Øyelege opererte 290 pasienter på 25 dager: – Folk vil opereres så raskt som mulig

På én måned gjorde øyelege Jens Kratholm i Narvik unna over halvparten av de 500 operasjonene han skal gjøre i løpet av ett år. Nå granskes legen etter at fire pasienter har fått alvorlig betennelse i øynene.

Øyelege Jens Kratholm

Øyelege Jens Kratholm i Narvik har innstilt alle operasjoner i påvente av at han finner ut hvor bakterien stammer fra.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

I går ble det kjent at alle operasjonene ved Øyeklinikken i Narvik AS er stanset etter at flere pasienter har fått alvorlig betennelse i øynene etter å ha blitt operert for grå stær.

Fire mannlige pasienter er så langt sendt til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) hvor de behandles for en svært sjelden og skummel bakterie som heter Burkholderia cepacia. I verste fall kan pasientene få varige synsskader eller miste synet.

– Tilstanden til alle fire er stabil, opplyser avdelingsoverlege Terje Christoffersen ved Øyeseksjonen ved UNN til NRK tirsdag ettermiddag.

Fikk tekstmelding

Alle fire som nå får behandling på UNN, ble operert for grå stær av øyelege Jens Kratholm som driver Øyeklinikken i Narvik AS. Bare i januar opererte øyelegen 290 pasienter.

Jan Odd Johansen på Tranøy

Jan Odd Johansen (75) fra Helland i Hamarøy er forferdet over det som har skjedd med de fire pasientene som har fått betennelse på øynene.

Foto: Privat

En av dem er Jan Odd Johansen (75) fra Helland i Hamarøy, som ble operert for grå stær på begge øynene 25. januar. Noen dager etter fikk han både telefon og tekstmelding fra øyeklinikken

– De spurte hvordan operasjonen hadde gått, og ba meg ta øyeblikkelig kontakt dersom jeg kjente smerter eller ble rød i øynene, eller opplevde en skygge i sidesynet, forteller 75-åringen.

Han er forferdet over det som har skjedd med de fire pasientene som har fått betennelse på øynene.

– Heldigvis har det gått bra med meg. Jeg har fått bedre syn bare på den uka som har gått. Jeg kan lese tekstmeldinger og se på TV igjen, så det er bare velstand, sier han.

Åpnet tilsynssak

Morten Juul Sundnes, fungerende fylkeslege i Nordland

Fylkeslege Morten Juul Sundnes i Nordland har nå åpnet tilsynssak etter at fire pasienter er innlagt på UNN etter grå stæroperasjon.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Fylkeslege Morten Juul Sundnes i Nordland har nå åpnet tilsynssak for å finne ut hva som har skjedd.

Øyelege Jens Kratholm i Narvik har en avtale med Helse Nord om å operere 500 pasienter i løpet av et år. Men allerede i januar 2019 opererte han 290 pasienter for grå stær – alle disse for det regionale helseforetaket, ifølge han selv.

– Det er veldig mange operasjoner ettersom rammen er på 500 pasienter i året, sier seksjonsleder i Helse Nord, Frode Eilertsen.

Antallet står i skarp kontrast til avtalen Kratholm inngikk med Helse Nord i 2011.

Grå stær-operasjoner skal fordeles jevnt ut over kalenderåret. Dette for å sikre god tilgang til denne type operasjoner for pasientene i region nord.

Fra avtalen Øyeklinikken i Narvik har med Helse Nord

Den avtalen har ikke øyelegen fulgt. Øyespesialisten har tre ganger søkt Helse Nord om å få operere mellom 200–300 flere pasienter enn de 500 han har avtale om.

– Det har vi sagt nei til. Når vi får slike søknader gjør vi en behovsvurdering. Vi ser på hva UNN og andre avtalespesialister har av kapasitet. Oppsummert endte det med at han ikke fikk operere flere, sier Eilertsen.

Eilertsen understreker at Helse Nord rent medisink er fornøyd med Kratholms praksis, men de er altså ikke helt fornøyd med at han så tidlig på året har gjort unna såpass mange av de planlagte operasjonene.

– Folk vil opereres raskt

Øyelege Jens Kratholm

Øyelege Jens Kratholm i Narvik har innstilt alle operasjoner i påvente av at han finner ut hvor bakterien stammer fra.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

I Narvik er øyelege Jens Kratholm på jobb, selv om han har fått pålegg fra Helse Nord om å stanse operasjonene. Han forklarer hvorfor han ikke har etterkommet anmodningen fra Helse Nord slik:

– Det skyldes lange ventelister og for lite operasjonskapasitet i hele Nord-Norge. De som ble operert i januar i år, var klare allerede i mars i fjor da vi var ferdig med kvoten for fjoråret. Folk vil opereres så raskt som mulig. De vil kunne kjøre bil og lese meldinger på telefonen, sier han.

Kratholm har altså fra 4. til 28. januar i år opererte pasienter hver eneste dag, også helg, noe som tilsier at han har operert i snitt drøye 11 pasienter om dagen.

– 290 pasienter på så kort tid, er et høyt tall

Overlege Hilde Heger ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus sier at det er vanlig at ved private klinikkene så opererer legene 10 til 15 pasienter om dagen.

Overlege Hilde Heger, Ullevål universitetssykehus.

Overlege Hilde Heger ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Puls / NRK

– Her på sykehuset opererer vi ikke så mange, for her er det et mer tunggrodd apparat. Selv opererer jeg åtte om dagen, sier Heger.

At Kratholm opererer 500 pasienter i året, er som normalt, men de fleste privatlegene sprer disse operasjonene utover året, forteller Heger.

– 290 pasienter på så kort tid, er et høyt tall. Disse avtalespesialistene har ofte en avtale om 500 operasjoner i året, men de fleste sprer operasjonene utover året. Det er ikke vanlig å ha operasjonsdag hver eneste dag. Man skal ha kontroller og se litt til andre pasienter også.

Hun mener likevel ikke det er uforsvarlig å operere så mange på så kort tid.

– Hvis man føler man er kompetent, så er det ikke direkte uforsvarlig. Men det er jo dette med å opprettholde hygiene og få vasket instrumenter. Det avhenger også av hjelpepersonalet.

UNN

Helse Nord ble varslet gjennom øyeavdelingen på UNN, og ba Kratholm om øyeblikkelig å stanse operasjonene, og tilsynsmyndighetene ble varslet. 

Foto: Petter Strøm / NRK

Fikk advarsler

Avisen Fremover har skrevet flere saker om øyespesialisten i Narvik. I 2015 fikk Kratholm en advarsel fra Helsetilsynet etter at pasienter klaget på uforsvarlig behandling.

Da hadde det også kommet en bekymringsmelding fra tre øyeleger i Universitetssykehuset Nord-Norge om praksisen i Narvik.