Hopp til innhold

Flere partier vil oppheve forbud mot å utnytte myra: – Sjokkerte, sier miljøorganisasjon

Forbudet mot å utnytte myrområder har ikke rukket å bli ett år gammelt. Nå kan det bli opphevet etter forslag fra Sp med støtte fra Ap og Frp.

Myr, Ørskogfjellet

GASSLAGRING: Det lagres mye klimagasser i myrene. Derfor mener mange at de bør bli stående urørte.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Vi er sjokkerte, skuffet og sinte. På naturens og på klimaets vegne, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Du har sikkert hørt det før: Det lagres store mengder CO₂ i myrene. Når vi graver opp myrene, slippes mye av klimagassene ut i atmosfæren.

Derfor innførte regjeringen i fjor sommer et forbud mot å bruke myrområder til matproduksjon, med noen unntak.

Samtidig er det lov å bygge boliger og hytter i myrområder.

Men nå kan forbudet bli opphevet, hvis Senterpartiet får viljen sin.

Støtte fra Arbeiderpartiet

– I mange kommuner er mulighetene for å kunne dyrke mat i myrområder veldig viktig. Både for utviklingen av gårdsbruk og med tanke på matberedskap. Vi gi kommunene mer råderett og fjerne det generelle forbudet, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

18. mai skal Stortinget behandle forslaget om å oppheve forbudet mot å dyrke mat i ubrukte myrområder.

Sp mener det er mulig å dyrke i myrområdene uten å slippe ut store mengder karbon. For eksempel ved å drenere myrene.

Med støtte fra både Frp og Arbeiderpartiet har forslaget flertall.

Siv Mossleth

VIL ÅPNE: Siv Mossleth fra Nordland Sp mener vi bør åpne mer opp for dyrking i myrområdene.

Foto: Maria E. Trondsen / Saltenposten

– Dette er egentlig en videreføring av vårt forslag, som er motsatt av det som gjelder i dag, sier Terje Aasland (Ap).

– Vi mener det er byggingen på myrene som er problemet, ikke dyrking av mat.

Aasland: – Viktigere med mat enn boliger

Da saken var oppe i 2019, mente Ap at kommunene må kunne gi tillatelse til å produsere mat i myrområder. Men en slik tillatelse skal kun gis ut fra strenge hensyn til natur, biologisk mangfold og kulturlandskap.

Ap mente også at det heller burde vært forbudt å bygging boliger og hytter på myrområder.

– Vi mener det er viktigere å åpne opp for muligheten til å produsere mat på myrområder, enn å bygge der. Det siste året har jo vist oss viktigheten med å kunne produsere egen mat, sier Terje Aasland.

Terje Lien Aasland

VIKTIG MATPRODUKSJON: Stortingsrepresentant Terje Aasland mener det er viktig å ha mulighet for å kunne produsere mat i Norge.

Foto: Anne Longvik / NRK

– Men det er viktig å understreke at vi ikke ønsker å åpne opp for fri utnyttelse av myrområdene. Eventuelle dispensasjoner skal være grundig behandlet, sier han videre.

Trond Bjørkås, leder i Nordland bondelag, liker forslaget.

– Vi er positive til at regelverket blir opphevet. Men vi må passe på at eventuell matproduksjon blir gjort riktig for å unngå utslipp av klimagasser, sier han.

Mener forslaget er meningsløst

Christian Steel i Sabima synes det er useriøst å skulle oppheve forbudet nå, under ett år etter at det ble innført.

– Vi bør jo se om det fungerer før vi opphever det, sier Steel.

– Forbudet ble vedtatt etter grundige vurderinger. Forskerne sier det er en riktig ting å gjøre og Cicero sier det er et viktig klimatiltak. Derfor blir det useriøst at landets nasjonalforsamling skal endre på dette så kort tid etter det er vedtatt.

Steel mener det er meningsløst å argumentere for at vi heller bør dyrke mat på myrene fremfor å bygge der. Det er nemlig enighet på Stortinget om også å innføre et forbud mot bygging på myr. Det er bare ikke lagt inn et forslag for regjeringen om å innføre et slik forbud.

– Å skulle tillate det ene fremfor det andre blir meningsløst. Vi bør ikke gjøre noen av delene, sier han.

– Myr er et av de viktigste karbonlagrene vi har. Det er mer CO₂ lagret per kilometer myr enn det er i tropisk regnskog. Å punktere dem er en stor risiko.

Christian Steel, generalsekretær i Sabima

IKKE HELT FORBUDT: Christian Steel i Sabima synes det er viktig å understreke at det er mulig for bønder å få dispensasjon for å dyrke i myr. – Så det er ikke totalt umulig. Det er nettopp en ventil for å sikre produksjon der det er helt spesielle forhold, sier Steele.

Foto: Margret Helland / NRK

Ministeren reagerer

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) kjøper ikke argumentasjonen fra Sp og Ap.

– Dette er påstander. Vi må følge de utredningene som er gjort. Vi må følge rådene som viser at dette er et effektiv klimatiltak, sier han.

– Med dette forslaget befester Senterpartiet seg som Stortingets mest natur- og klimafiendtlige parti.

Blant annet konkluderer en rapport fra Cicero med at forbudet har «et stort potensial som klimapolitisk virkemiddel».

Klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) oppfordrer Ap til å tenke seg om én gang til i denne saken.

– Hvis Ap har tenkt å stå på denne linjen, betyr det en kraftig svekkelse av naturvernet, sier Rotevatn til Vårt Land.