Svarer på kritikken: – Vi skal få hull på denne verkebyllen

Ledelsen i Tysfjord kommune får kraftig kritikk for sin håndtering av overgrepssakene i de samiske miljøene i kommunen. – Disse miljøene er svært lukket, og nærmest umulig å komme inn i, sier ordføreren.

Ordfører Tor Asgeir Johansen

Dette må fordøyes. Men vi må det til lys, sånn skal vi ikke ha det i Tysfjord, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

11 kvinner og menn, alle lulesamer, fra Tysfjord i Nordland forteller i VG lørdag om overgrep som skal være dysset ned av hensyn til gjerningspersonen, bygda eller den læstadianske menigheten.

– Jeg er opprørt og sjokkert over hva folk i kommunen har gjennomgått. Jeg kan ikke tro det, det må synke inn, sier Tysfjord-ordfører på femte året Tor Asgeir Johansen til NRK.

I alt har avisen fått kunnskap om 47 historier fra kvinner og menn som alle hevder de er blitt utsatt for overgrep i barne- og ungdomsårene i løpet av de tre siste tiårene. En kvinne har siden 2012 forberedt søksmål mot Tysfjord kommune, etter at faren ble dømt for seksuelle overgrep mot henne.

8 av ti saker henlagt

Tysfjord lensmannskontor

Ifølge tall VG har hentet inn, er det fra 1997 til 2014 anmeldt eller opprettet totalt 67 sedelighetssaker i kommunen med 1.941 innbyggere. Av dem ble 82 prosent av sakene henlagt.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Flere titalls personer er navngitt som overgripere, men av dem er bare et fåtall straffedømt.

Ifølge tall VG har hentet inn, er det fra 1997 til 2014 anmeldt eller opprettet totalt 67 sedelighetssaker i kommunen med 1.941 innbyggere. Av dem ble 82 prosent av sakene henlagt.

Ifølge ordføreren i Tysfjord er det fremdeles er store kulturforskjeller mellom den samiske og den norske delen av samfunnet i Tysfjord.

– Vi har prøvd å ta tak idet, men kommunen har hatt store vanskeligheter med å komme inn i disse sakene. Det har vært mye fortielse og de samiske miljøene er lukket.

Møtte kald skulder

Guttorm Aasebystøl, Tysfjord

Folk på gata i Kjøpsvik er sjokkerte etter VG-oppslaget i dag.– Det er bra at noen står fram. Det er rart at disse sakene ikke har kommet skikkelig til overflaten tidligere. Til og med statsministeren ble varslet allerede i 2007. Flere skulle reagert tidligere, mener Guttorn Aasebøstøl, som er varaordfører.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Sanks, som er et samisk kompetansesenter for psykisk helsevern og rus, tilbød seg å hjelpe kommunen. Men ifølge VG takket kommunen nei til hjelp. SANKS-leder Gunn Hætta forteller at kommuneledelsen var direkte avvisende, og mer enn antydet at påstandene om overgrep var overdrevet.

Det samme opplevde Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Jeg var ikke ordfører i 2007, så det var før min tid. Nå har vi en veldig god dialog med SANKS, Fylkesmannen og politiet. Jeg merker at det nå går hull på byllen, sier ordføreren til NRK.

Kommunen opprettet fredag en egen hjelpetelefon og etablerte et kriseteam i forkant av VG-reportasjen. Under et folkemøte for innbyggerne torsdag ble det advart om at publiseringen av saken vil kunne få store konsekvenser.

Stille på krisetelefonen

– Krisetelefon er åpen 24 timer i døgnet. Vi har psykologer og annet helsepersonell som kan bistå. Dette skal være et lavterskeltilbud.

Imens NRK intervjuer ordføreren sjekker han hvor mange som har ringt til krisetelefonen

– Det har ikke vært noe trøkk. Jeg tror folk fortsatt er i sjokkfasen. Dette må fordøyes. Men vi må dette til livs, sånn skal vi ikke ha det i Tysfjord, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

  • Kommunens hjelpetelefon for publikum: 913 88 729