i StatoilHydro

VIL VINNE OLJETILHENGERE: Direktør Hege Marie Norheim i Statoil.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det kan altså bli ilandføring både i Lofoten og Vesterålen.

– Vi har sagt at funn i Nordland VII vil vi vurdere å ta til land i Vesterålen. Funn i Nordland VI vil vi vurdere å ta til land i Lofoten, eller Helgeland, sier Norheim til NRK.

Hun vet at dette er utspill som får enhver ordfører til å sitre, og bekreftelsen får hun hos ordføreren i vesterålskommunen Øksnes.

Spent på rapporten

John Danielsen, Ordfører Øksnes(Ap)

SPENT: John Danielsen, ordfører i Øksnes.

Foto: Ane Høyem / NRK

– Det danner nok et ganske stort grunnlag for å se for oss arbeidsplasser i framtiden, hvis det skulle bli petroleumsvirksomhet i regionen, sier ordfører John Danielsen fra Arbeiderpartiet til NRK.

Han innrømmer at han, som enhver annen ordfører, teller arbeidsplasser, og han er spent på å se innholdet av rapporten.

Vil dele godene

Men i motsetning til hva andre oljekommuner har gjort, og tatt hele eiendomsskatten, vil vesterålskommunene at eiendomsskatten på 170 millioner kroner skal komme alle kommunene til gode.

– Jeg tror det er viktig at vi ser potensialet i inntekter og arbeidsplasser i fellesskap, understreker John Danielsen i Øksnes.

Oljemotstanderne klarer å styre sin begeistring.

– Statoil som et kommersielt selskap har stor egeninteresse på å skape forventninger til arbeidsplasser, sier leder Gaute Wahl i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen til Nordlys.

Han mener selskapet kommer med luftige spådommer og at det forsøker å blåse opp forventningene.

Statoils nordlandsdrøm

Slik kan feltene utenfor Lofoten og Vesterålen bygges ut: 1. Nordland 7: Feltene bygges ut på havbunnen til et landanlegg i Vesterålen 2. Nordland 6: Statoil ser for seg tre ulike alternativer: 2A: Feltene bygges ut på havbunnen via et landanlegg i Lofoten 2B: Feltene bygges ut på havbunnen til et landanlegg på Helgeland 2C: Feltene bygges ut med en offshore-løsning

Foto: Statoil