Hopp til innhold

Elisabeth varslet om økonomisk rot i kommunen – hevder hun fikk munnkurv og ble omplassert

I fjor fikk Bodø kommune kritikk i en granskingsrapport. En varsler ble angivelig ignorert og omplassert. Hun heter Elisabeth Aune Burchardt – nå tar hun saken til retten.

Aune med rådhuset i bakgrunnen.

Elisabeth Aune Burchardt hevder hun varslet uten å bli hørt av arbeidsgiver.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I november 2020 behandlet kontrollutvalget i Bodø en rapport de hadde bestilt av Salten kommunerevisjon.

Rapporten ga i sin helhet Bodø kommune kraftig kritikk.

Bakgrunnen var at HMS-rådgiver Elisabeth Aune Burchardt i 2018 varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold.

Arbeidsmiljøspesialisten har i 13 år jobbet for å sikre godt arbeidsmiljø.

Så ble hun selv en varsler – og fikk oppleve hvor vanskelig det kan være.

Aune varslet kommunen, men ble ikke hørt.
– Jeg fikk munnkurv
Aune sier hun ikke ble møtt.
– Jeg fikk beskjed om å ikke si det til noen

Tre år senere jobber hun et annet sted. Hun sier hun ikke kunne jobbe i kommunen lenger.

Men saken, den er hun ikke ferdig med. Nå har hun stevnet kommunen for gjengjeldelse.

– Jeg hadde løftet det helt til rådmannsnivå uten at det skjedde noe. Så da løfter jeg det ut av Bodø kommune, sier hun til NRK.

Bodø kommune avviser at hun fikk såkalt munnkurv.

Rådmannen i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen, svarer på vegne av kommunen lenger ned i saken.

Aspåsen skole er et av de kommunale foretakene som betalte for mye.

Elisabeth Aune Buchardt avdekket at Stamina Helse hadde fakturert for mye til kommunale foretak. Da varslet hun sine ledere muntlig.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hun ble sint

Buchardt avdekket at bedriftshelsetjenesteselskapet Stamina Helse hadde fakturert for mye til kommunale foretak.

Barnehager, skoler og andre virksomheter betalte for mye.

Utbetalingen skal angivelig ha skjedd på grunn av en misforståelse, og alt rundt disse utbetalingene er foreløpig ikke kjent.

Men ifølge Burchardt lyttet hverken assisterende rådmann eller hennes nærmeste sjef. Hun sier det ikke fantes vilje til å rydde opp i det økonomiske rotet.

Rune Braseth og Anne Welle

Rune Braseth var Burchardts nærmeste sjef. Ifølge henne lyttet verken han eller assisterende rådmann Anna Walle på Burchardt da hun fortalte om det økonomiske rotet i forbindelse med Stamina Helse.

– Da jeg la fram undersøkelsen min i en presentasjon i et møte med assisterende rådmann ble hun sint, sier Burchardt til NRK.

NRK har vært i kontakt med Rune Braseth og Anna Walle. De har fått presentert alle påstander i denne saken. De henviser til rådmann Rolf Kåre Jensen for kommentar.

Heller ikke Stamina Helse ønsker å kommentere saken da de mener at de ikke er part i konflikten.

Rådhuset i Bodø.
Burchardt oppdaget det hun mener var økonomisk mislighold
Rådhuset Bodø
Hun hevder hennes ledere i kommunen ikke ville lytte

Omplassert

Burchardt er vant til å jobbe med personalsaker. Hun sier hun ble møtt med det motsatte av hva hun forventet av sine ledere.

– Jeg forventet at de ville rydde opp i hvor mye som var fakturert feil. Hvem har betalt hva? Hva skulle ikke vært betalt?

– Det skjedde aldri, sier hun.

Ifølge den tidligere HMS-rådgiveren gjorde hennes ledere det motsatte.

Barnehager i Bodø kommune betalte for mye for bedriftshelsetjeneste.

Burchardt varslet om at blant andre barnehager hadde betalt for mye til Stamina Helse. Hun sier det førte til at hun ble omplassert i kommunen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg trodde at ledere ville rydde opp, men det gjorde de ikke. De hadde mer en intensjon om å dekke over.

I tilsvaret til stevningen i tingretten svarer kommunen dette på påstanden om at Burchardt måtte la saken ligge:

En tid senere blir Burchardt plassert i en annen jobb.

– Det jeg ble fortalt er at de ikke skulle prioritere HMS. Jeg fikk muntlig og skriftlig beskjed om at det ikke var et prioritert område. Derfor skulle jeg gjøre andre oppgaver.

At hun ble flyttet over i en annen stilling er også bakgrunnen for at hun nå går rettens vei.

– Jeg mener at jeg ble utsatt for gjengjeldelse.

At Burchardt er utsatt for gjengjeldelse bestrider Bodø kommune. Tor Allstrin, advokat og områdedirektør i KS, forklarer hvorfor kommunen bestrider dette.

Tor Allstrin

Tor Allstrin, advokat og områdedirektør i KS.

Foto: KS

– Arbeidsgiver har foretatt helt ordinære disposisjoner basert på en økonomisk situasjon i kommunen som gjør at hun skulle fylle et behov som var viktigere å fylle på bakgrunn av at to medarbeidere ville være midlertidig fraværende, sier han til NRK og legger til:

– Da mener kommunen det var innenfor hennes kompetanse, arbeidsområde og hennes erfaring at det var en riktig beslutning.

– Jeg synes ting har blitt verre

Burchardt hevder hun gjorde alt for å få frem det hun mente om saken.

At hun angivelig aldri ble hørt, gjør hovedtillitsvalgt Trond Tandberg opprørt.

– Vi har et ansvar ovenfor varslerne. Slik det kan se ut for dem kan det bli vanskeligere å varsle. Det ser jeg ikke bort ifra, sier han til NRK og legger til:

Trond Tandberg sier han synes forholdene har blitt dårligere i Bodø kommune.

Trond Tandberg, tillitsvalgt i Bodø kommune, sier han synes ytringsklimaet er blitt verre.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg synes ikke ytringsklimaet i Bodø kommune er bra. Jeg synes det har blitt verre.

Kommunerevisjonen kom også frem til at varslere som Burchardt ikke alltid blir tatt på alvor i Bodø kommune.

– Vi avdekket gjentatte eksempler på at øverste ledelse i Bodø kommune ikke registrerte varslingssakene i henhold til varslingsrutinen, sier Bjørn Vegard Gamst i Salten kommunerevisjon til NRK.

Bjørn Vegard Gamst i Salten kommunerevisjon.

Bjørn Vegard Gamst sier de oppdaget at varslere i Bodø kommune ved flere anledninger ikke ble behandlet etter varslingsrutinene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dere fant ut at dette har skjedd flere ganger?

– Gjentatte ganger, svarer Gamst.

– Var dere sikre på konklusjonen?

– Vi er sikre.

Tillitsvalgte Tandberg mener slike saker i verste fall kan gå utover kulturen i kommunen.

– Det er et problem at vi ikke har en åpen kultur. Det som ikke virker må opp og frem. Har man ikke muligheten til det blir vi ikke bedre.

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune, sier til NRK at han ikke er enig i rapporten revisjonen la frem. Hans svar kan du lese lenger ned i saken.

– Nok en forferdelig sak

Ikke bare hovedtillitsvalgt og kommunerevisjonen gir Elisabeth Aune Burchardt støtte. Petter Gottschalk, professor ved BI, sier ledelsen i Bodø kommune i dette tilfellet har gjort det motsatte av det de burde gjort.

– Det er nok en forferdelig sak i et opplyst land som Norge, sier han til NRK og legger til:

– En ansatt legger merke til noe, og istedenfor at ledelsen tar tak i det, sier de at det er den som sier ifra som er problemet.

Kommunens advokat, Tor Allstrin, ønsker ikke kommentere påstandene fra professor Gottschalk.

Rådhuset i Bodø

Burchardt jobbet i kommunen i Bodø da hun oppdaget det hun mener er økonomisk mislighold.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Tverrpolitisk enighet

Også politikerne i Bodø støttet revisjonens konklusjoner og Burchardt indirekte da et samlet Bodø bystyre i fjor behandlet rapporten – og vedtok at kommunen må gjøre grep.

– Jeg har aldri opplevd at man har fått en forvaltningsrapport som har vært så kritisk, og så direkte på så mange punkter, sier Lars Vestnes, gruppeleder for Bodø Høyre.

I rapporten fra november i fjor ble Bodø-rådmann Rolf Kåre Jensen oppfordret til å få på plass bedre rutiner for å følge opp varsel fra de ansatte.

Bystyret i Bodø endret denne oppfordringen til et pålegg i sitt vedtak ved å endre ordlyden i revisors anbefalinger fra bør til må.

Lars Vestnes

Lars Vestnes, leder i Bodø Høyre.

Foto: Bjørn Erik Olsen / Avisa Nordland

Lars Vestnes forteller at det aldri var noen tvil om hva politikerne i Bodø mente kommunen og rådmannen burde gjøre.

– Det var ingen diskusjon rundt det. Rådmannen bør ikke være i tvil om at bystyret har tatt rapporten på alvor – og at den avdekker ting som vi skal forandre, sier han til NRK.

– Både bystyrets enstemmige vedtak rundt anbefalingene fra rapporten og tilleggspunktet om å innføre eksternt varslingsorgan, bør oppfattes av administrasjonen i kommunen som et tydelig signal om at denne håndteringen ikke er akseptabel, understreker han.

Alle representantene i bystyret stemte for vedtaket.

Bystyret i Bodø

Bystyret i Bodø sto samlet bak granskingsrapporten fra Salten kommunerevisjon.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Omstridt tilsetning

Elisabeth Aune Burchardt ble omplassert på et senere tidspunkt. Selv kaller hun det en degradering. Til slutt forlot hun kommunen.

Lederne hun varslet, og som angivelig aldri lyttet, jobber fortsatt i kommunen.

Rune Braseth, som tidligere var assisterende HR-sjef, er nå tilsatt som HR-sjef. Dette skjedde etter at granskingsrapporten lå på bordet.

Tilsettingsprosessen ble ifølge hovedtillitsvalgt forsøkt gjort svært kort. Trond Tandberg sier han fikk en forespørsel fra assisterende rådmann Anna Walle.

– Vi ble forespurt om vi kunne gå med på ei intern utlysning med kortere søknadsfrist og mindre tillitsvalgtinvolvering i tilsetningen. Det takket vi høflig nei til. Vi ville gjerne ha det gjort på den måten det skal gjøres.

– Ble det begrunnet?

– Nei. Tror det var begrunnet med dårlig tid. For oss holdt ikke det. Det ville vært et massivt brudd på rutiner og retningslinjer som Bodø kommune har. Utlysningen gikk etter boka til slutt.

Under tilsetningen var det utnevnt et tilsetningsutvalg:

  • To representanter for arbeidstakerne i kommunen mente Braseth ikke burde få stillingen. Det ble også arrangert et fellesmøte blant fagforeningene, der om lag 15 av de cirka 25 foreningene var til stede. Alle på møte stilte seg bak de to ansatterepresentantene, opplyser hovedtillitsvalgt Trond Tandberg.
  • Arbeidsgivers to representanter mente derimot at han burde få jobben.

Det sto 2–2 og kommunen valgte å bruke sin styringsrett.

Rune Braseth fikk jobben.

Burchardt sier hun føler hun er i bakvendtland.

– Jeg opplever at når HR-sjef gjør noe galt får det ingen konsekvenser. Han blir premiert.

Hun får støtte fra Petter Gottschalk.

– Varsleren måtte forlate organisasjonen for å overleve. Mens de som hadde gjort noe galt blir forfremmet. Det må jo være helt forferdelig for varsleren å se at noe slikt skjer. Også for vedkommendes omgangskrets.

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune.

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune, sier han er sterkt uenig i påstander som kommer frem i granskingsrapporten.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ansetter basert på kvalifikasjoner

NRK har forsøkt å få kommentarer fra både HR-sjef Rune Braseth og assisterende rådmann Anna Welle.

De henviser til rådmann i Bodø kommune Rolf Kåre Jensen. Han sier følgende om tilsetningen:

– Jeg vil ikke gå inn på en konkret tilsetting, men på generelt grunnlag kan jeg si at vi ansetter basert på faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet som vi blant annet henter inn gjennom intervju. Alt det ble gjort i dette tilfellet, sier han til NRK og legger til:

– Det er ikke uvanlig at det er flere syn på slike saker. Vi er overbevist om det var den best kvalifiserte kandidaten som ble HR-sjef.

– I hvilken grad ble kritikken som blant annet kom frem i rapporten vektlagt?

– Det kan jeg ikke svare konkret på, sier han og forteller at han fortsatt er sterkt uenig i granskingsrapporten:

Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune
– Jeg er sterkt uenig i den rapporten og de påstandene som kommer der

– Burchardt hevder Braseth ble premiert. Har du noen kommentar til det?

– I mine 35 år som leder har jeg tilsatt flere hundre personer. Også ledere selvsagt. Det er første gang jeg opplever at en søker i ettertid kommer ut med dette, svarer Jensen.

NRK er kjent med at Elisabeth Aune Burchardt også søkte på jobben som HR-sjef.

– Jeg vet ikke hvordan dere vurderer det? Det er svært spesielt, sier Rolf Kåre Jensen og understreker:

– Påstander om at det nærmest er korrupsjon i kommunen tar jeg sterk avstand fra.

Rolf Kåre Jensen

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune møter NRK for å fortelle hvordan de stiller seg til saken.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi er opptatt av å håndtere varslere på en god måte

Trond Tandberg, hovedtillitsvalgt i Bodø kommune, sier til NRK at han er bekymret for at saker som dette skal påvirke andre i kommunen.

At andre skal vegre seg fra å varsle.

Rolf Kåre Jensen sier de er opptatt av å ta vare på varslere.

– Vi har et åpent varslingsinstitutt. Og nå får vi inn et eksternt byrå etter bystyrets vedtak som i første omgang skal håndtere varsel. Vi er tvert imot opptatt av å håndtere varsel på en god måte. Det har vi alltid gjort og skal alltid fortsette å gjøre. Det er en del av vårt demokrati, og det skal vi verne om, sier han til NRK.

– Trond Tandberg sier som hovedtillitsvalgt at han er bekymret for det. Har du noen kommentar til det?

– Trond Tandberg er en hovedtillitsvalgt og det burde Trond Tandberg tatt opp på en ordentlig måte gjennom de samarbeidsorganene vi har. Og han burde dokumentere hvorfor han mener det. Det er bare en påstand som kastes på bordet uten dokumentasjon. Jeg avviser det.

Rolf Kåre Jensen

Rådmannen sier til NRK at han ikke tror situasjonen vil påvirke andre potensielle varslere i kommunen.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Venter på rettssaken

Rolf Kåre Jensen sier til NRK at han ikke vil kommentere den pågående uenigheten med Burchardt da rettssystemet skal avgjøre den.

Han peker imidlertid på kommunen mener det har vært vanskelig å skille et ekte varsel fra et «falskt» varsel.

– En del av problematikken er at det tok tid før vi oppdaget at dette var et varsel. Det er vi opptatt av at skal bort.

Ernst & Young er nå hyret som konsulent. De skal gjøre jobben for kommunen med å avgjøre om et varsel er et varsel.

– Slik at vi ikke i etterkant kan bli beskyldt for at dette er noe vi burde skjønt var et varsel, sier Jensen og legger til:

– De som varsler må ha en trygghet på at det går i de baner det skal gå. Og at det blir håndtert slik det skal håndteres.

For både kommunen og Burchardt venter nå en rettssak. Hva ønsker hun egentlig å få ut av situasjonen?

– Jeg håper på en forandring, svarer Burchardt kontant.