Hopp til innhold

River skole Riksantikvaren mener er verneverdig: – Ren vandalisme

– Jeg har fem sønner som har gått på denne skolen 24 år i strekk. Dette er ren vandalisme på sitt groveste, sier en gråtkvalt Anita Lassesen da rivingen av den 53 år gamle skolen med unik kunst startet.

Mange hadde sterke følelser knyttet til Rødskolen på Melbu som er i ferd med å rives.

Anita Lassesens fem sønner har alle gått på gamle Melbu barne- og ungdomsskole. Da rivingen startet ble det for mye. Dette er ren vandalisme, sier hun.

Den omstridte rivingen av Melbu barne- og ungdomsskolen – også kalt Rødskolen – startet onsdag, til tross for store protester. Skolen er utsmykket med to store veggmalerier signert kunstnere Harald Peterssen, og flere av landets fremste eksperter på kunst og arkitektur mener den klassiske skolen fra 1963 er et viktig kulturminne, som bør tas vare på.

– Jeg har ikke ord, sier Anita Lassesen og tørker tårer mens rekkverket i aulaen demonteres.

Sammen med flere andre frammøtte kan hun ikke gjøre annet enn å se på rivingen av skolen.

– Kommunen og Nordland fylkeskommune vil ikke se at dette er et verneverdig kulturminne. Kunsten til Harald Peterssen representerer europeisk kunsthistorie i rett linje, sier Kirsten Trasti.

Riksantikvaren: – Er verneverdig

Rødskolen på Melbu

Denne uka startet rivingen av den gamle barne- og ungdomsskolen på Melbu, til tross for at flere av landets fremste eksperter på kunst og arkitektur mener veggmaleriene i skolens aula er et viktig kulturminne, som bør tas vare på.

Foto: Kari Skeie / NRK

Nordland fylkeskommune har myndighet til å gi bygget midlertidig fredning, men sier nei fordi de mener bygget ikke har nasjonal verdi. Det siste året har imidlertid flere faginstanser krevd at fylkeskommunen vurderer saken på nytt. Blant dem er ICOMOS Norge, som rådgir norske myndigheter i verdensarvspørsmål, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Riksantikvaren har vurdert kunsten som verneverdig og at av stor lokal og regional verdi, men altså ikke i verneverdig i nasjonal forstand.

Riksantikvaren mener selvfølgelig at Rødskolen er verneverdig, og at den med kunsten er av viktig lokal og regional verdi. Da den ikke er av nasjonal verdi kan direktoratet ikke gå til midlertidig fredning etter Kulturminneloven. Vi hadde håpet av skolen hadde blitt vernet etter plan- og bygningsloven.

Riksantikvar Jørn Holme

Aksjonsgruppa Rødskolens venner mener vurderingen er gjort på et svakt grunnlag.

– Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs vurdering er kun basert på tilsendte fotografier, ikke befaring. Og den regionale verdien er ikke utredet i det hele tatt, sier Bjørn Hansen i Rødskolens venner.

Kan berges for 7 millioner

Ingelin Noresjø

Fylkesråd Ingelin Noresjø ser ikke bort fra man i ettertiden vil angre på at Rødskolen blir revet. – Det er ikke mulig å forutse hvilke valg vi gjør i dag som vi i framtiden vil se annerledes på.

Foto: Nordland fylkeskommune

Et nytt regnestykke fra landets største entreprenør innen betongrehabilitering viser at det vil koste drøyt 7 millioner kroner å berge kunsten inne i skolen, men da må rivingen stanses.

Det kommer ikke til å skje, sier fylkesråd for kultur, Ingelin Noresjø fra KrF.

– Vi har ett virkemiddel, og det er å sette i gang en midlertidig fredning. Men vi vet at dette bygget ikke vil bli fredet, vil det være misbruk av lovhjemmelen å ta den i bruk bare for å sette et rivingsvedtak på vent.

Risikerer søksmål

I tillegg vil en stans i rivingen sette både Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune i en vanskelig situasjon.

– Kommunen har en avtale med en entreprenør, og Nordland fylkeskommune kan også ende med å få et søksmål imot oss, derfor vil ikke det være aktuelt, sier Noresjø til NRK.

 : Debatt i kulturnytt om Rødskolen

Hør debatten i Kulturnytt om Rødskolen med kulturhistoriker Knut Ljøgodt og Dag Bastholm i Nordland fylkeskommune.