Hopp til innhold

Soldater utsettes for seksuell trakassering

8 prosent av soldatene som har svart på vernepliktsundersøkelsen 2021 oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. Dette er samme resultat som i 2020, men en økning på to prosentpoeng fra 2017.

Ifølge undersøkelsen er det andelen menn som rapporterer om seksuell trakassering som står for økningen.

Soldatene melder først og fremst om trakassering når de har kommet ut i avdelingene etter endt rekruttskole, og det er oftest medsoldater som står for trakasseringen. Ifølge undersøkelsen faller andelen befal som utøver seksuell trakassering.

– Undersøkelsen viser videre at det er økning av seksuell trakassering utenfor den aktive tjenesten. Den uønskede atferden har vært i noen grad alvorlig.

Vernepliktsundersøkelsen ble sendt ut til alle vernepliktige som var inne til førstegangstjeneste i 2021. Totalt var det 3348 personer som deltok i undersøkelsen, det er en svarandel på 38 prosent.

Undersøkelsen ser hvordan de vernepliktige opplever sin hverdag i Forsvaret, og tar ikke kun for seg seksuell trakassering.

Det er stabilt høy trivsel i Forsvaret blant vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Åtte av ti trives godt eller meget godt i Forsvaret.

– Vi ser nå den forventede effekten av allmenn verneplikt, der forskjellen på trivselen blant menn og kvinner er mer eller mindre utjevnet, og de trives like godt.

Nærmere åtte av ti sier at de har fått nok utdanning til å fungere i funksjonen de har. Syv av ti føler at de
er bevisste sin rolle som soldat og hva dette innebærer i en krigssituasjon.

– Resultatene kan tyde på at menn overvurderer seg selv, mens kvinner undervurderer seg selv i denne sammenheng, heter det.

Soldater fra Hærens skole for rekrutt og fagutdanning.
Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret