Skal spleise på ny flyplass i Rana

Næringslivet og kommunen legger 600 millioner på bordet, i det de mener er norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan, Mo i Rana

KOSTBART: Den planlagte Polarsirkelen lufthavn utenfor Mo i Rana er beregnet å koste mer enn to milliarder kroner.

Foto: Nordic - office of Architecture

– Dette viser hvor stor viljen er for å få plass et like godt flytilbud som resten av landet er i regionen, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

Prislappen er beregnet å være over to milliarder kroner, for det som vil bli den første flyplassen som er bygd i Norge siden 1998. Og nå skal altså Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling som eies av hjørnesteinsbedrifter i åtte kommuner, bla opp 300 millioner kroner hver.

Johansen mener en av årsakene til dette spleiselaget er å fremskynde prosessen med byggingen av flyplassen.

– Slik det er nå har vi et veldig dårlig flytilbud og det er dyrt å fly herfra, billettprisene er blant de dyreste i verden. Samtidig er det klart at en ny flyplass vil bidra til veksten i området.

Største spleiselaget innen luftfart

– Nasjonale myndigheter har spurt om mulighetene for medfinansiering fra regionen. Og vi stiller opp. Vi vil lage norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart, sier Arve Ulriksen som er administrerende direktør i Mo Industripark (MIP) til Rana Blad.

Og flere bedrifter i området skal inviteres til å delta på dette spleiselaget. Ifølge partene skal dette være Norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart.

– Så vidt vi vet er dette det største hittil. Det har vært et spleiselag for å få en lengre rullebane som Haugesund, Molde og Kristiansund bladde 90 millioner for, sier Henrik Johansen.

Ferdig til 2021

Henrik Johansen har i mange år jobbet for at en ny storflyplass legges til Hauan utenfor Mo i Rana, som daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling. Han forteller at de er godt fornøyde med dialogen med nasjonale myndigheter og håper at den nye flyplassen vil stå klar til 2021.

– Vi er glade for at et enstemmig storting er opptatt av å få ny flyplass behandlet raskt. Nå håper vi at utbygginga kan starte i 2018 og at første fly kan lande her i 2021.

Henrik Johansen, Mo i Rana

FØRSTE FLY: Henrik Johansen håper at første fly kan lande på den nye flyplassen i 2012.

Foto: Frank Nygård / NRK