– Før ble folk sinte da vi spurte om de ville bli same

Før fikk de kjeft da de dro rundt for å skape blest om sametingsvalget. – Men nå er folk stort sett positive, sier sametingspolitikerne på Helgeland.

Representanter for Vesthavet valgkrets

Samepolitiker Ann Mari Thomassen med følge har de siste dagene reist rundt med lavvo for å øke bevisstheten rundt Sametingsvalget. Fra venstre listekandidat Lars Theodor Kintel, 2.-kandidat Viktor Inge Paulsen, 1.-kandidat Ann-Mari Thomassen og stipendiat Astri Dankertsen. Foto: Ann-Mari Thomassen.

Årets Sametingsvalg avholdes samtidig som stortingsvalget i september. For å kunne stemme må du være registrert i Samemantallet, noe du i år for første gang kan gjøre via Internett.

– Fristen for å melde seg inn er 1. juli, og kan fra i år av gjøres via nettsidene til Sametinget, konstaterer Thomassen, førstekandidat i Vesthavet valgkrets for Norske Samers Riksforbund.

Valgkretsen er den minste i forkant av årets Sametingsvalg, med knappe 1500 medlemmer.

– Mer akseptert å være same

For å øke medlemsmassen har Thomassen med følge de siste dagene reist rundt med lavvo i hele valgkretsen – fra Meløy i sør til Salangen i nord – noe som tidligere var svært utfordrende.

– Vi skal ikke lengre en 10 år tilbake i tid før det var vanskelig å drive samepolitisk aktivitet lokalt, fordi man ble uglesett dersom man gikk ut offentlig som same, forteller Thomassen, og viser blant annet til fornorskingspolitikken overfor urbefolkningen i etterkrigstida.

– De siste årene har det imidlertid blitt mer akseptert å være same, og de vi har møtt på gata de siste dagene har stort sett vært veldig positive til det arbeidet vi gjør, forteller hun.

Viktig jobb

Thomassen er ikke i tvil om viktigheten av det arbeidet som gjøres i Sametinget.

– Sametinget gjør en viktig jobb som berører folk direkte, og er en institusjon som har kommet for å bli. Derfor bør alle med samisk identitet melde seg inn i manntallet og delta ved valget.

– Kan hvem som helst som føler seg samisk melde seg inn?

Det subjektive kravet er at man føler seg samisk, derav identitet. Det objektive kravet er at man har foreldre, beste- eller oldeforeldre som har hatt samisk som hjemmespråk, avslutter hun.

– Alvorlig at få unge deltar

Når Thomassen og de andre reiser rundt er det spesielt de unge de må være på jakt etter. Interessen blant de yngste har nemlig vært laber.

Ifølge tall fra Sametinget er det kun 62 personer i aldersgruppen 18–19 år som har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall, per 1. mai 2013.

– Vi har jo også sett fra tidligere statistikker at mange av 18 og 20 åringene ikke melder seg inn i valgmanntallet før de blir eldre. Dette fører til et demokratisk underskudd, sier Áike Selfors, nestleder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

I aldersgruppen 20–24 åringer er tallet noe høyere sammenlignet med de yngste. Der ligger valgmanntallet på 525 personer. Til sammen er det nå 14. 302 personer i valgmanntallet, per 1. mai 2013.

– Det blir nok diskusjoner om dette, hvis tallet blant de yngste ikke stiger. Det er en svært alvorlig sak, fordi det er et demokratisk underskudd i samepolitikken. Jeg tror at en diskusjon om valgdeltakelse vil motivere ungdommen til å delta i Sametingsvalget, sier Selfors.