NRK Meny
Normal

Sjøsetter 2000 meter lang prototype neste år

En 20-åring fra Nederland starter i 2016 det som kan bli den største maritime søppeloppryddingen i historien.

The Ocean Cleanup

VIL LA HAVENE RYDDE SEG SELV: Metoden baserer seg på å utnytte vindens og havstrømmenes evne til å transportere plast og avfall mot en samlingsplattform.

Foto: The Ocean Cleanup

NRK skrev i juni 2014 om Boyan Slat (20) fra Nederland, som mener å ha en løsning på de globale utfordringene med marint avfall.

For å kunne gå videre med prosjektet, var gründeren avhengig av å samle inn to millioner dollar innenfor en tidsramme på 100 dager. Og det gikk med god margin, forteller Slat til NRK i dag – ett år senere.

– Det er tydelig at mange har troen på prosjektet. Vi kom i mål takket være 38 000 givere fra 160 land.

Starter oppryddingen i 2016

Boyan Slat

VIL RYDDE HAVET: Boyan Slat (20) fra Nederland har utviklet et system som han mener vil kunne rydde havet for plastavfall.

Foto: Pressefoto / The Ocean Cleanup

Den unge gründeren har over tid knyttet til seg kontakter og personell med ulik kompetanse. I dag jobber over 100 engasjerte mennesker for å få realisert prosjektet. Dette omfatter alt fra ingeniører og økologer til økonomer og jurister.

Nå er prosjektet kommet så langt, at de venter å ha en operasjonell prototype klar i løpet av første halvår av 2016, forteller Slat.

– Vi er stolte over å kunne meddele at verdens første system for storskala opprydding av plastforurensning vil bli sjøsatt andre kvartal neste år. Dette vil finne sted utenfor kysten av Tsushima, som er en øy i farvannet mellom Japan og Sør-Korea.

2000 meter lang installasjon

Havområder med søppel

KONSENTRERES: Plasten dras med havstrømmene, og konsentrerer seg i og rundt gyrer i alle verdenshavene.

Foto: The Ocean Cleanup

Denne riggen vil spenne over 2000 meter, og dermed bli den lengste flytende konstruksjonen som noen gang har blitt utplassert i havet, skal vi tro gründeren.

– Denne vil fange plastforurensning over en tidsperiode på minst to år, sier Slat.

Og det stopper ikke der. Over en periode på fem år vil flere lignende installasjoner sjøsettes i økende skala.

– Vi har konkrete planer om å utplassere et 100 kilometer langt system som skal rydde omtrent halvparten av søppelet i The Great Pacific garbage patch, mellom Hawaii og California.

Skal ta prøver

En av målsettingene på denne siden av året, er den såkalte «Mega Expedition» i august, hvor målsettingen er å lage et høyoppløselig kart over plast i Stillehavet.

Sjøfugl mage plastikk

Liket til en død albatrossunge viser plastikkbiter fra havet som den har blitt matet av sine foreldre.

Foto: Wikimedia Commons / Chris Jordan (CC BY 2.0)

– 50 skip skal ta flere prøver over en tidsperiode på tre uker enn det har blitt gjort i løpet av de siste 40 årene. Skipene skal dekke et 3,500,000 km² stort område mellom Hawaii og California, forteller Slat.

– Spennende

Bjørn Einar Grøsvik

INTERESSANT: Forsker Bjørn Einar Grøsvik hos Havforskningsinstituttet beskrev i fjor prosjektet som spennende.

Foto: Privat

Bjørn Einar Grøsvik hos Havforskningsinstituttet, som blant annet forsker på miljøgifter, beskrev i fjor prosjektet som spennende.

– Men jeg vil tro det er store utfordringer med slike systemer i åpne havområder på grunn av fysiske påkjenninger ved dårlige værforhold, sa han.

Slat innrømmer at de har stått overfor en rekke utfordringer i designprosessen.

– En av de store ingeniørrelaterte utfordringene har vært utformingen av de lange flyteelementene. De skal tåle ekstreme forhold, og samtidig være i stand til å følge bølgene. Men etter å ha gjennomført flere simuleringer og forsøk, har vi kommet fram til et system som vi mener vil fungere, avslutter han.