Alvorlige miljøsaker henlegges selv om politiet har alle bevisene

Landets eneste politiavdeling for miljøkriminalitet bør nedlegges, konkluderer et utvalg Regjeringen har nedsatt. Det vil føre til enda flere henleggelser av miljøkriminalitet, advarer Økokrim.

Helgeland bioenergi, avfall i Holandsvika

AVFALL I HOLANDSVIKA STINKET LIK: Innvoller fra dyrekadavre og annet ulovlig avfall gjorde at innbyggerne i Holandsvika ble sterkt plaget av lukt. Saken har ikke fått konsekvenser for fabrikken som innrømmet forholdene.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– All sentral kompetanse trenger ikke ligge i Oslo, sier Anne Cathrine Frøstrup, utvalgsleder i Særorganutvalget.

Utvalgets anbefaling er at all etterforskning av miljøkriminalitet utføres i lokale politidistrikt, og at Økokrims miljøseksjon nedlegges.

Anne Cathrine Frøstrup

VIL LEGGE NED MILJØAVDELING: – De nye politidistriktene er i stand til å håndtere miljøsakene selv, sier utvalgsleder i Særorganutvalget, Anne Cathrine Frøstrup.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Det er Regjeringen som har bedt utvalget komme med anbefalinger.

– Meningen er at etterforskningen skal skje der hendelsen har funnet sted, sier Frøstrup.

– Nedprioritering

Det overordnete miljøansvaret foreslås flyttet til Trøndelag politidistrikt.

Hans Tore Høviskeland, aktor

ADVARER REGJERINGEN MOT NEDLEGGELSE: – Vi er landets eneste politiavdeling med spisskompetanse på miljø, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Hvis Regjeringen følger anbefalingen, betyr det kroken på døra for landets eneste avdeling som utelukkende jobber med miljøkriminalitet.

– Vi frykter det blir en nedprioritering av etterforskningen av miljøkriminalitet, sier Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat i Økokrim.

Henla selv om de hadde bevis

I Holandsvika i Vefsn kommune ligger flere miljøsynder begravet. I 2013 gikk kommunen til politianmeldelse, etter at en lokal bioenergifabrikk forurenset grunnen. Innbyggerne beskrev lukta som grusom.

I det lokale laksevassdraget fløt slakteblod. Enorme mengder slakteavfall var nedgravd med blant annet innvoller som stinket og plaget alle som bor i Holandsvika.

AVFALL i Holandsvika

INNVOLLER FRA DYR GA LIKLUKT: I store områder i og rundt Holandsvika ble lokalbefolkningen plaget av stank fra bioenergianlegget.

Foto: NRK

Foreldet

I Vefsn sitter en frustrert kommuneadvokat, etter at politiet i sommer valgte å henlegge. Saken var foreldet.

– Vi samlet inn bevis over en lang periode og jobbet tett med fylkesmannen. Vi var sikre på at politiet ville tiltale eierne av fabrikken, for bevisene var mange. Men etter fire år henla Nordland politidistrikt saken i sommer, forteller kommuneadvokat i Vefsn, Nicolai Heilemann.

Tanken på at landets eneste politiavdeling med spisskompetanse på miljø skal nedlegges, er han skeptisk til.

– Lokalt vil voldssaker nesten alltid prioriteres foran vinnings- og miljøkriminalitet. Det er også sånn at lokale hensyn til arbeidsplasser ubevisst vil kunne påvirke politiets arbeid i miljøsaker, sier Heilemann.

Likevel vil ikke kommuneadvokaten klandre det lokale politiet.

– De gjør så godt de kan, sier Heilemann.

I Vefsn hjalp det lite at bedriften som slo seg konkurs, hadde innrømmet flere av forholdene.

Holandsvika

AVFALLSHÅNDTERING VIKTIG FOR BYGDA: I Vefsn har såkalt bioenergi og avfallshåndtering vært viktige næringer.

Foto: / NRK

– Alle må prioritere

Både Bellona og Naturvernforbundet protesterer mot planene om å legge ned Økokrims miljøarbeid. Også Miljødirektoratet kommer med klare advarsler mot å svekke miljøkompetansen i Politi-Norge.

Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratret

FRYKTER DÅRLIGERE RETTSSIKKERHET: Også Miljødirektoratet opplever at saker henlegges, selv når direktoratet har solide bevis. Avd.direktør Bjørn Bjørnstad advarer mot utvalgets konklusjon.

Foto: Miljødirektoratret

– Vi frykter at politiets evne til å etterforske alvorlig miljøkriminalitet blir så redusert at det går utover rettssikkerheten, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Hvert år henlegges en rekke store miljøkrim-saker, selv der myndighetene gjennom Miljødirektoratet har anmeldt og overlevert bevis.

– Alle må prioritere. Politiet vil kunne prioritere dette i den grad myndighetene ønsker at det skal prioriteres. Her er det en politisk styring av hva er viktig for samfunnet å gjøre. Den styringen bør skje i Justisdepartementet, Politidirektoratet og i det enkelte politidistrikt, sier Frøstrup.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger