Over i Holandsvika: Naboer tør endelig tro på luktfri hverdag

Naboer har klaget på lukten fra anlegget på Holandsvika i snart to år. Nå er eiendommen lagt ut for salg.

Avfallshaugen ved Helgeland Bioenergi

Naboene har over flere år klaget på stanken fra forskjellig drift ved komposteringsanlegget.

Foto: Tom Roger Reinfjell

– Vi har hatt to omganger med komposteringer midt i bygda, og det har ikke fungert for oss som bor her. Vi er glade for at vi kan få en luktfri fremtid, sier Tor Evensen i Nyland og omegn velforening, til NRK.

Det omstridte komposteringsanlegget til K2 Nord i Holandsvika i Vefsn legges ned og flyttes til Trondheim. Anlegget ligger rett ved et boligområde der naboene har vært plaget av stygg lukt i flere år.

– Lite råstoff

Årsaken til at K2 Nord nå flytter sin virksomhet, er mangel på råstoff. Styreleder Stig Rønne sier han ikke skjønner hvorfor det er bedre at avfall sendes fra Helgeland til Trøndelag i stedet for å komposteres lokalt.

– Det ble vanskelig å få inn, og få overbevist de som kan levere våtorganisk avfall, om å levere til oss. Mesteparten av avfallet blir kjørt til Verdal i stedet.

Historisk stank

Helgeland bioenergi, avfall i Holandsvika

Det ble klaget på lukt da Helgeland Bioenergi drev i Holandsvika.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Lokalene i Holandsvika har vært brukt til diverse industriformål i flere tiår. Før K2 Nord startet sin drift der i fjor, gjorde Helgeland Bioenergi et forsøk på å prosessere slakteavfall på tomta som ligger like ved et boligområde.

Bedriften ble til slutt anmeldt for miljøkriminalitet etter å ha gravd ned slakteavfall på tomta, noe som førte til luktplager for naboene.

Etter klager på Helgeland Bioenergis virksomhet fra naboene, kontrollerte fylkesmannens miljøvernavdeling K2 Nords drift flere ganger, uten å finne store feil.

Lagt ut til salgs

Salkteavfall gravd ned i Holandsvika

Her er slakteavfall gravd ned under tidligere drift i Holandsvika.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Rønne tror ikke naboklager er årsaken til at de mangler kunder.

– Men jeg kan aldri vite. Det er jo en del politikere som har vært imot på grunn av faren for lukt. Men vi har bevist at det ikke avga noe lukt, og det har fylkesmannen også bevist. Slik sett har vi fått bevist at prosessen er veldig bra.

Rønne mener renholdsverket i Mosjøen ville spart på å bruke anlegget i Holandsvika, i stedet for å kjøre avfall til Verdal.

Eiendommen er nå lagt ut for salg.

– Håper på fornuftig satsing

Naboene, som i flere år ble sterkt plaget av lukt fra forskjellige anlegg på stedet, er glade i dag.

– Vi håper det blir annen drift som ikke medfører så mye miljøproblemer for oss, sier Tor Evensen i Nyland og omegn velforening.

– Vi har levd med drift i det bygget i hele vårt liv, men slike forhold som det har vært med komposteringen har vi aldri hatt. Vi håper på en fornuftig satsing som gir arbeidsplasser og at folk kan tjene penger på det.

Evensen sier til NRK at det aldri er moro å sloss mot en bedrift som etableres.

– Men jeg håper at alle skjønner at dette ikke er fremtiden.

– Trist at de legger ned

Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl

Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

K2 Nord mente at det var det gamle gipsplatedeponiet som luktet, og fikk medhold av fylkesmannen. Ordfører Jann Arne Løvdahl sier saken bestandig har hatt to sider for kommunen.

– Det er trist at vi mister næringsvirksomhet. Vi trenger det på alle plan. Samtidig har virksomheten skapt utfordringer for beboere i det området. Så slik er det jo to sider.

Løvdahl sier selskapet drev innenfor normene de hadde å forholde seg til.

– De har gjort en stor jobb og bygd et stort anlegg, så at de legger ned er jo trist, avslutter Løvdahl.