Stiller ordføreren til veggs etter NRK-intervju

Politikere og kontrollutvalget i Bodø er bekymret for at kommunen ikke håndterer varslingssaker godt nok, eller tar kritikk på alvor. Nå må ordfører Ida Pinnerød (Ap) svare i bystyret.

Ida Gudding Johnsen

KREVER SVAR: Kommunepolitiker Ida Gudding Johnsen (V) krever svar fra ordføreren om rutinene for håndtering av varslingssaker i Bodø kommune.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det skal være trygt å varsle i Bodø kommune, og vi er nødt til å bygge opp tilliten blant de ansatte om at systemet fungerer, sier bystyremedlem Ida Gudding Johnsen (V) i Bodø.

I 2018 varslet arbeidsmiljøspesialisten Elisabeth Aune Buchardt om det hun mente var økonomisk mislighold i kommunen.

Buchardt hevder at hun løftet saken hun varslet om helt opp til rådmannen uten at det skjedde noe.

Hun mener også at hun ble ilagt munnkurv, og at hun ble omplassert på bakgrunn av varselet, noe kommunen avviser.

Buchardt har gått til sak mot kommunen, og nå må også ordfører Ida Pinnerød forklare seg for bystyret i forbindelse med saken.

Kommunerevisjonen har nemlig også sett på saken. I sin rapport konkluderte de med at varslere som Burchardt ikke alltid blir tatt på alvor i Bodø kommune.

De fant at det var fire varslere som ikke var tatt hånd om slik de burde.

I rapporten skrev revisjonen at kommunen bør få på plass bedre rutiner for å følge opp varsler fra de ansatte.

Rapporten og anbefalingene ble tatt opp i bystyret i Bodø i november. Bystyret tok da anbefalingene et steg videre, og endret ordlyden fra «bør» til «må».

Men selv om bystyret i kommunen stiller seg bak funnene i revisjonsrapporten, er rådmann Rolf Kåre Jensen ikke enig i det som kommer fram.

Til NRK sier han følgende:

Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune
– Jeg er sterkt uenig i den rapporten og de påstandene som kommer der

Jensen var kritisk til innholdet i rapporten da den kom fra kontrollutvalget. Han var også kritisk til at bystyret tok rapporten til etterretning og forsterket ordlyden om at administrasjonene måtte rydde opp

Det reagerer Ida Gudding Johnsen i Venstre på.

– Bystyret har jo tatt rapporten til etterretning og vi har forsterket anbefalingene der. Vi har egentlig gitt marsjordre til rådmannen om at dette må på plass. Når da rådmannen fortsatt ikke tar inn over seg innholdet i revisjonsrapporten, er det jo grunn til å stille spørsmål om dette blir fulgt opp, sier hun.

– Jeg er bekymret for at rådmannen ikke bidrar til å skape ro rundt dette eller gir et signal om at dette skal følges opp.

Ida Gudding Johnsen

ENIGHET: Ida Gudding Johnsen i Venstre forteller at det er bred politisk enighet om at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold i Bodø kommune.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hun får støtte fra hovedtillitsvalgt i kommunene, Trond Tandberg.

– Rådmannens arbeidsgiver, altså bystyret, har samlet tatt rapporten til etterretning. Det virker merkelig at råmannen nå, et halvt år etter rapporten, fortsatt ikke er enig, sier han.

– Hvordan tror du det er for varslere, eller potensielle varslere, å se denne debatten?

– Det styrker jo ikke Bodø kommune sitt omdømme når det kommer til å ta vare på varslere.

Trond Tandberg sier han synes forholdene har blitt dårligere i Bodø kommune.

HÅPER PÅ ENDRING: – Jeg håper administrasjonen i kommunen tar inn over seg at hvordan varslere blir behandlet er en utfordring i kommunen, sier hovedtillitsvalgt Trond Tandberg.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Krever svar fra ordføreren

Ida Gudding Johnsen har nå sendt et skriftlig spørsmål til ordfører Ida Pinnerød.

Der spørs om hun ordføreren er enig i at rådmannens uttalelser kan tolkes dit at han ikke er enig i bystyrets vedtak.

Johnsen spør også om ordføreren ut fra disse uttalelsene trygg på at bystyrets vedtak følges opp med nødvendige tiltak.

Rådmann Rolf Kåre Jensen ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Men ordfører Ida Pinnerød (Ap) understreker at det er viktig for kommunen at det skal oppleves som trygt å varsle om kritikkverdige forhold.

Pinnerød ønsker imidlertid ikke å kommentere verken rapporten fra kommunerevisjonen eller uttalelsene fra rådmannen.

Ida Pinnerød (midten) på bystyremøte

MÅ SVARE: Ordfører Ida Pinnerød (i midten) må svare på spørsmål rundt varslingsrutinene i kommunen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det ville vært utrolig uryddig av meg.

– Hvorfor det?

– Fordi det er en rettslig prosess, og det skal avgjøres i de organene.

– Hva synes du om oppfølgingen som er gjort i kommunen, et halvt år etter vedtaket i bystyret?

– Det er ikke opp til meg som ordfører å mene noe oppfølgingen. Det er kontrollutvalget som skal følge med på hvordan slike saker blir fulgt opp.

Leder for kontrollutvalget i Bodø, Espen Rokkan, er ikke imponert.

Mange ubesvarte spørsmål

De hadde et møte med rådmannen i januar, to måneder etter vedtaket om å innføre bedre rutiner ble gjort.

– På det møtet var vi fornøyde med redegjørelsen vi fikk, forteller Rokkan.

I juni hadde de en ny gjennomgang.

– Da ble vi presentert for nesten det samme som vi ble presentert i januar. Det var vi ikke fornøyd med. Vi hadde forventet mer, forteller Rokkan.

Espen Rokkan

UVANLIG: Espen Rokkan, leder av kontrollutvalget i Bodø kommune, sier det er uvanlig at de følger saker så tett som de har gjort i denne saken. Men han forklarer det med at temaet er såpass viktig for kommunen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han trekker blant annet frem et av vedtakene som ble gjort i november i fjor: Kommunen skulle få på plass et eksternt varslingsutvalg, som skulle motta og håndtere slike saker.

– Det er omgjort til et varslingsmottak. Så det er fortsatt både nye og gamle ubesvarte spørsmål rundt kommunens måte å håndtere slike saker.

Hva tenker du om at rådmannen er sterkt uenig i rapporten fra kommunerevisjonen?

– Det er opp til han å være uenig. Men det er greit å registrere at et samlet kontrollutvalg var fornøyd med rapporten. Det samme var bystyret.

Rokkan ønsker ikke kommenter hvorfor han tror rådmannen stiller seg så kritisk til rapporten.

– Men på generelle basis er det viktig at rådmann og resten av systemet tar til seg det man får av kritikk, og velger å jobbe på en klok måte med slike saker.

Og akkurat det er ordfører Ida Pinnerød enig i.

– Det er en veldig viktig for oss at det er trygt for våre ansatte å si fra om kritikkverdige forhold. Derfor vedtok vi det vi gjorde i november, så er det andre organ som skal følge opp det vedtaket.