Hopp til innhold

Mer is i Arktis enn vanlig i september

Kaldt vær har hjulpet med å beholde en del av isen. Men forskerne jubler ikke av den grunn.

Arktiske Bikkepunkt

Temperaturstigningen vil fortsette i årene som kommer, og sjøisen vil derfor fortsette å smelte. Om et par tiår vil september måned være omtrent isfri, sier forsker Maria Sand.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Hvor mye sjøis det er i Arktis, svinger gjennom året.

September pleier å være måneden hvor omfanget når sitt laveste.

Og her kommer forskerne med det som kan virke som godt nytt: Utbredelsen ser i år ut til å havne godt over det som har vært minimum de seneste årene.

Det skriver ArcticToday, som viser til ferske tall.

– Ja, utbredelsen av sjøis denne sommeren er noe høyere enn de siste årene, bekrefter Maria Sand. Sand er forsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

Klar nedadgående trend

Årsaken er for såvidt enkel: Kaldt vær har hjulpet med å beholde en del av isen.

Medio september var utbredelsen på 4,73 millioner kvadratkilometer. Ifølge National Snow and Ice Data Center ligger det an til at utbredelsen (altså, minimum for sesongen) blir blant det høyeste man har sett i et tiårsperspektiv.

Men, som Sand påpeker:

– Fortsatt er utbredelsen veldig lav i forhold til gjennomsnittet 1980-2010.

Hun legger ved bildet du ser under her.

Grafikk Arktis.

Her ser vi utbredelsen av sjøis (millioner av kvadratkilometer). Rød linje er utviklinga for 2021.

Foto: National Snow and Ice Data Center

Hun bemerker at sjøisutbredelsen vil variere litt fra år til år.

Avhenig av blant annet vær og naturlige variasjoner.

I 2012 hadde vi en varm sommer og veldig mange stormer som pulveriserte og blåste bort mye av sjøisen. 2012 står fortsatt som det året med minst utbredelse av sjøis i september, forteller forskeren.

– Sjøisutbredelse måles med satellitter og vi ser en klar nedadgående trend selv om det er store variasjoner fra år til år.

– Så dette betyr ikke at trenden med mindre is i Arktis er i ferd med å snu?

Arktis-situasjonen akkurat nå.

Kart som illustrerer konsentrasjonen av sjøis i Arktis. Gult: 75 prosent konsentrasjon av is, mørkt lilla = 100 prosent.

Foto: University of Bremen

– Nei, temperaturstigningen vil fortsette i årene som kommer, og sjøisen vil derfor fortsette å smelte. Om et par tiår vil september måned være omtrent isfri.

Det vil si - bare med litt ‘slush’ igjen.

– Den vil fortsatt fryse til igjen om vinteren når det er mørkt og kaldt, men vi ser at isen blir mindre i alle årets måneder. I motsetning til isbreer på land, kan denne trenden snus hvis vi klarer å få ned utslippene og snu temperatur-økningen.

Isen blir yngre

Det høres også med til saken at utbredelse bare er én av tre faktorer når en vurderer status til sjøisen. Tykkelse og alder er de andre to.

Forskerne ser at sjøisen er mye tynnere nå enn før og derfor mer sårbar.

– I tillegg snakker vi om at isen blir yngre.

Det betyr at mindre og mindre av isen overlever et helt år.

Maria Sand. Klimaforsker Cicero.

KLIMAFORSKER: Maria Sand ved Cicero.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

2021 er et rekordår for lite flerårig is, det vil si at sjøisen har aldri vært så ung og tynn som nå, forteller hun.

– På 80-tallet hadde vi mye flerårig is, og over en-tredel av isen var eldre is. Det vil si over fire år gammel.

Eldre is er tykkere og mer resistent enn ung is.

– Nå er det nesten ingenting igjen av denne tykke isen, mindre enn én prosent av isen er over fire år gammel. Vi har yngre is som kun varer en sesong eller to før den smelter bort.

Man ser nå at deler av sjøisen har begynt å fryse på igjen, noe som impliserer at årets minimum er nådd.

Arctic sea ice minimum extent has declined significantly since satellite measurements began in 1979, with the lowest values observed since 2012.

Grafikken fra NASA illustrerer situasjonen for 2020.

Foto: NASA