Politimesteren: – Må jobbe annerledes med overgrepene i Tysfjord

Politiet innser at de må jobbe annerledes, og vil samarbeide bredt med andre etater for å finne ut hva som har skjedd og forhindre nye overgrep.

Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sist helg ble politiet først kjent med de alvorlige overgrepene i det lulesamiske miljøet i Tysfjord gjennom VGs avsløringer og andre medieoppslag. I alt fikk de kunnskap om 47 historier der personer har fortalt at de har vært utsatt for overgrep iløpet av barne- og ungdomsårene.

– Vi skal finne ut hva som har skjedd og sammen med kommunen og andre hjelpeinstanser forebygge at det skjer igjen, skriver politimester Tone Vangen i en pressemelding.

11 kvinner og menn forteller om seksuelle overgrep i lulesamiske bygder

Samarbeider med andre etater

Politimesteren forteller at når de nå kraftsamler ressurser, så er det topp kvalifiserte mennesker som blir hentet fra hele Nordland politidistrikt for å jobbe med utfordringene som de har i Tysfjord.

– Jeg forstår at det er et komplekst og sammensatt samfunnsproblem som har ført til at politiet kanskje ikke har den nødvendige tilliten blant befolkningen i Tysfjord, og jeg ser at det er behov for å jobbe med denne saken på en litt annen måte enn politiet normalt gjør.

Svarer på kritikken: – Vi skal få hull på denne verkebyllen

Hvordan jobber de nå

Politiet i Nordland har nå iverksatt et tredelt prosjekt, der flere spesialister har blitt satt inn fra rundt omkring i distriktet. Kripos bistår også Politiet i Nordland ved behov.

– Vi skal forebygge og avverge nye alvorlige kriminelle handlinger, skaffe oversikt over det som allerede har skjedd i Tysfjord, og følge opp med etterforskning påtalebehandling av straffbare forhold som anmeldes eller avdekkes på annen måte.

– Overgrep er spesielt vanskelig i små samfunn

Oppfordrer folk til å kontakte politiet

Politimesteren oppfordrer folk som har vært utsatt for overgrep, eller er utsatt for overgrep å kontakte politiet.

– Har du anmeldt saken tidligere, men føler at du har ytterligere informasjon som du mener politiet trenger. Ikke nøl med å ta kontakt. Politiet gjenåpner saker dersom det kommer fram ny, relevant informasjon.

Hun presiserer at overgrep som har begått mange år tilbake i tid også kan straffes. All historie kan være en viktig brikke i å finne ut hva som har skjedd, hvem som har gjort det og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen.