Hopp til innhold

Vildes forskning kan gjøre strandryddingen mer effektiv

Folkene bak strandryddeprosjektet «Clean and Climb Lofoten» ble overrasket over mengden søppel de fant. Nå kan en fersk masteroppgave gjøre strandryddingen mer effektiv langs kysten.

Vilde Sørnes Solbakken i felt

Vilde Sørnes Solbakken har forsket på hvor mye av søppelet som blir liggende langs kysten, og hvor mye som forsvinner ut på havet igjen.

Foto: Benedikte F. Nashoug / SALT

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Deltakerne ble satt ut av hvor utbredt dette problemet er i Lofoten, sier Inaki Tomey i selskapet Marinewide.

Nylig avsluttet de et litt uvanlig strandryddetokt i Lofoten, «Clean and Climb Lofoten».

I én måned seilte de langs kysten av Lofoten. Om bord i seilbåten «Makaira 2» var det til enhver tid mellom 20 og 30 deltakere. Klatreentusiaster bosatt i Norge, som Tomey og hans kompis Kevin Ochoa ønsket å vise søppelutfordringene langs kysten.

– Vi har begge tatt en mastergrad i marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. I løpet av studiet ble vi veldig godt kjent med utfordringene med søppel i havet. Vi tenkte at vi måtte gjøre noe med dette problemet, forteller Tomey.

I løpet av en måned fjernet «Clean and Climb Lofoten» to tonn søppel fra strendene i Lofoten.

– Men det er ikke mengden søppel som var hovedpoenget her. Det viktigste var å vise deltakerne utfordringen. Det er ikke sånn at vi alene kan redde planeten. Men ved å gjøre flest mulig folk oppmerksom på utfordringen, kan vi utgjøre en forskjell.

Den månedslange turen skal blant annet resultere i en dokumentarfilm. I tillegg håper Inaki Tomey og kompisen at konseptet dere blir kopiert av folk andre steder.

– Vi håper vi kan inspirere folk til å få i gang lignende arrangementer over hele verden, sier Tomey.

Og de kan få hjelp fra en masterstudent på et annet universitet i Norge.

Ny forskning gir svar

Hvert år havner det anslagsvis mellom 8 og 12 millioner tonn plast i havet. Store mengder driver i land langs kysten.

Vilde Sørnes Solbakken er rådgiver i kompetansebedriften Salt. De spesialiserer seg blant annet på marin forsøpling. I mai fullførte Solbakken en mastergrad ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I oppgaven skulle hun se på hva som skjer med søppel når det driver i land.

– Jeg skulle følge med på hvor mye av søppelet som ble liggende, hva som skjer med det, og hvor mye som ble dratt ut i havet igjen, forklarer Solbakken.

Vilde Sørnes Solbakken sorterer

Vilde Sørnes Solbakken sorterer søppelet hun har funnet på en strand i Lofoten.

Foto: Niclas Risvol / Salt

Kunnskapen kan blant annet brukes til å planlegge strandrydding mer effektiv.

– Har du en strand der du vet at søppelet blir liggende lenge, kan det for eksempel være nok å rydde den stranda én gang i året. Har du strender med mye utskifting, vil det lønne seg å rydde oftere, sier Solbakken.

På den måten håper hun at strandryddingen kan bli enda mer effektiv.

I arbeidet sitt overvåket Solbakken tre strender i Lofoten. Hun understreker at det er vanskelig å trekke generelle konklusjoner ut fra hennes arbeid.

– Mine funn gjelder for de tre strendene. Forholdene vil mest sannsynlig være forskjellig fra strand til strand, sier hun.

Solbakken håper likevel på å kunne forske videre på temaet, slik at det kan bli mulig å i alle fall si noe om hva som kan spille inn på det som skjer med søppelet som driver i land.

Og hun har allerede teorier om noen ting som påvirker denne dynamikken.

Frivillige rydder strand i Lofoten

I løpet av en måned fjernet «Clean and Climb Lofoten» to tonn søppel fra strendene i Lofoten.

Foto: Sigurd Salberg Pedersen

«Clean and Climb Lofoten» gir seg ikke

– Det kan blant annet handle om hvilket underlag som er på stranda, eller forskjellige værfaktorer, sier Solbakken.

– Blant annet så vi at det kom mye søppel i land etter en storm vi hadde i høst. Vi har god grunn til å anta at uvær er en viktig faktor for søppel på strendene.

– Hvilke råd har du til dem som planlegger strandrydding, da?

– Jeg mener folk bør være klar over at det er en forskjell. Bli kjent med strendene, for å vite hvilke strender du bør rydde ofte og hvilke du ikke trenge rå rydde så hyppig. Men det viktigste er å fortsette å rydde strendene.

Og gjengen bak «Clean and Climb Lofoten» gir seg ikke.

– Vi håper dette kan bli et årlig arrangement. I tillegg håper vi som sagt at andre folk kan la seg inspirere og gjøre liggende ting der de bor, sier Inaki Tomey.