Hopp til innhold

Nå starter rivningen: – Det er ganske tragisk

Denne uken startet den omstridte rivningen av Melbu barne- og ungdomsskole, også kalt Rødskolen. Det til tross for at flere av landets fremste eksperter på kunst og arkitektur mener skolen fra 1963 er et viktig kulturminne, som bør tas vare på.

Rødskolen på Melbu

SPLITTER LOKALSAMFUNNET: Flere generasjoner melbuværinger har tilbrakt barneårene under de mektige kunstverkene Harald Peterssen. Nå skal skolen rives, og det har sinnene i kok hos mange.

Foto: Kari Skeie / NRK

Gisle Jakhelln i Fortidsminneforeningen sier at verken politikerne eller Kulturminneavdelingen i Nordland har lyttet til rådene.

– Det hele er tragisk. Saken har ikke vært tilstrekkelig vurdert av fagkyndige.

Før helga sendte foreningen brev til Nordland fylkeskommune, hvor de tar opp saken nok en gang.

– Fylkets rolle er å være en regional utviklingsaktør og støtte opp om kulturminnevernet. Ikke en aktiv motstander som skal torpedere prosesser der regionene skal ta selvstendige vurderinger, skriver Jakhelln.

Veggmalerier

Under mektige veggmalerier av den lokale kunstneren Harald Peterssen har vesterålinger i mer enn 50 år tilbrakt mye tid på Melbu barne- og ungdomsskole.

Men nå er de 300 elevene flyttet over til nyskolen like ved. Hadsel kommune mener den ikke har råd til å holde den gamle skolen ved like.

Nordland fylkeskommune har myndighet til å gi bygget midlertidig fredning, men sier nei fordi de mener bygget ikke har nasjonal verdi. Det siste året har imidlertid flere faginstanser krevd at fylkeskommunen vurderer saken på nytt. Blant dem er ICOMOS Norge, som rådgir norske myndigheter i verdensarvspørsmål, og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

 : Debatt i kulturnytt om Rødskolen

Hør debatten i Kulturnytt om Rødskolen med kulturhistoriker Knut Ljøgodt og Dag Bastholm i Nordland fylkeskommune.

– Grundig og god behandling

Men fylkeskommunen har ikke lyttet. Fylkesråd for kultur i Nordland Ingelin Noresjø (KrF) mener likevel saksbehandlingen har vært god.

– Det springende punktet har vært om det var grunnlag for midlertidig fredning, slik at riving av bygget kunne stoppes. Vi har konkludert med at kravene for dette ikke var til stede, en avgjørelse som også støttes av Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet, sier hun til NRK.

Ingelin Noresjø

Fylkesråd Ingelin Noresjø ser ikke bort fra man i ettertiden vil angre på at Rødskolen blir revet. – Det er ikke mulig å forutse hvilke valg vi gjør i dag som vi i framtiden vil se annerledes på.

Foto: Nordland fylkeskommune

Men fortidsminneforeningen er sterkt kritisk til prosessen, og har klaget saken inn for både Sivilombudsmannen og Fylkesmannen.

– Sterke følelser

Nordland fylkeskommune har verken villet møte «Rødskolens venner» eller blitt intervjuet av NRK om saken.

– Det har blitt brukt sterke ord mot fylkeskommunen i denne prosessen, og slike saker vekker gjerne sterke følelser. Det har vært min vurdering at det var best å gi skriftlige tilbakemeldinger, sier Noresjø.

– Dersom vurderingen blir oppfattet som at vi ikke velger å snakke med folk og media, er det tydelig at jeg burde vurdert dette annerledes, og det beklager jeg, sier hun.

Kampen fortsetter

Samtidig som rivingsarbeidet pågår fortsetter kampen for å bevare skolen.

– Det er ganske utrolig at fylkeskommunen står på sitt når kremen av landets eksperter sier det motsatte. Vi håper i det lengste at rivingen stoppes. Men dersom det ikke lykkes, kommer vi ikke til å sitte stille og se på at det skjer, sier Bjørn Hansen i Rødskolens venner.

Rødskolen på Melbu

Stridens kjerne er to store veggmalerier på sju ganger 11 meter av kunstneren Harald Peterssen, som pryder hver sin endevegg i aulaen på den over 50 år gamle skolen.

Foto: Kari Skeie / NRK

– For sent å snu

Det er for sent å snu nå, sier ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel kommune.

– En snuoperasjon vil forsinke den nye skolen som elevene og lærerne trenger. I tillegg vil det koste millionbeløp for kommunen.

Ordføreren mener kommunen har gjort det som er mulig for å ta vare på kunsten.

– Vi foreslo å bruke en av Norges største samtidskunstner til å avfotografere maleriene og presentere bildene på en moderne måte i den nye skolen. Men det har rettighetshaveren til kunsten sagt nei til.