Homofil prest: – Uverdig at vi blir tvunget til å diskriminere

I dag ble det klart at Den norske kirke ikke vil vie homofile og lesbiske par. – Nå må vi fortsatt føle at vi er et B-lag, sier sogneprest i Lofoten.

Nils Jøran Riedl

Nils Jøran Riedl ble ny sogneprest i Svolvær kirke i fjor. Han er også åpent homofil og en av de første som levde i partnerskap og samtidig ble ordinert som prest.

Foto: Andrea Nøttveit

Homofile får fortsatt ikke gifte seg i Den norske kirke. Det har et knapt flertall i Kirkemøtet bestemt.

– Det er uverdig at vi må si til folk som er glade i hverandre at, beklager, vi kan ikke gifte dere. De tvinger meg til å diskriminere, sier sogneprest i Svolvær, Nils Jøran Riedl til NRK.no.

Med 51 stemmer for og 64 mot avviste Kirkemøtet forslaget om egen vielsesliturgi for likekjønnede. Dermed får ikke kvinner gifte seg med kvinner og menn gifte seg med menn i Den norske kirke. Kirken vil heller ikke gå i forbønn for homofile.

– Ingenting blir forandret

I fjor fikk Svolvær kirke Niels Riedl som ny sogneprest. Riedl er åpent homofil og en av de første som levde i partnerskap og samtidig ble ordinert som prest.

– Jeg er lei av å kjempe. Det er en sak som har kostet mye for mange. Jeg er skuffet over at det ikke ble en avklaring i dag. Nå må kampen fortsette for homofile og lesbiske, sier presten.

Regnbueflagget i Svolvær kirke

Regnbueflagget i Svolvær kirke

Foto: John Inge Johansen / NRK

I kirka hans har det omdiskuterte regnbueflagget møtt de besøkende i over ti år. Flagget, som er et symbol på at også de homofile er velkomne i kirken, har vekket harme i menighetene i Lofotkommunene, og i fjor høst ble flagget revet ned.

– Kirka har kommet en lang vei den siste tiden og aksepten for homofilt samvær er stor, men enkelte velger å holde på siste skanse selv om samfunnet har endret seg. Jeg skjønner ikke hva de er redd for.

I Sverige åpnet Svenske Kyrkan for homovigsel allerede i 2009.

Kirkemøtet splittet

Flere prester NRK har snakket med er overrasket over at 44 prosent av delegatene på Kirkemøtet stemte for forslaget om å vie homofile.

– Det er interessant at så mange stemte for, men det er ikke overraskende at flertallet stemte mot. Det var på mange måter klart allerede før møtet, sier biskopen i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen.

Det ble heller ikke flertall for forslagene om forbønn for homofile par som først har giftet seg borgerlig. De som kjemper for en kirke som har en raus og åpen holdning til homofile ville i utgangspunktet innføre en forbønnsliturgi som også anerkjenner at det finnes to ulike syn i Kirken. Dette forslaget ble nedstemt med 62 mot 54 stemmer.

– Det var dette bispemøtets flertall anbefalte i 2008. Det ville vært et steg videre i forhold til inkludering av homofile i kirken, sier Jørgensen.

– Skuffelsen er stor hos meg og hos mange av prestene. Det var ingen av forslagene som fikk det nødvendige flertallet. Da er vi tilbake til der vi var før hele denne prosessen ble satt i gang. Jeg har stor sympati for de homofile og ønsker at kirken skal anerkjenne deres kjærlighet.

Nå overlates det til den enkelte prests skjønn om de vil be for homofile par. Når Kirkemøtet ikke har klart å gjøre en beslutning, må Bispemøtet gå tilbake og ta opp vedtaket fra 2008 på nytt.

Ikke ferdig

Sogneprest i Svolvær, Nils Jøran Riedl, mener saken ikke er over, men at dette skader kirkas rykte.

– Dette er fryktelig for kirkas renommé. De har allerede en svekket posisjon i samfunnet. Det er en måte å forholde seg til bibelen på som kirka har forlatt. Dette blir bare en utsettelse og et utrolig dårlig signal om likeverd, sier han og fortsetter:

– Det kunne kanskje vært en reservasjonsrett i kirka. De som ikke ønsker kunne reservere seg mot å vie homofile, akkurat som legene reserverer seg mot abort.

Lettet over nedstemt forslag

Mens sogneprest Riedl er skuffet, er prest Øivind Benestad lettet.

– Jeg er veldig glad for at det mest radikale forslaget ikke gikk gjennom, sier Benestad til NRK.

Han hadde håpet på flertall for forslaget som understreker at ekteskapet er for én mann og ei kvinne, og som ikke godkjenner likekjønnet ekteskap i kirken.

– Det er eneste løsningen, både bibelsk og kirkehistorisk, på hva et ekteskap er. Det er det som vil holde Kirken sammen på sikt, sa presten til NRK tirsdag formiddag.

Men også forelagt om å opprettholde status quo falt med 62 mot 54 stemmer.

Dermed kan verken den liberale eller den konservative fløyen innkassere noen klar seier etter Kirkemøtet i Kristiansand.

Heller ikke en «mellomløsning» med forbønn, men uten anerkjennelse av to syn, fikk flertall. Dermed har ikke Kirkemøtet noen klar uttalelse om hvordan Kirken skal forholde seg til homofile ekteskap.