Hopp til innhold

Kjerkol-masteren gikk fra toppkarakter til stryk: – Noen ganger får man litt ulike utslag

I 2021 fikk Ingvild Kjerkols masteroppgave B etter sensur. Tre år senere er samme oppgave annullert på grunn av plagiat. Hvordan kunne det skje?

Ingvild Kjerkol

Ingvild Kjerkol var følelsesladd da hun annonserte at hun var ferdig som helseminister i Jonas Gahr Støres regjering fredag formiddag.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Nå er det slik at jeg ikke gå inn på den konkrete saken fordi den ikke er lukket ennå.

Det sa rektor Solheim Hansen da hun gjestet Dagsnytt 18 fredag.

Da oppgaven ble vurdert av sensorer tilknyttet Nord universitet i 2021 fikk oppgaven karakteren B.

Etter en muntlig høring av masteroppgaven gikk karakteren opp til A

Men etter at oppgaven igjen ble plukket opp av universitetet, etter at flere medier hadde påpekt flere titalls tilfeller av tekstlikhet, kom nemnda for studentsaker frem til at oppgaven skulle annulleres.

– På generelt grunnlag er det sånn at sensorene får en rapport til vurdering som sier noe om tekstlikhet. Da må det en faglig vurdering til fordi det handler om hvor i oppgaven og på hvilken måte tekstlikhetene er brukt, sier Solheim Hansen og la til:

– Når vi har slike faglige vurderinger får vi noen ganger litt ulike utslag.

Nord universitet, grønt gress, fasade, universitet, høyere utdanning, murbygning, glassfasade, inngangsparti, utdanning, bodø, rektor hanne solheim hansen

Hanne Solheim Hansen er rektor ved Nord universitet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Hun viste også til at man i Norge har et såkalt «tosensor-system», hvor både en ekstern og en intern sensor vurderer oppgavene.

– Dette med å vurdere fusk er noe som blir lagt merke til i sektoren og vi har tatt et initiativ sammen med Universitets- og høgskolerådet for å få en mer lik behandling av fuskesaker i hele sektoren.

Simen August Randen, studentleder ved Nord universitet

Studentleder ved Kjerkols universitet: – Riktig å gå av

– Har det vært en vekker for dere ved Nord?

– Du kan si at vi har fulgt samme prosedyre som vi gjør ved andre saker.

Solheim Hansen sier at det er cirka 40 saker i året som blir behandlet i nemnda.

– Når det gjelder selve sensuren, så tenker jeg at vi kanskje må se på opplæring av studentene, for det er ingen studenter som egentlig har lyst til å drive med for mye tekstlikhet og bli tatt for juks.

Ingvild Kjerkol har gått av som helseminister. Her får du hele saken forklart.

Ingvild Kjerkol har gått av som helseminister. Her får du hele saken forklart.

Akademia er også i kontinuerlig utvikling og rektoren sier at det er mye enklere å kopiere tekst nå enn det var tidligere.

– Men vi har fått noen nye systemer vi skal ta i bruk.

Hun mener det er viktig at man er tydelig på hvilke krav universitetet har til oppgaver som blir levert inn.

Les også Kilder til NRK: Vestre høyaktuell som ny helseminister

Jan Christian Vestre.

– Det med rutinene til sensorene er det også viktig at vi får gått igjennom.

– Forstår du hvis det er studenter som begynner å lure på om de kan stole på en karakter eller en dom som er felt over oppgave når noe sånt skjer?

– Det avlegges 30.000 eksamener i løpet av et år ved Nord. Det er viktig for oss at dette blir så rett som mulig. Det som også er viktig er at studentene blir behandlet rett og at studentenes rettssikkerhet blir ivaretatt.

– Vondt å ikke bli trodd

Fredag formiddag var det kalt inn til pressekonferanse med Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre.

Her bekreftet Støre at nemnda hadde konkludert med juks i Kjerkols oppgave.

– Nemnda har konkludert med at det i masteroppgaven hennes foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat og at det er å anse som fusk etter loven. Nemnda har også kommet frem til at det er gjort forsettlig, sa Støre.

Kjerkol sa på sin side at det var vondt å ikke bli trodd på at plagieringen ikke var gjort med vilje.

– Vi har ikke hatt til hensikt å plagiere andres arbeider. Nemnda har behandlet oss akkurat som andre studenter, slik de skal gjøre. Selv om det gjør vondt å ikke bli trodd, så må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning.

Ingvild Kjerkol sammen med Jonas Gahr Støre, fra siden

Listhaug: – Det eneste riktige valget

Universitetet vil ikke kommentere

Fredag har Nord universitet lagt ut informasjon rundt Kjerkol-saken.

Universitetet skriver at hverken Nord universitet eller nemnda for studentsaker kan uttale seg i enkeltsaker, og at dette gjelder fremdeles.

Likevel refererer universitetet til at Kjerkol har sagt at masteroppgaven er annullert med grunnlag i at tekstlikhetene i oppgaven er å regne som forsettlig fusk.

Nord universitet bekrefter at de har mottatt protokollen fra nemnda i tråd med ordinær saksgang, og vil sette seg inn i denne.

Ingvild Kjerkol bryter sammen

Nådeløs dom, resolutt maktgrep