NRK Meny
Normal

Ung hannbjørn på 80 kilo skutt fra helikopter

Bamsen som Statens Naturoppsyn mener har herjet i reinflokkene i Grane og Vefsn ble skutt fra helikopter. – Uetisk og uakseptabelt, mener Naturvernforbundet.

Ung hannbjørn skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn 4. mai 2014

SKUTT FRA HELIKOPTER: Denne bamsen ble i helga skutt fra helikopter, etter at det ble gitt en ekstraordinær fellingstillatelse.

Foto: Statens naturoppsyn

Et fellingslag på ti lokale jegere og seks personer fra Statens naturoppsyn deltok da ungbjørnen ble skutt nord i Skjørlegda i Vefsn kommune søndag kveld, skriver Helgeland Arbeiderblad.

Fellingsleder Even Bjørnes i Statens Naturoppsyn (SNO) var med i helikopteret da bamsen ble felt – etter at det ble gitt ekstraordinær fellingstillatelse.

– Fra vi hadde sporet opp bjørnen til den var skutt gikk det 25 minutter, sier Bjørnes til NRK.no.

Bjørnes er kjent med kritikken mot helikopterjakt på vårsnø, blant annet fra Naturvernforbundet.

– Jeg har ingen kommentar til det. Vi er satt til å gjøre en jobb av myndighetene. Det er ingen tvil om at helikopterjakt er den mest effektive måten å felle en bjørn på. Og den minst stressende for dyret, sier Bjørnes til NRK.no.

Fersket mens den tok rein

Den unge hannbjørnen var blitt filmet av et viltkamera mens den tok en rein. Likevel er ikke Bjørnes 100 prosent sikker på at det er «drapsbjørnen» som nå er satt ut av spill.

– Men vi er ganske sikre på at det er den samme bjørnen som har forsynt seg i reinflokkene, sier han til NRK.no.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet

– Det er trist og kunnskapsløst å forvalte verdifull, truet natur på en slik måte, sier fagleder Arnodd Håpnes.

Foto: Naturvernforbundet

Imidlertid er det sikret DNA fra den skutte bjørnen, som nå er sendt til analyse.

– Det kan ta opp mot en måned til vi får svar, med mindre saken får prioritet som hastesak. Da kan det ta fire dager å få svar, sier Bjørnes til NRK.no.

Ung hannbjørn

Bjørnen som nå er skutt er en ung hannbjørn på mellom 80 og 90 kilo. SNO har ikke informasjon om hvor bjørnen har overvintret. Ifølge fellingslederen har den ikke nylig blitt jaget vekk fra moren.

– Den har overvintret i hi alene. Det er også vanskelig å slå fast noe sikkert om når den kom ut. Det er temperaturavhengig, og kan variere fra februar til april, sier Even Bjørnes.

Naturvernforbundet: – Uetisk og uakseptabelt

Naturvernforbundet mener felling av bjørn på vårsnø fra helikopter er uansvarlig og trist.

– Bjørnen er en fredet og en sterkt truet art. I Norge skal vi doble bjørnebestanden, men den vokser ikke. Fordi vi skyter for mange og gjør for lite for å bygge opp bestanden. Derfor er det trist at enda en bjørn er skutt i Norge, mener fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Håpnes mener jakt på vårsnø er et konfliktsøkende tiltak som han trodde myndighetene ville unngå.

– Skyting av bjørn på vårsnø er uetisk og uakseptabel forvaltning av et av våre flotteste og sjeldneste dyr. All kunnskap konkluderer at vårjakt på bjørn ofte vil ha svært usikker effekt med hensyn til mulig skadereduksjon på beitedyr i det aktuelle området fordi vi ikke veit om den bjørnen som skytes utenfor hiet om våren faktisk er den bjørnen som gjør skade i saueflokken to måneder senere.

Han sier bjørnen er spesielt sårbar for forstyrrelser tidlig om våren.

– Bjørn som nettopp har kommet ut av hiet kan ha redusert stoffskifte i opp til 3 uker, noe som gjør den sårbar for jaging på denne tida. Å skyte vårslappe, svake dyr, som endatil er blant de aller mest truede pattedyrene vi har, representerer forvaltningspraksis på et lavmål, mener Håpnes

Siden 1. januar 2012 er det skutt 19 bjørner i Norge og siden 2008 er det skutt 74 bjørner.

– Vi når ikke det Stortingsvedtatte målet fordi det skytes for mange dyr. Det sier seg selv at vi ikke bygger opp en liten bestand når så mange dyr skytes. Derfor må terskelen for skyting av bjørn legges langt høyere enn den gjør i denne saken, fastslår Arnodd Håpnes.

Han mener det er dårlig naturforvaltning å kun bruke skyting av rovdyr som metode uten å benytte mer aktive forebyggende tiltak for å unngå tap av beitedyr.

(artikkelen fortsetter under)

Ung hannbjørn skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn kommune 4. mai 2014

Bjørnen som nå er skutt er en ung hannbjørn på mellom 80 og 90 kilo.

Foto: Lars Einar Farbu, Statens Naturoppsyn

– Færre bjørner

– Bare 148 bjørner ble registrert å ha vært innom Norge i 2013. Det betyr at sju binner har fått unger i 2013. Det er seks bjørnefødsler færre enn det vi som et minimum skal ha, sier Håpnes.

Ifølge Naturvernforbundet har antall registrert bjørner i Norge gått ned fra 166 i 2010, 151 i 2011 og til bare 137 i 2012. I 2013 ble det registrert DNA-prøver av 147 bjørner som hadde vært innom Norge.

– Bestandene øker ikke, og det er veldig bekymringsfullt. Årsaken er at for mange dyr skytes og vi gjør ikke nok for å nærme oss målet. Vi mener også at Norge må gjøre avtale med Sverige, slik at de sparer flere dyr langs grensa under lovlig bjørnejakt der. Sverige har 20 ganger flere bjørn enn oss, trolig omkring 3500 dyr totalt. Det må legges til rette slik at flere av disse kan etablere fast tilhold i Norge, sier Håpnes i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener også at skyting av bjørn som gjør bare har gjort «litt» skade er i strid med flere viktige paragrafer i naturmangfoldsloven, blant annet paragrafene 4-12.

– Vi har forståelse for den belastning tap av beitedyr påfører de som rammes. Det er et samfunnsansvar å bidra til å redusere tap av dyr på beite. Ikke minst har Landbruks- og matdepartementet samt næringene selv et stort ansvar. Det må påpekes at utmarksbeite i den form det praktiseres må påregne et normaltap til rovdyr fordi rovdyr er en rammebetingelse på linje med sult, sykdom og andre faktorer som gjør at dyr dør i naturen, avslutter Håpnes.

Bjørneskrotten er nå fraktet til slakteri på Steinkjer. Det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med den.