Ny bjørn skutt fra helikopter på Helgeland

To bjørner er på kort tid skutt fra helikopter på Helgeland.

Hannbjørn skutt fra helikopter vest i Rana 8. mai 2014

En hannbjørn på rundt 120 kilo er skutt fra helikopter vest i Rana kommune i dag.

Foto: SNO

Hannbjørn skutt fra helikopter vest i Rana 8. mai 2014
Foto: SNO
Vegard Pedersen, Statens naturoppsyn

Vegard Pedersen, Statens naturoppsyn

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Statens Naturoppsyn Nordland har i dag klokken 12:30 skutt en bjørn i den vestlige delen av Rana kommune.

– Vi fikk oppdraget fra Miljødirektoratet i går og i dag lykkes vi med fellingen. Fellingen foregikk fra helikopter mens sporing ble gjort fra bakken med snøskuter, sier Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn (SNO).

Bamsen var en hannbjørn på rundt 120 kilo.

Andre bjørnen på kort tid

Det er bare fire dager siden en annen hannbjørn ble skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn kommune. Statens Naturoppsyn mente bjørnen hadde herjet i reinflokkene i Grane og Vefsn og det ble gitt ekstraordinær fellingstillatelse.

– Dette er en oppfølging av rovviltforliket fra 2011, der Stortinget kom med et ønske om en mer aktiv rovviltforvaltning og at vårjakt på bjørn skulle være et tiltak for å redusere tap av sau og rein på beite, sier Pedersen.

Siden 1. januar 2012 er det skutt 19 bjørner i Norge og siden 2008 er det skutt 74 bjørner.

– I Nordland er det vedtatt et bestandsmål på én årlig yngling av bjørn. Til nå har vi kun registrert hannbjørner. Det er ikke registrert ynglende bjørn, så bestandsmålet på bjørn er ikke oppnådd, sier Vegard Pedersen.

Naturvernforbundet: – Uetisk og uakseptabelt

Ifølge Naturvernforbundet har antall registrert bjørner i Norge gått ned fra 166 i 2010, 151 i 2011 og til bare 137 i 2012. I 2013 ble det registrert DNA-prøver av 147 bjørner som hadde vært innom Norge.

Naturvernforbundet mener felling av bjørn på vårsnø fra helikopter er uansvarlig og trist.

– Bjørnen er en fredet og en sterkt truet art. I Norge skal vi doble bjørnebestanden, men den vokser ikke. Fordi vi skyter for mange og gjør for lite for å bygge opp bestanden. Derfor er det trist at bjørn blir skutt i Norge, mener fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Håpnes mener jakt på vårsnø er et konfliktsøkende tiltak som han trodde myndighetene ville unngå.

– Skyting av bjørn på vårsnø er uetisk og uakseptabel forvaltning av et av våre flotteste og sjeldneste dyr. All kunnskap konkluderer at vårjakt på bjørn ofte vil ha svært usikker effekt med hensyn til mulig skadereduksjon på beitedyr i det aktuelle området fordi vi ikke veit om den bjørnen som skytes utenfor hiet om våren faktisk er den bjørnen som gjør skade i saueflokken to måneder senere.

Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn er kjent med kritikken mot helikopterjakt på vårsnø, blant annet fra Naturvernforbundet.

– Jeg har forståelse for at det er kontroversielt å felle fra helikopter, men når beslutningen er tatt om at det skal felles bjørn, har SNO en egen fellingsforskrift som setter til side alle de vanlige jaktreglene. Dyret skal tas på mest mulig effektiv måte uten unødige pinsler, sier han.

Ung hannbjørn skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn 4. mai 2014

En ung hannbjørn ble skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn 4. mai.

Foto: Statens naturoppsyn