Milliardfloke for flyplassprosjekt: – Ingen fikk vite at dette kunne bli et problem

Bodø drømmer om å realisere en av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter. Staten skal gi fire milliarder, men skal kommunen lykkes må de finne én milliard.

Ny by ny flyplass, Avinors skisser

SLIK KAN FLYPLASSEN BLI: Den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. Utviklingen av en ny bydel må kommunen og næringslivet skaffe pengene til selv.

Foto: Avinor

Bodø har lagt sin framtid i hendene på prosjektet «Ny by - ny flyplass». Sentralt står flyttingen av flyplassen 900 meter for å gi plass til en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart.»

Da Stortinget besluttet at kampflybasen i Bodø skulle legges ned, bestemte byen seg for å satse på smarte byløsninger. Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år.

Det er bare ett problem. Bodø kommune må få tak i én milliard kroner.

I fjor dukket en gåtefull amerikansk investor opp i Bodø. Han ville bruke milliarder på å gjøre Nordlands fylkeshovedstad til verdens smarteste by.

En norsk kommune trenger desperat store summer til en gigantisk utbygging. Så kommer en ukjent amerikaner til byen og sier han kan skaffe alle pengene. Men hvem er denne mannen, hvor kommer alle milliardene fra, og ikke minst – når kommer de? En ny NRK-podkast fra virkeligheten, hør den nå: https://radio.nrk.no/podkast/duften_av_dollar

Men så begynte det å skurre. Etter flere kritiske medieoppslag, forsvant den amerikanske investoren like raskt som han dukket opp.

Dermed måtte kommunen se seg etter penger et annet sted.

Høna og egget

I ett år har politikere og byråkrater klødd seg i hodet. Men vet fortsatt ikke hvordan de skal skaffe milliarden for å flytte flyplassen.

Nye Bodø lufthavn

Slik ser Avinor for seg at nye Bodø lufthavn skal bli.

Foto: Skisse: Avinor

Prislappen på å bygge den nye flyplassen er på fem milliarder kroner. Staten skal inn med fire milliarder, mens kommunen skal bidra med resten. Flyplassen skal stå ferdig mellom 2024 og 2026.

Stortinget vedtok i 2017 at kommunens andel skulle realiseres gjennom å selge eiendommer der dagens rullebane ligger. Problemet er at Avinor trenger pengene før Bodø får solgt eiendommene.

– Gikk ikke inn i detaljene

Ap-politiker Kjell-Idar Juvik var med å behandle saken i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han sier at man ikke gikk inn i detalj på hvordan Bodø skulle betale sin del.

– Som jeg husker var ikke det noen stor diskusjon på Stortinget. Ingen ble gjort oppmerksom på at dette kunne være et problem.

I ettertid tenker han at det burde vært diskutert mer inngående av dem som jobbet med prosjektet.

Kjell-Idar Juvik (Ap)

– Intensjonen var positiv fra Stortinget, men det er beklagelig hvis man må ta et lite stopp, sier Kjell Idar Juvik.

Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

– Det lå i kortene her at det ville bli et finansieringsbehov. Det er egentlig beklagelig. Nå har det blitt som høna og egget, sier han.

Ingen løsning i sikte

Bodø kommune har naturligvis ikke en ekstra milliard tilgjengelig for å gi til Avinor. Man kan heller ikke låne penger som skal gis bort i et bidrag. Dermed hersker det forvirring.

Ingen vil likevel uttale at milliardfloken er et problem. Samtidig er det ingen som kan peke på en konkret løsning.

– Det var ingen som tenkte på at en kommune skulle bidra til byggingen av en flyplass. Dette er et spesielt prosjekt som krever spesielle løsninger, sier prosjektsjef Irene Skiri i «Ny by- ny flyplass».

Irene Skiri

Irene Skiri, prosjektsjef, Ny by - ny flyplass.

Foto: Bodø kommune

Kommunen har utredet milliardfloken sammen med Forsvarsbygg og Avinor siden våren 2018 uten å finne en løsning.

– Det er ikke gitt hvordan man skal overføre et bidrag til Avinor for å bygge lufthavnen, sier hun.

Senere i mai skal kommunen i møte med Samferdselsdepartementet.

Der vil kommunen møte statssekretær Allan Ellingsen (Frp), som tidligere var varaordfører i Bodø. Han vil ta godt imot delegasjonen fra hjembyen.

– Det er full fart i planleggingen. Jeg opplever at det er en veldig god dialog mellom Bodø kommune, Samferdselsdepartmenet, og Avinor, sier Ellingsen.

Men heller ikke statssekretæren har noen umiddelbar løsning i ermet.

Allan Ellingsen, Samferdselsminister Jon Georg Dale og ordfører Ida Pinnerød

Samferdselsdepartementet og Bodø kommune møttes senest i høst for å diskutere finansieringen. T.v Allan Ellingsen, samferdselsminister Jon Georg Dale og Bodø-ordfører Ida Pinnerød.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Hvordan vi praktisk skal løse dette må vi komme tilbake til. Per i dag er det ikke slik at disse pengene må realiseres nå. De skal realiseres på sikt. Byprosjektet har en bred forankring i Stortinget, og jeg er helt sikker på at vi finner en løsning.

Vil ikke kritisere

Høyres ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes, mener milliardfloken burde vært løst tidligere. Men han vil ikke kritisere måten den politiske ledelsen i byen har håndtert saken. Selv ikke i et valgår.

Lars Vestnes

– Usikkerheten er skapt fordi det har vært lite politisk trykk i å følge opp saken, sier Høyres ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes.

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Dette prosjektet er svært viktig for kommunen. Jeg velger fortsatt å tro at vi har de samme ambisjonene. Alle vedtak har vært enstemmige.

Han retter likevel en advarende pekefinger til den politiske ledelsen i kommunen.

– Dersom man ikke prioriterer saker som handler om Ny by, ny flyplass opp til behandling, risikerer man å sette prosjektet i fare. Det er derfor vi har tatt opp saken igjen.

Håper å unngå utsettelse

ny by ny flyplass

Det åpnes opp et stort område for befolkningen i Bodø når flyplassen flyttes helt ut til havkanten.

Vestnes påpeker at faren med en utsettelse er at andre prosjekter prøver å bli en del av nasjonal transportplan. Han vil ikke se at Bodø faller ut av planen.

– Regjeringen har klare ambisjoner om å være en del av dette prosjektet. Vi må finne ut hvilke verdier kan bruke til å realisere våre forpliktelser overfor Avinor.

– Mulighetene til å realisere midlene er der. Spørsmålet er hvordan det skal gjøres.

Også Avinor tror på løsning

I januar la Avinor frem nye skisser for hvordan Bodø lufthavn skal bli når den om få år flyttes 900 meter.

Forprosjektet er finansiert. Det vil vare ut 2020 og litt inn i 2021. En potensiell utsettelse vil derfor ikke komme før etter det, opplyser Stine Westby som er konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor.

– Avinor utreder fem alternative måter å bygge flyplassen på. Hva vi ender opp på blir avgjort til sommeren.