Hopp til innhold

Samtlige seks pasienter skrevet ut, men ingen garanti for at faren er over

De seks pasientene som var innlagt med alvorlig øyebetennelse etter grå stæroperasjon ved Øyeklinikken i Narvik er nå skrevet ut fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. I dag besluttet øyelege Jens Kratholm å stenge klinikken helt.

Øyeklinikken i Narvik

Øyelege Jens Kratholm har stengt klinikken sin i Narvik. Seks pasienter er blitt alvorlig syke etter en grå stæroperasjon hos legen i januar.

Foto: Ola Helness / NRK

Øyelege Jens Kratholm bekrefter overfor NRK at han har stengt øyeklinikken med øyeblikkelig virkning.

Til avisen Fremover forklarer han at det er opplysninger han har fått fra Veterinærinstituttet i Oslo som nå har fått ham til å stenge klinikken helt og holdent.

Flere pasienter ble alvorlig syke

Tidlig i februar ble alle operasjoner hos øyelege Jens Kratholm i Narvik innstilt etter at fire mannlige pasienter fikk en alvorlig og svært sjelden betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær.

I slutten av februar ble det avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved Øyeklinikken i Narvik utviklet en alvorlig betennelse, som i verste fall kan gi varige synsskader.

Samtlige pasienter ble innlagt ved Universitetssykehuset i Nord-Nord-Norge Ifølge pressevakta på UNN er alle seks nå utskrevet. Men helsemyndighetene kan ikke garantere at faren er over.

Klinikksjef Geir Tollåli

Medisinsk fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– UNN har fått operasjonslister over samtlige pasienter slik at de har mulighet til å kontakte hver og en som er blitt operert for å forsikre seg om at ingen opplever problemer uten å si fra, sier medisinsk fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord til NRK.

Opererte 290 pasienter i januar

Til sammen opererte øyelegen i Narvik 290 pasienter for grå stær i løpet av årets første måned. Samtlige av pasientene som fikk betennelse i øyet ble alle operert midt i måneden.

Burkholderia cepacia

Her ser man bakterien vokse på en blodskål. Bakterien som er multiresistent, vokser nå i laboratoriet hvor mikrobiologer tester hvordan ulik antibiotika virker.

Foto: Karianne Wiger Gammelsrud / Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus

Det regionale kompetansesenteret for smittevern (KORSN), som holder til på Universitetssykehuset i Nord-Norge har ifølge Helse Nord hatt øyelegesaken som fulltidsbeskjeftigelse siden den første pasienten ble syk.

De har vært på befaring i Narvik to ganger og gått gjennom alle ledd i operasjonsprosessen for å forstå hvordan bakterien Burkholderia cepacia har havnet inne i øyet på pasientene.

Alt av utstyr, operasjonsinstrumenter og personell på klinikken er sjekket for å kunne dokumentere kvaliteten i prosessene i Kratholms virksomhet.

Så langt har ikke det regionale kompetansesenteret for smittevern klar sin rapport om smittesituasjonen ved øyeklinikken.

Har gjort sine egne undersøkelser

Øyelegen har ikke sittet stille og ventet på at smittevernsenteret og Helse Nord skal komme med konklusjonen på den omfattende kartleggingen.

Øyelege Jens Kratholm

Øyelege Jens Kratholm i Narvik har en avtale med Helse Nord om å operere 500 pasienter i løpet av et år. Men allerede i januar 2019 opererte han 290 pasienter for grå stær – alle disse for det regionale helseforetaket, ifølge han selv.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

Ifølge avisen Fremover har han tatt egne prøver på øyeklinikken, som han har sendt til et laboratorium i Tyskland. De fant ikke burkholderia-bakterien, men en annen bakterie som er en nær slektning – en Pseudomonas fluorescens.

Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord sier til NRK at det ikke er samme bakterie som har gjort seks pasienter syke.

– Pseudomonas-bakterien er en svært vanlig bakterie som finnes i alt fuktig miljø. Det er en helt annen art som har dukket opp i øyet hos disse pasientene. Dermed er det ingen logisk sammenheng, sier Tollåli.

Ingen funn hos Veterinærinstituttet

Øyelegen har også sendt miljøprøver fra klinikken til Veterinærinstituttet i Oslo. Instituttet har ikke påvist bakterien Burkholderia cepacia i disse prøvene.

– Veterinærinstituttets rolle i denne saken har vært å undersøke miljøprøver som vi har mottatt, sier seniorforsker Bjarne Bergsjø til NRK.

Burkholderia cepacia er en miljøbakterie som vokser godt i vann. Men bakterier overlever også godt i tørt støv. De formerer seg ikke, men tørt støv bevarer bakterier godt, ifølge Bergsjø.

– Vi har sagt at støv kan være et godt prøvemateriale når en vil undersøke forekomst av denne bakterien i miljøet. Dette gjelder for flere bakterier.

Han legger til at Veterinærinstituttet ikke har gitt noe råd om hvordan saken bør håndteres.

Helse Nord fornøyd

Video Øyeleger bekymret for eldrebølgen.mp4

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Foto: Nyhetsspiller

Øyelege Jens Kratholm har avtale med det regionale helseforetaket om å utføre 500 grå stæroperasjoner i året. Avtalen som ble inngått i 2011 spesifiserer at operasjonene skal fordeles jevnt ut over kalenderåret.

I januar i år opererte øyelegen 290 pasienter på 25 dager. Antallet står i skarp kontrast til avtalen Kratholm inngikk med Helse Nord.

Den avtalen har ikke øyelegen fulgt. Øyespesialisten har tre ganger søkt Helse Nord om å få operere mellom 200–300 flere pasienter enn de 500 han har avtale om.

I februar uttalte Helse Nord at de rent medisinsk er fornøyd med Kratholms praksis. Det som nå har skjedd må legen selv stå til ansvar for.

– Det er Kratholm selv som er ansvarlig for at han gjør en forsvarlig jobb. Vi har en kontrakt med ham, men la det ikke være noen tvil om at han driver for egen regning og risiko. Vi har bare ytt ham bistand, sier medisinsk fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

Under tilsyn

Morten Juul Sundnes, fungerende fylkeslege i Nordland

Fylkeslege Morten Sundnes i Nordland.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Fylkeslegen i Nordland åpnet tilsynssak mot legen etter at flere pasienter ble syke i januar.

– Vi har mottatt noe informasjon fra øyelegen selv, men har varslet om at vi trenger mer. Vi avventer også rapporten fra smittevernet ved UNN, sier assisterende fylkeslege Morten Juul Sundnes.

Når fylkeslegen har landet på en konklusjon, skal innstillingen oversendes Helsetilsynet, som skal avgjøre om øyelegen skal få en reaksjon.

Øyelegen har tidligere fått to advarsler fra Helsetilsynet i 2006 og 2013 etter at pasienter har klaget på pasientbehandlingen.