Hopp til innhold

Riksantikvaren vil stanse oppdrettsgigant i verdensarvområde

Uten å ha avklart konsekvensene, vil fylkesrådet i Nordland slippe verdens største oppdrettsselskap til i verdensarvområdet på Vega. Til tross for at riksantikvaren ber dem omgjøre vedtaket, står fylket på sitt.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

UNIKT KULTURLANDSKAP: Vegaøyene er kjent for sitt unike kulturlandskap og for sin eldgamle ærfugltradisjon. Her ser du de små trehusene som fungerer som hjem for ærfuglene mens de hekker.

Foto: Scanpix

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Riksantikvaren mener det er veldig uheldig at det nå gis en konsesjon uten at konsekvensene for verdensarvområdet er tilstrekkelig utredet, sier fungerende riksantikvar Leidulf Mydland.

I dag har Riksantikvaren påklagd vedtaket fra fylkesrådet i Nordland hvor de har tillatt oppdrett i verdensarvområdet Vegaøyan. I 2016 lovte de å ikke slippe til oppdrettere i området.

– I første omgang ber vi om at fylkesrådet omgjør vedtaket, og fatter et nytt vedtak som er mer i tråd med de verdiene også fylkeskommunen skal ivareta, sier han.

Dersom fylkeskommunen velger å ikke omgjøre vedtaket etter riksantikvarens henstilling, må de sende saken over til Nærings- og fiskeridepartementet.

Uforstående til at fylket fattet vedtak

– Vi stiller oss litt uforstående til at man nå midt underveis i en veldig god prosess med å utrede hvilke konsekvenser et oppdrettsanlegg vil få for verdensarvområdet, velger å fatte et slikt vedtak, sier riksantikvaren.

Han viser til konsekvensutredningen som skal gjennomføres i høst, og mener at denne må legges til grunn for å avgjøre om man skal tillate et nytt oppdrettsanlegg i området.

Leidulf Mydland

Fungerende riksantikvar Leidulf Mydland ber fylkeskommunen snu i vedtaket.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Riksantikvaren og Miljødirektoratet er i tett dialog med Vega kommune om å utarbeide en slik konsekvensutredning.

– Miljødirektoratet og riksantikvaren har bevilget til sammen over 600.000 kroner til den konsekvensutredningen NINA skal utføre for kommunen, det er denne vi mener må legges til grunn for om man skal tillate et oppdrettsanlegg eller ikke, sier han.

Mener grundig konsekvensutredning må til

I Kystsoneplanen for Vega og andre kommuner på Helgeland ble det ifølge riksantikvaren i stor grad åpnet for akvakulturanlegg, de har begge kommet med innsigelser fordi de mente konsekvensutredningen som lå i denne kystsoneplanen ikke var god nok.

– Vi er ikke prinsipielt motstander av oppdrettsanlegg i verdensarvområder, men vi mener at det må gjøres en virkelig grundig konsekvensutredning, sier Mydland.

Mydland sier at om det viser seg at det er mulig å etablere oppdrettsanlegg på enkelte lokaliteter og med en slik utforming at det ikke er i konflikt med hensynene riksantikvaren skal ivareta, ser de ingen grunn til å motsette seg et slikt vedtak.

Riksantikvaren sier de håper at fylkeskommunen trekker vedtaket tilbake og at de kan få opplyst saken tilstrekkelig, for å komme tilbake til et vedtak på et senere tidspunkt.

Har ikke planer om å omgjøre vedtaket

Fungerende fylkesrådsleder Svein Eggesvik sier at henstillingen fra riksantikvaren ikke kommer som noen overraskelse.

– Vi mener tiden er inne for å prøve det ut og se hvordan det går. Derfor har vi lagt denne begrensningen på fem år, sier han.

Eggesvik presiserer at det er viktig for fylkeskommunen å ivareta miljøet, noe de vil påse at gjøres. Vern gjennom bruk er tanken.

– At man har en forsiktig tilnærming til bruken og at det følges tett opp av miljømyndighetene videre.

Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsle

Fungerende fylkesrådsleder Svein Eggesvik sier de ikke har planer om å omgjøre vedtaket, men at dette eventuelt vil behandles på første fylkesrådsmøte over sommeren.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Det er med andre ord ikke aktuelt for dere å etterkomme dette ønsket om å omgjøre vedtaket?

– Vi har ikke tenkt å omgjøre det. Hvis det skal gjøres, må det i så fall legges opp til det i det første fylkesrådsmøtet etter sommeren.