Hopp til innhold

Internasjonal ekspertorganisasjon krever at rivingen av skole stanses

– Nordland fylkeskommune må stanse rivningen av Melbu barne- og ungdomsskole, krever ICOMOS Norge, som er en del av en internasjonal ekspertorganisasjon, som blant annet gir råd til UNESCO sin verdensarvliste.

Rødskolen på Melbu

SPLITTER LOKALSAMFUNNET: Flere generasjoner melbuværinger har tilbrakt barneårene under de mektige kunstverkene Harald Peterssen. Nå skal skolen rives, og det har sinnene i kok hos mange.

Foto: Kari Skeie / NRK

Leder Olaf Steen i ICOMOS Norge sier at den såkalte Rødskolen fra 1960-tallet har en unik arkitektur og kunst, og ber fylkeskommunen vurdere saken på nytt.

– Vi mener at det å rive Rødskolen på Melbu er et skritt i helt feil retning. Bygningen har store kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Den må bevares.

Og det er flere grunner til at organisasjonen som er en del av en internasjonal ekspertorganisasjon, som blant annet gir råd til UNESCO sin verdensarvliste mener dette.

– For det første er det den spesielle formen skolen har. Så er det kunsten, som er en flott monumental utsmykning. Skolen er godt bevart, og er et godt eksempel på fellesskapets og demokratiets kulturminner fra nær historie, mener Steen.

Sier nei til vern

Både Hadsel kommune og Nordland fylkeskommunen har tidligere konkludert med at skolen ikke har nasjonal eller regional verdi. Etter planen skal skolen rives i juni for å gi plass til parkeringsplass og uteområdene til den nye skolen på Melbu.

Nasjonalmuseet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ber om at riving vurderes på nytt, men Nordland fylkeskommune har sagt nei.

Kunsten blir dokumentert

Ola Morten Teigen

Rådmann Ola Morten Teigen har forståelse for at man har følelser knyttet til et bygg og et kunstverk som har vært sentralt i Melbusamfunnet i 53 år.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel sier til NRK at kunsten vil bli dokumentert for ettertida.

– Utover det er kunsten veggfast, og vil nok bli revet sammen med øvrig bygningsmasse.

Det var planer om at kunsten skulle videreføres, fotograferes og integreres, i den nye utsmykninga av den nye skolen. Men den planen er skrinlagt.

– Vi har dessverre ikke kommet til enighet med rettighetshaveren til kunsten. Det er vi lei oss for, men samtidig har vi full respekt for at det er rettighetshaver som har rettighetene til kunstverkene.

Rives i juni

Han har forståelse for at man har følelser knyttet til et bygg og et kunstverk som har vært sentralt i Melbusamfunnet i 53 år.

– Samtidig så er det min jobb som rådmann og sørge for at politiske vedtak blir gjennomført. Det er seks år siden vi gjorde dette vedtaket. Sluttbehandlinga var i 2010. Deretter var det en omkamp i 2015 der man fikk spørsmålet opp til vurderinger om man skulle gjøre endringer. Det valgte kommunestyret med et overveldende flertall å si nei til. Og da er ankemulighetene oppbrukt, sier rådmannen.

For sent?

Aulaen på Rødskolen på Melbu

Stridens kjerne er to store veggmalerier på sju ganger 11 meter av kunstneren Harald Peterssen, som pryder hver sin endevegg i aulaen på den over 50 år gamle skolen.

Foto: Bjørn Eide

– Er det ikke litt sent av ICOMOS Norge å komme på banen en måned før skolen skal rives?

– Det har vært et stort engasjement for å bevare skolen. Både blant kulturminnekolleger og lokalsamfunnet. Det er ikke for sent å snu, sier Leder Olaf Steen i ICOMOS Norge.

– I første rekke er det Nordland fylkeskommune, som har et ansvar i forbindelse med kulturminneloven. De er rette myndighet for å gjøre midlertidig fredning.
Vi tenker at hvis ikke de gjør noe, så får Riksantikvaren se hva de kan gjøre, sier Steen videre.

Steen beklager at kulturminner fra vår nære fortid lever kummerlig liv.

– Det er vanskelig å anerkjenne kulturminneverdier som ligger så nært opp til vår egen tid. Rødskolen er fin parallell til Sortland rådhus og kino. Samme arkitekt, samme periode. Vi har masse flotte kulturminner fra nyere tid i Nord-Norge, som ikke har fått den anerkjennelsen de egentlig bør ha, sier han.

Fagleder for nyere tids kulturminner, Ruth Tove Trang-Liljar i Nordland fylkeskommune skriver følgende i en epost til NRK:

– Nordland fylkeskommune har ikke mottatt noen ny informasjon i saken om Rødskolen Vi tar sikte på å svare på brev fra ICOMOS over helga.

Rødskolen på Melbu

Når Rødskolen etter planen rives i juni, har elevene på Melbu flyttet inn i en nybygd skole. Både Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune, har konkludert med at skolen fra 1960-tallet ikke er spesiell nok til at den må tas vare på.

Foto: Bjørn Eide