Hopp til innhold

Turister blåste på havet i Lofoten – hyttene kan ha vært ulovlig utleid i et halvt år

Eierne fikk tillatelse til å sette opp hyttene, men sendte ikke inn en viktig søknad. Det kan ha ført til måneder med ulovlig utleie.

Helge Lyngmoe, hytter på Å i Lofoten

Det var bare betongblokkene og avløpsrørene som sto igjen etter at hytta hadde blåst på havet.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

12. februar gikk det galt. Fire utenlandske turister ble sendt til sykehus, etter at hytta de bodde på i Lofoten ble blåst på havet og knust til pinneved.

Den dramatiske og livsfarlige situasjonen oppstod fordi hyttene ikke hadde tålt den sterke vinden i området.

Den franske turisten Vincent Dussauze fortalte til NRK om en traumatisk opplevelse mens han og de tre andre i hytta kavet rundt i det frådende og iskaldt hav i stummende mørke.

– Alt gikk veldig fort, men jeg rakk å tenke: «nå dør vi», fortalte Dussauze.

Les også Vincent og Sreypov sov i hytta da den blåste på havet: – Skal aldri tilbake til Lofoten

Vincent og Sreypov Dussauze på sykehuset i Gravdal. Fire franske turister overlevde etter at hytta deres ble tatt av en kastevind og blåst på havet.

I etterkant av ulykka har flere spurt seg hvordan hytta kunne bli feid på havet på den måten.

– Her har ikke forskriftene vært fulgt i det hele tatt, og det er manglende byggekontroll, uttalte professor Per-Arne Sundsbø ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik.

Les også Byggekspert om hytta som blåste på havet: – Her mangler det totalt vindforankring

Hytte blåst på havet på campingplassen på Å i Lofoten. Bare fundamentet står igjen.

Manglet viktig dokument

Politiet er i full gang med etterforskning, og turistene har vært inne til avhør.

Fremdeles gjenstår en del av politiets etterforskning, før konklusjonen er klar.

Nå viser en kartlegging NRK har gjort at eieren av campingplassen har utelatt en viktig ting før de startet utleie på stedet:

Søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest har aldri kommet til kommunen.

Det må være på plass før man kan starte med utleie, sier eksperter NRK har vært i kontakt med.

En sjøbod ble blåst på havet i Å i Moskenes. Fire personer oppholdt seg i sjøboden, og har blitt sendt til sykehus.

En sjøbod ble blåst på havet i Å i Moskenes. Fire personer oppholdt seg i sjøboden, og har blitt sendt til sykehus.

– Det er krav om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for å ta i bruk en campinghytte. Det gjelder også for en midlertidig campinghytte som skal brukes til overnatting, sier Frode Grindahl til NRK.

Han er fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Liv Zimmermann ser rett i kameraet.

Liv Zimmermann er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Hun er klar på at man ikke kan drive utleie uten at man har søkt om ferdigattest.

Foto: Advokatfirmaet Hjort DA

– Kan ikke gi dispensasjon

Han får støtte fra advokat og partner i advokatfirmaet Hjort, Liv Zimmermann. Hun er en av landets fremste eksperter på plan- og bygningsloven.

– Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra saksbehandlingsreglene. Det betyr at de heller ikke kan gi dispensasjon fra kravet om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, sier hun.

Begge uttaler seg på generelt grunnlag.

NRK forklarer

Hva sier plan- og bygningsloven?

Hva sier plan- og bygningsloven?

Midlertidig tiltak

Utbyggerne hadde fått tillatelse til å sette opp campinghyttene som midlertidig tiltak. Et midlertidig tiltak er noe som ikke skal stå lenger enn to år. Men man må søke kommunen om lov til å sette dem opp. Denne søknaden kan eieren skrive og sende inn selv. Men vedkommende er da ansvarlig for å sikre at kravene som gjelder for slike tiltak er oppfylt, og sørge for å sende dokumentasjon på dette til kommunen.

Hva sier plan- og bygningsloven?

Trenger man ferdigattest når noe er satt opp midlertidig?

I utgangspunktet trenger man ikke ferdigattest til noe som settes opp midlertidig. Men det er et unntak. Skal man overnatte eller bo i bygningen må man ha ferdigattest på plass.

Hva sier plan- og bygningsloven?

Må kommunen dra ut og selv se at alt er på plass før man gir ferdigattest?

Nei, det er ikke nødvendig. Det kommunen må gjøre, er å se til all dokumentasjon som trengs for å gi en ferdigattest er på plass.

Hva sier plan- og bygningsloven?

Kan man leie ut uten at ferdigattesten er på plass?

Ja. Men da må man ha søkt om dette. Hvis kommunen ikke svarer på søknaden innen tre uker, har man rett til å ta bygningen i bruk som om man har ferdigattesten på plass. Men da på egen risiko. Hvis kommunen finner ut at man ikke hadde grunnlag for å få ferdigattest, kan den bli trukket tilbake.

Kilde: Advokat Liv Zimmermann.

Store planer

Det var i 2020 at dagens eiere av campingplassen la 9 millioner kroner på bordet for å sikre seg eiendommen.

Siden den gang har det vært gjort flere tiltak. De gamle hyttene er revet, og på planleggingsblokka har et reiselivsanlegg med 30 campinghytter stått.

«Vårt konsept bygger på en grunnidé om å gjøre gjestene mer oppmerksomme på utfordringene den sårbare naturen i Lofoten står overfor ved å sikre at medarbeidere og gjester får kjennskap til friluftsloven der ferdsel og annen aktivitet i natur- og kulturlandskapet ikke skal føre til negativ påvirkning på omgivelsene».

Men så langt kom de aldri, før samarbeidet med arkitektbyrået strandet.

I fjor fikk prosjektet ny fart. Da var et nytt arkitektbyrå kommet på banen, og en søknad om å sette opp fem midlertidige utleiehytter ble sendt inn. Også her ga kommunen tommel opp. Dette er tidligere omtalt i Avisa Lofoten.

I søknaden skrev utbyggerne:

«Hensikten er å raskt kunne få aktivitet i campingen under perioden campingen utvikles og gjenoppbygges. Det er ønske om et midlertidig tiltak for å kunne teste ut tomtens potensial og muligheter. Campingen har stått død i lang tid, med gammel bebyggelse og ingen skjøtsel».

Les også Mener Lofoten burde forby Airbnb: – Det blir ikke plass til å bo her

Hamnøy, Reine i Lofoten.

Sendte søknad

12. juli 2022 startet selskapet utleie av hyttene.

NRK har fått innsyn i samtlige dokumenter knyttet til byggesaken fra Moskenes kommune. Dokumentene viser at kommunen aldri har mottatt søknad om ferdigattest for de midlertidige hyttene. Først da planen var å gjøre dem permanent, ble søknaden sendt.

Dermed har eierne leid ut hyttene i over et halvt år, uten å ha nødvendige papirer på plass.

Hytte på kanten i Å i Lofoten

Hytta som står ved siden av den som blåste på havet, ble også flyttet av vinden, men der gikk det heldigvis bedre.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Det er Carl-Olav Løvald og Vidar Femdal Røe som gjennom sine selskap eier campingplassen.

NRK har gjort flere forsøk på å få svar fra dem. De svarer ikke på telefon. Når NRK sender en tekstmelding med spørsmål om de har sendt søknad om ferdigattest for hyttene, får NRK tilbake et dokument fra Røe.

Bildet viser et dokument fra kommunen. Der står det:

Ifølge advokat Liv Zimmermann er dette kun tillatelsen til å sette opp hyttene, og ikke en tillatelse til å ta dem i bruk.

NRK har konfrontert eierne med dette, men de har ikke besvart våre henvendelser. Verken på telefon, tekstmelding eller e-post.

Tidligere har Vidar Femdal Røe uttalt:

– Min oppmerksomhet er først fremst rettet mot gjestene som var utsatt for ulykken. Jeg kan ikke kommentere tekniske forhold før de er klarlagt. Jeg kan forsikre om at jeg tar dette på største alvor, og vil iverksette alle nødvendige tiltak.

Sjøbod på havet i Moskenes

Det som var igjen av hytta, som lå i fjæra nedenfor der den tidligere sto.

Foto: Tommy Johansen

Kunne leie ut fra 3. februar

Først 13. januar i år ble søknaden om ferdigattest sendt inn.

Da ønsket eierne å gjøre hyttene permanente. Men den søknaden ble aldri besvart av kommunen. Dermed kunne eierne lovlig starte utleie 3. februar i år. Det åpner plan- og bygningsloven for.

Hvis kommunen ikke svarer på en søknad om ferdigattest innen tre uker, kan bygget tas bruk. Men da på egen risiko med hensyn til at alle krav er oppfylt. Manglende funn av ferdigattest behøver derfor ikke bety at bygget er ulovlig tatt i bruk, sier Zimmermann.

Les også Her kan du bo gratis i sommer – hvis du rydder stranda

Træna på Helgeland

Politiet skal gjennomgå dokumentene

Politiet er i full gang med sin etterforskning. Blant annet er det oppnevnt to sakkyndige.

– En av de sakkyndige skal i løpet av uka ut sammen med en av våre kriminalteknikere og se på åstedet. Her skal de blant annet se på om fundamenteringen er gjort som den skal. Så skal noen se nærmere på dokumentene i saken, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira.

NRK anbefaler