NRK Meny
Normal

Sjøsetter 2000 meter lang prototype neste år

En 20-åring fra Nederland starter i 2016 det som kan bli den største maritime søppeloppryddingen i historien.

The Ocean Cleanup

VIL LA HAVENE RYDDE SEG SELV: Metoden baserer seg på å utnytte vindens og havstrømmenes evne til å transportere plast og avfall mot en samlingsplattform.

Foto: The Ocean Cleanup

Artikkelen er mer enn to år gammel.

NRK skrev i juni 2014 om Boyan Slat (20) fra Nederland, som mener å ha en løsning på de globale utfordringene med marint avfall.

For å kunne gå videre med prosjektet, var gründeren avhengig av å samle inn to millioner dollar innenfor en tidsramme på 100 dager. Og det gikk med god margin, forteller Slat til NRK i dag – ett år senere.

– Det er tydelig at mange har troen på prosjektet. Vi kom i mål takket være 38 000 givere fra 160 land.

Starter oppryddingen i 2016

Boyan Slat

VIL RYDDE HAVET: Boyan Slat (20) fra Nederland har utviklet et system som han mener vil kunne rydde havet for plastavfall.

Foto: Pressefoto / The Ocean Cleanup

Den unge gründeren har over tid knyttet til seg kontakter og personell med ulik kompetanse. I dag jobber over 100 engasjerte mennesker for å få realisert prosjektet. Dette omfatter alt fra ingeniører og økologer til økonomer og jurister.

Nå er prosjektet kommet så langt, at de venter å ha en operasjonell prototype klar i løpet av første halvår av 2016, forteller Slat.

– Vi er stolte over å kunne meddele at verdens første system for storskala opprydding av plastforurensning vil bli sjøsatt andre kvartal neste år. Dette vil finne sted utenfor kysten av Tsushima, som er en øy i farvannet mellom Japan og Sør-Korea.

2000 meter lang installasjon

Havområder med søppel

KONSENTRERES: Plasten dras med havstrømmene, og konsentrerer seg i og rundt gyrer i alle verdenshavene.

Foto: The Ocean Cleanup

Denne riggen vil spenne over 2000 meter, og dermed bli den lengste flytende konstruksjonen som noen gang har blitt utplassert i havet, skal vi tro gründeren.

– Denne vil fange plastforurensning over en tidsperiode på minst to år, sier Slat.

Og det stopper ikke der. Over en periode på fem år vil flere lignende installasjoner sjøsettes i økende skala.

– Vi har konkrete planer om å utplassere et 100 kilometer langt system som skal rydde omtrent halvparten av søppelet i The Great Pacific garbage patch, mellom Hawaii og California.

Skal ta prøver

En av målsettingene på denne siden av året, er den såkalte «Mega Expedition» i august, hvor målsettingen er å lage et høyoppløselig kart over plast i Stillehavet.

Sjøfugl mage plastikk

Liket til en død albatrossunge viser plastikkbiter fra havet som den har blitt matet av sine foreldre.

Foto: Wikimedia Commons / Chris Jordan (CC BY 2.0)

– 50 skip skal ta flere prøver over en tidsperiode på tre uker enn det har blitt gjort i løpet av de siste 40 årene. Skipene skal dekke et 3,500,000 km² stort område mellom Hawaii og California, forteller Slat.

– Spennende

Bjørn Einar Grøsvik

INTERESSANT: Forsker Bjørn Einar Grøsvik hos Havforskningsinstituttet beskrev i fjor prosjektet som spennende.

Foto: Privat

Bjørn Einar Grøsvik hos Havforskningsinstituttet, som blant annet forsker på miljøgifter, beskrev i fjor prosjektet som spennende.

– Men jeg vil tro det er store utfordringer med slike systemer i åpne havområder på grunn av fysiske påkjenninger ved dårlige værforhold, sa han.

Slat innrømmer at de har stått overfor en rekke utfordringer i designprosessen.

– En av de store ingeniørrelaterte utfordringene har vært utformingen av de lange flyteelementene. De skal tåle ekstreme forhold, og samtidig være i stand til å følge bølgene. Men etter å ha gjennomført flere simuleringer og forsøk, har vi kommet fram til et system som vi mener vil fungere, avslutter han.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.