NRK Meny
Normal

Rekordsommer har gjort bjørnen lat

Det har vært en rolig sommer for Statens naturoppsyn. Faktisk har tilsynsmennene aldri tidligere opplevd færre skader forårsaket av bjørn.

Brunbjørn

LAT BAMSE: Den rekordvarme sommeren har gjort bjørnen mindre aktiv.

Foto: Arne Nævra / Scanpix

– Sommeren 2014 har vært veldig rolig hvis man ser på landet som helhet. Man må tilbake til 2003 for å finne en sommer hvor vi har hatt mindre å gjøre, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo hos Statens naturoppsyn.

I oppsummeringen som går fram til 1. august, kommer det frem at rovviltkontaktene rundt omkring i landet har undersøkt 1873 døde eller skadde sauer og lam. Av disse fant de at 730 hadde skader som var påført av rovvilt.

– Bjørneskadene går betydelig ned. Vi har aldri tidligere opplevd færre bjørneskader enn i år, fastslår Astmo.

– Bjørnen tåler varme dårlig

Ung hannbjørn skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn 4. mai 2014

MINDRE BJØRN: Mange skadefellinger og en redusert bjørnebestand trekkes frem som viktige årsaker. Denne bamsen ble skutt i Vefsn i mai, etter at det ble gitt en ekstraordinær fellingstillatelse.

Foto: Statens naturoppsyn

En av forklaringene som trekkes fram, er det varme været som vi har hatt i sommer. Dette har gjort bjørnen latere enn den vanligvis pleier å være i sommermånedene.

– Bjørner er et dyr som tåler varme ganske dårlig. Når det er varmt på sommeren, senker bjørnen aktivitetsnivået. Dette er nok også en del av forklaringen, sier seksjonslederen.

Mange skadefellinger og en redusert bjørnebestand i Sverige trekkes også frem som viktige årsaker.

Av statistikken kommer det videre frem at 2014 ser ut til å bli et år med nedgang for skader forårsaket av ulv. Jerveskadene går noe opp, mens skader forårsaket av gaupe og kongeørn går ned.

(artikkelen fortsetter under)

Skader forårsaket av jerv, gaupe og kongeørn

Skader forårsaket av jerv, gaupe og kongeørn.

Foto: Miljødirektoratet

Store lokale forskjeller

Men til tross for at tallene på landsbasis går i positiv retning, er det fremdeles store forskjeller rundt omkring i landet. Oppland og fylkene i Trøndelag merker betydelig nedgang i antallet meldte skader forårsaket av rovdyr, sammenlignet med i fjor.

Andre steder, som i Hedmark og Sogn og Fjordane, har oppsynet på den andre siden registrert store skader forårsaket av noen få jerver. Forskjellene er dermed store både lokalt og regionalt.

– I enkelte beiteområder så opplever man kanskje store skader på grunn av rovdyr, mens man andre områder kan oppleve at det ikke er tap i det hele tatt. Dette vil alltid variere fra sted til sted, sier Austmo.

Fortsatt mulighet for nye skader

Statens naturoppsyn er organisert som en del av Miljødirektoratet, og har siden 2001 hatt ansvaret for å dokumentere skade på husdyr som mistenkes å være drept eller skadet av rovvilt. Oppsynets vurdering danner grunnlag for fylkesmennenes behandling av søknader om erstatning for rovvilttap i etterkant.

– Vi vet at august er en måned med kaldere vær og mørkere netter. Da blir bjørnen mer aktiv, og jerven starter med å lagre mat for vinteren. Det kan fortsatt oppstå skader i beitelagene, sier Austmo.

Den endelige oversikten er da heller ikke klar før fylkesmennene er ferdig med å behandle søknadene om erstatning av rovvilttap mot slutten av desember. Men inntil videre, ser altså tallene lyse ut. Mye takket være den rekordvarme sommeren.

– Vi vet at mange vil velge å ta ned sauene sine fra beiteområdene dersom det skulle oppstå skader nå. Så det er et mer aktuelt tiltak utover høsten, fremfor skadefelling, avslutter Austmo.

Lisensfelling av bjørn startet 21. august, samtidig som svenskene startet sin bjørnejakt. For jerv starter fellingen 10. september. For ulv starter det lisensfelling utenfor forvaltningsområdet for ulv den 1. oktober.

Skader forårsaket av ulv og bjørn

Skader forårsaket av ulv og bjørn.

Foto: Miljødirektoratet