Hopp til innhold

Rådmannen fikk smekk på fingrene for varslersak – slo i bordet tilbake

Bodø kommune får knusende kritikk i en fersk granskingsrapport. Rådmannen slo bokstavlig talt i bordet tilbake.

Rådmann Rune Braseth og Charlotte Ringkjøb (kontrollutvalget i Bodø)

Rådmann Rolf Kåre Jensen var strekt kritisk i kontrollutvalget i Bodø.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I dag behandler kontrollutvalget i Bodø en rapport som de selv har bestilt av Salten kommunerevisjon.

Bakgrunnen er at en ansatt ved HR-avdelingen allerede i 2016 varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold knyttet opp mot bedriftshelsetjenesten Stamina Helse.

HMS-rådgiveren avdekket at det var fakturert store beløp som ikke var avtalt.

Millionbeløp

Disse beløpene skulle inngå i kontrakten Bodø kommune hadde med Stamina Helse, men var fakturert utenom.

Det dreide seg om 1,5 til 2 millioner til sammen over flere år.

Ifølge rapporten, som blir lagt fram i dag, kommer det fram at den ansatte skal ha varslet om forholdet i flere runder til flere ledere.

Men saken ble ikke behandlet som et varsel, ifølge rapporten.

Revisor Bjørn Vegard Gamst i Salten kommunerevisjon skriver i rapporten at blant dem som ikke fulgte opp varselet var assisterende rådmann og HR-sjefen.

NRK har vært i kontakt med HMS-rådgiveren. Hun vil ikke stille til intervju, men sier hun ser fram til at saken skal behandles i kontrollutvalget.

Senere ble forholdet ordnet opp i. Men Salten kommunerevisjon mener at dette kan tyde på at Stamina-varsleren fikk en negativ reaksjon på grunn av varslingen.

Ble fratatt arbeidsoppgaver

– Varsler i Stamina-saken ble fratatt sine arbeidsoppgaver som HMS-rådgiver, og tildelt andre arbeidsoppgaver. Dette under en forståelse fra varslerens side om at stillingen ble lagt ned av andre årsaker. Når det så opprettes sak for å opprette stillingen på ny bare uker etter at varsler har sagt opp sin stilling, er det vanskelig å ikke se konturene av gjengjeldelse, skriver Salten kommunerevisjon.

HMS-rådgiveren har senere sagt opp stillingen sin, og skal starte i ny jobb utenfor kommunen.

Rådhuset i Bodø sentrum.

Revisoren oppfordrer rådmannen til å få på plass rutiner for å følge opp varsel. Rådmannen mener rapporten går altfor langt i sine konklusjoner.

Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

Gamst skriver videre at de sakene som kommunerevisjonen har undersøkt viser tegn på at varslere i liten grad er sikret det vernet de har krav på i Bodø kommune.

– Gjengjeldelse kan forekomme. HR-sjefen kan dermed ikke sies å føre tilstrekkelig kontroll med at varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelse, heter det i rapporten.

I den knusende rapporten oppfordres Bodø-rådmann Rolf Kåre Jensen til å få på plass bedre rutiner for å følge opp varsel fra de ansatte:

Rådmannen uenig

Rådmann i Bodø kommune Rolf Kåre Jensen er sterkt kritisk til både faktagrunnlaget til rapporten og manglende involvering av ham.

Han slo knyttneven i bordet flere ganger under møtet i kontrollutvalget i dag.

– Det skjer vesentlige endringer de siste dagene uten at rådmannen blir gjort kjent med det, sier rådmannen.

Han kaller rapporten for dårlig håndtverk.

– Det har vært gjort for lite research til at man kan trekke så bastante konklusjoner som det man gjør, sier han.

Høyre kritisk og bekymret

Gruppeleder i Bodø Høyre Lars Vestnes har sittet i kontrollutvalget. Han sier at denne saken føyer seg inn i rekken av tidligere og nye varslingssaker i kommunen.

Lars Vestnes

– Innbyggernes penger skal forvaltes på best mulig måte. Det er flott at noen sier fra dersom så ikke skjer, mener Lars Vestnes (H).

Foto: Martin Steinholt / NRK

Han understreker at han ikke kjenner alle detaljene i saken, men mener den framstår som alvorlig.

– HR-kontoret skal være vår sikkerhet for at vi har gode og ryddige prosesser rundt varsling. Det burde vært positivt at en ansatt i Bodø kommune tar tak i mistanker om økonomisk mislighold av offentlige midler. Det virker som at noe som var enkelt og positivt å få ryddet opp i, i stedet har utviklet seg til en personalsak.

Å ivareta en varsler er en viktig jobb, ifølge Vestnes.

– Varslere skal føle at de er godt ivaretatt av arbeidsgiver og kolleger. Vi som politikere og folk i Bodø skal vite at slike saker blir håndtert på en ryddig måte.

Etterhvert havner denne saken i bystyret.

– Vi må ta på alvor de funnene som er gjort i denne saken, og forvente at det ryddes opp slik at vi unngår feil i framtiden.

NRK har mandag kveld vært i kontakt med Marius Finsæther Øksenvåg, som er regiondirektør for Vest og Nord i Stamina Helse, nå Avonova. Han ønsker ikke å kommentere saken.