17.000 kunder har fortsatt ikke legitimert seg: – I ytterste konsekvens blir kontoen sperret

Sparebank 1 Nord-Norge krever at kundene må ta med seg med passet i banken for å benytte seg av bankens tjenester. I dag går fristen ut, men det er fremdeles 17.000 kunder som ikke har gjort som de har fått beskjed om.

Stein Vidar Loftås

DÅRLIG DIALOG: Kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås, sier til NRK at informasjonen fra banken har vært for dårlig.

Foto: Petter Strøm / NRK

Sparebank 1 krever at kunder må legitimere seg på nytt med pass i banken. Det har skapt frustrasjon hos flere av bankens kunder. I alt har 200.000 kunder blitt varslet av banken.

Av dem som fikk frist til 15. november er det fremdeles 17. 000 som ikke har legitimert seg.

Utsettelse

I oktober meldte NRK om passkaos hos flere politidistrikter, både i Nordland og i Agder politidistrikt.

Det er flere som har fått utsettelse på grunn av passkø, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge.

Norsk pass

NORSK PASS: Presset hos en rekke politidistrikt har økt ettersom Spare Bank 1 krevde at pass er den eneste gyldige legitimasjonen.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Sparebank 1 Nord-Norge startet arbeidet med varsling i starten av 2019. De siste ble varslet i starten av november.

– Fristene varierer etter når kundene ble varslet, sier Loftås til NRK.

Kundene som ikke gjør som de får beskjed om, risikerer i ytterste konsekvens å få kontoen sperret.

Sparebank 1 om pass

Kommunikasjonssjefen presiserer at dette vil bli resultatet hvis alt annet er prøvd. Det vil blant annet si hvis du har fått en utsettelse grunnet lange passkøer.

Det har blitt reist stor forvirring rundt kravet til Sparebank 1 Nord-Norge, ettersom hvitvaskingsloven inkluderer flere former for gyldig legitimasjon og ikke bare pass som sådan.

Har du BankID, eller skal bli BankID-kunde må du derimot vise frem et gyldig pass.

Loftås alvorlig

MÅ HA PASS: I oktober forklarte kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge at banken vil jobbe med å finne løsninger til de som ikke rekker fristen 15. november.

Foto: Petter Strøm / NRK

Kommunikasjonssjefen sier til NRK at pass er den mest gunstige formen for legitimasjon for de fleste banktjenester.

Sparebank 1 Nord-Norge har varslet de fleste som har et kundeforhold hos dem. Men banken skiller mellom aktive og ikke-aktive kontoer.

Ikke-aktive kundeforhold er kontoer til kunder som fikk åpnet en konto da de ble født eller da de ble konfirmert, men som til vanlig bruker en helt annen bank.

– Disse kontoene, som for så vidt er tomme, vil vi stenge ned ganske fort, sier Loftås.

Kravet om legitimering

Det er kampen mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger som er i fokus.

Norske myndigheter har nemlig pålagt at alle bankene innhenter legitimasjon til alle sine kunder.

Tom Staavi, Finans Norge

STRENGE KRAV: Det nye regelverket er en grunnleggende forutsetning for arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

Årsaken er et nytt regelverk i hvitvaskingsloven fra Finansdepartementet.

«Kjenn din kunde»-loven fastslår at alle bankene skal vite hvem kundene er, og hvordan de skal bruke bankens tjenester.

Før fokuserte man kun på de kundene man hadde grunn til å tro drev med økonomisk kriminalitet. Alle de andre kundene fikk være i fred.

– Ved at banken er 100 prosent sikker på hvem kunden er, så er sjansen mindre for at de kan gjennomføre ulovlige transaksjoner, sa Tom Staavi, informasjonsdirektør i Bank Norge til NRK i januar.

Ulik praksis

Alle banker i Norge må forholde seg til det nye regelverket, men det er ulik praksis fra bank til bank.

Hos Norges største bank, DNB, gjelder kravet om pass kun for nye kunder. Det vil si kunder som ikke har et kundeforhold til DNB.

Hos Nordea blir pass kun presisert hvis du allerede har en BankID, men banken mangler utfyllende dokumentasjon om deg som kunde

Sparebank 1 Nord-Norge

IKKE I BRUK: Flere av dem som har blitt varslet har så kalte «ikke aktive» kontoer hos Sparebank 1 Nord-Norge, disse vil bli slettet.

Foto: Janni E. Hvidsten Evensen / NRK