Hopp til innhold

Kirken vil fortsatt ikke vie homofile

KRISTIANSAND (NRK): Homofile får fortsatt ikke gifte seg i Den norske Kirke. Det har et knapt flertall i Kirkemøtet bestemt. – Trist at de fortsetter forskjellsbehandlingen, sier LLH.

Kirkemøtet i Kr.sand stemmer

KIRKEDEMOKRATI: Vanligvis stemmes det slik på Kirkemøtet, men i den betente saken om homovigsel, har alt foregått skriftlig. Ingen av forslagene fikk imidlertid flertall.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

  • Kirkemøtet er splittet i synet på homovigsel.
  • Ingen av de fire forslagene om saken fikk flertall.
  • Resultatet er at Kirken verken vil vie eller gå i forbønn for homofile.
Bård Nylund

SKUFFET: Bård Nylund i LLH sier vedtaket fra Kirkemøtet viser at flertallet ikke tar menneskers verdighet på alvor.

Foto: LLH

Etter morgenbønnen på Kirkemøtet i dag var det duket for en av de absolutt vanskeligste sakene – om homofile skal få gifte seg i kirka eller ikke.

Til sammen var fire forslag oppe til debatt. Det mest kontroversielle ble stemt over over først: Innføring av en vigselsliturgi for homofile i Den norske kirke.

Men forslaget fikk ikke flertall. 51 stemte for, mens et flertall på 64 stemte mot.

Dermed får ikke kvinner gifte seg med kvinner og menn gifte seg med menn i Den norske kirke.

Flertallet på Kirkemøtet gikk heller ikke med på et forslag om forbønn som anerkjenner at det er to, likeverdige teologiske syn på homofile ekteskap i Kirken.

– Viser at de ikke er folkekirke

Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), er skuffet.

Nå har de sagt høyt og tydelig at de ikke vil være en folkekirke, sier han til NRK.

– Det er trist for Kirken, og alle de medlemmene som nå føler at Kirken ikke gir dem den tilhørigheten de ønsker, fortsetter han.

Samtidig er Nylund glad for at så mange som 51 av Kirkemøtets medlemmer ønsket vigsel for homofile i Kirken.

– Nå må vi smøre oss med tålmodighet og se om vi kan få endringer ved neste korsvei, sier han.

Også Trygve Wyller, dekan ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, gleder seg over at såpass mange stemte for endring.

– Det var flere enn jeg og mange andre hadde trodd på forhånd, sier han til NRK.

Likevel er han skuffet over at flertallet ikke støtter hans syn.

– Det er klart at for de homofile og lesbiske er dette ikke tilfredsstillende. For meg, rent teologisk, er det heller ikke tilfredsstillende. Men det er positivt at så mange ønsker endring. Det peker i riktig retning, sier Wyller.

Ingen homouttalelse fra Kirkemøtet

Mens Nylund er skuffet, er prest Øivind Benestad lettet.

– Jeg er veldig glad for at det mest radikale forslaget ikke gikk gjennom, sier Benestad.

Han hadde håpet på flertall for forslaget som understreker at ekteskapet er for én mann og ei kvinne, og som ikke godkjenner likekjønnet ekteskap i kirken-

– Jeg blir fornøyd dersom vi ender på at ekteskapet fortsatt bevares som et forhold mellom mann og kvinne. Det er eneste løsningen, både bibelsk og kirkehistorisk, på hva et ekteskap er. Det er det som vil holde Kirken sammen på sikt, sa presten til NRK tirsdag formiddag.

Men også forslagt om å opprettholde status quo falt med 62 mot 54 stemmer.

Dermed kan verken den liberale eller den konservative fløyen innkassere noen klar seier etter Kirkemøtet i Kristiansand.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Kirkemøtet stemte ned alle fire forslag som omhandler ekteskap mellom homofile.

VIDEO: Det hersker full forvirring etter Kirkemøtet. Biskop Tor B. Jørgensen fra Sør-Hålogaland sier de muligens må behandle saken på ny i bispemøtet.

Det ble heller ikke flertall for forslagene om forbønn for homofile par som først har giftet seg borgerlig. De som kjemper for en kirke som har en raus og åpen holdning til homofile ville i utgangspunktet innføre en forbønnsliturgi som også anerkjenner at det finnes to ulike syn i Kirken. Dette forslaget ble nedstemt med 62 mot 54 stemmer.

Heller ikke en «mellomløsning» med forbønn, men uten anerkjennelse av to syn, fikk flertall.

Dermed har ikke Kirkemøtet noen klar uttalelse om hvordan Kirken skal forholde seg til homofile ekteskap.

– Alle parter er egentlig litt skuffet. Noen er dypt skuffet, og det er en del forvirring og usikkerhet. Når støvet har lagt seg her, må vi forsøke å rydde opp. Slik jeg ser det, må vi peke på bispemøtets ansvar i denne situasjonen, nå som Kirkemøtet på en måte ikke har gått inn i denne saken, sier biskop Tor B. Jørgensen fra Sør-Hålogaland.

Begge leire begrunner med Bibelen

Men ingen kan si at Kirkemøtet ikke forsøkte.

Lørdag varte debatten om saken fram til klokken 00.30 natt til søndag.

Begge leire har brukt Bibelen for å begrunne sitt syn.

– For meg handler dette om å ta evangeliet på alvor, ta Jesu ord på alvor og å ta kjærligheten på alvor, sa Kristin Gunleiksrud Raaum til NRK før avstemningen.

Hun har på Kirkemøtet vært en av de tydeligste forkjemperne for at homofile skal få gifte seg i kirka.

På motsatt side, mot homovigsel, er Egil Morland en av dem som har snakket tydeligst fra talerstolen på Kirkemøtet.

– Jeg begrunner mitt ståsted ut fra Skrifta, at Jesus når han selv kommenterer dette så viser han tilbake til skapelsen (til mann og kvinne skapte han dem, red. anm.)

Omstridt tema

I Sverige åpnet Svenske Kyrkan for homovigsel allerede i 2009. Etter at Norge i 1993 innførte partnerskapsloven har debatten om kirkens rolle vært diskutert. I 2008 vedtok Norge en felles, kjønnsnøytral ekteskapslov. I september samme år ble det mye medieoppmerksomhet da det ble inngått borgerlig ekteskap i våpenhuset i Kampen kirke i Oslo.

I radiodokumentaren To hvite bruder uten liturgi skildres hvordan et lesbisk par som vil gifte seg i kirka, velger vielse på rådhuset og en velsignelse i kirken.

AKTUELT NÅ