Luftfartstilsynet sier ja til Hauan

Luftfartstilsynet gir grønt lys for søknaden om konsesjon for ny flyplass på Hauan i Rana.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan, Mo i Rana

Den planlagte Polarsirkelen lufthavn utenfor Mo i Rana er beregnet å koste mer enn to milliarder kroner.

Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

Det viser innstillingen som tilsynet i dag har levert til Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet understreker samtidig at de kun gir et betinget ja, fordi alle sider av saken fortsatt ikke er utredet.

– Vi har først og fremst sjekket at arealplanene er i orden og at hensynet til miljø, støy og naturmangfold er ivaretatt. Det nabokommunene bemerker rundt trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og samferdselspolitikk på Helgeland, er ikke opp til oss å avgjøre. Det er det opp til departementet å ta den videre behandlingen, sier seksjonssjef i Luftfartstilsynet, Jørn Eirik Seljås.

Seksjonssjef i Luftfartstilsynet, Jørn Eirik Seljås

Seksjonssjef i Luftfartstilsynet, Jørn Eirik Seljås sier at tilsynet gir et betinget ja, fordi alle sider av saken fortsatt ikke er utredet.

Foto: Ole Dalen / NRK

Men selv om det kun gis grønt lys for søknaden til en betinget konsesjon for 20 år fram i tid, er det et stykke igjen før ranværingene virkelig kan slippe jubelen løs.

– Det politiske beslutningen gjenstår. Så er det finansieringen som også er et vesentlig moment, sier Seljås til NRK.

​Glede i Rana

Henrik Johansen, Mo i Rana

Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Foto: Frank Nygård / NRK

I Polarsirkelen lufthavnutvikling ble nyheten mottatt med glede i dag.

– Vi vil berømme Luftfartstilsynet for å sikre en god fremdrift i arbeidet med å bygge ny flyplass på Helgeland. Tilsynet overlater til departementet å ta stilling til de samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske konsekvenser ved etablering av ny lufthavn. Dette er i overensstemmelse med oppdraget, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

– Tar mange forbehold

Daglig leder Bjørn Larsen i Mosjøen næringsforening, registrerer at det er mange forhold Luftfartstilsynet ikke tar stilling til.

– Det er fortsatt mye uavklart, og Luftfartstilsynet tar flere forbehold. Dersom ikke konsesjonsrettigheten realiseres ved anlegg innen tre år, må det gjøres nye undersøkelser.

Det andre er den endelige prislappen på flyplassprosjektet, som ifølge Bjørn Larsen allerede er doblet.

Man har ikke det fulle og hele kostnadsbildet, og det burde vært på plass før saken skal behandles politisk. Ellers blir beslutningsgrunnlaget svekket. Blant annet nevner Luftfartstilsynet et brudd i den ytre sikkerhetssonen på 200 meter, kostnader knyttet til avrenning til laksevassdrag og utgifter til veitrasé. Dette vil drive kostnadene ytterligere opp, mener Bjørn Larsen.