Hopp til innhold

Ordføreren i Evenes vil likevel godkjenne valget tross 26 avvik

Ordfører Sisilja Viksund (H) ber om at valgstyret i kommunen likevel godkjenner årets valgresultatet. – Hva var det jeg sa, svarer valgstyremedlem Heidi Olsborg.

Evenes rådhus

Det har vært mye rot etter valget i Evenes. Her ser vi rådhuset.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

På tirsdag skal kommunestyret i Evenes stemme over valgstyrets innstilling om å underkjenne valgresultatet i kommunen.

Der kan ordfører Sisilja Viksund (H) ende opp med å stemme mot innstillingen hun var med å vedta, som leder av valgstyret.

Det er Fremover som har fått tilgang til et brev Viksund har sendt til kommunestyret i dag. Der skriver hun at hun har feiltolket valgloven.

– Jeg har gjort en feil og beklager dette. Jeg har tolket regelverket feil, sier ordføreren til NRK.

Ny kontakt med valgdirektoratet

Mandag gikk valgstyret inn for å underkjenne valgresultatet, etter at det ble oppdaget en rekke avvik i etterkant av valget. Viksund stemte for dette, men har nå endra mening.

Avvikene påvirker nemlig ikke fordelingen av mandater og kandidater. Dette mente Viksund ikke hadde noen betydning for avgjørelsen, men nå erkjenner hun å ha feiltolket regelverket.

Hun ble selv kontaktet av valgdirektoratet tirsdag denne uken.

– Det som kommer fram er at i alle fall jeg har tolket valgloven feil, sier Viksund.

Konkluderte med 26 avvik

Valgstyret i kommunen vedtok å telle kommunevalgstemmene på nytt etter at det ble oppdaget uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland en uke etter valget.

Det kom blant annet fram at det var levert flere stemmesedler enn det var registrert kryss i manntallet i Evenes.

Kommunen søkte råd hos valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rådmannens egen rapport konkluderte med til sammen 26 avvik.

– Summen av alle feil ansees å være svært alvorlig, sa ordføreren til NRK.

Sisilja Viksund og Rolf M. Lossius

Rådmann Rolf Lossius i Evenes kommune, her sammen med ordfører Sisilja Viksund (H).

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Mener valget bør godkjennes

Avvikene påvirket ikke fordelingen av mandater og kandidater. Likevel valgte Viksund og flertallet i valgstyret å innstille på at valget skal underkjennes.

– Om vedtaket blir endret, er det opp til valgstyret å bestemme, sier hun til NRK.

Hun er nå i dialog med de fire andre medlemmene av valgstyret om hva de skal gjøre.

– Det var dette vi påpekte

Den eneste av de fem i valgstyret som stemte mot å underkjenne valget på mandag, var Heidi Olsborg, som er uavhengig representant i kommunestyret og medlem av valgstyret.

– Hva var det jeg sa, sier Olsborg til NRK i dag.

– Det virker som jeg var den eneste som hadde lest valgloven før innstillinga. Jeg argumenterte for at det ikke var hjemmel i loven for å underkjenne valget.

Hun beskriver en kamp for å få resten til å forstå dette. Hun sier at det i videosamtale med departement kom fram at det ikke var grunn til å underkjenne valget.

– Hvorfor var det vanskelig å få gehør for dette standpunktet?

– Det ble sådd tvil om de 12 stemmene som var underkjent, var behandlet riktig. Det virker som man ønsket et omvalg. Jeg ser ikke annet enn at det handler om politisk spill, og at man har sett fordeler ved å gjøre et omvalg.

– Jeg er glad for at ordføreren har snudd. Det er viktig å gi riktige opplysninger til kommunestyret, uten å være redd for å tape ansikt.

Tar avgjørelsen 8. oktober

– Hvorfor ble ikke innsigelsene til Heidi Olsborg hørt?

– Vi så på det totale bildet da vi tok vår avgjørelse på mandag. Det skal ikke være noe tull etter et kommunevalg, sier ordfører Sisilja Viksund.

– Var dette en del av et politisk spill?

– Det har jeg ikke oppfattet. Vi har tatt situasjonen på største alvor og jobbet ordentlig med dette. Jeg har ingenting som tilsier at noen har spekulert i dette.

Nå blir det opp til kommunestyret i Evenes å ta den endelig avgjørelsen 8. oktober.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken ble Heidi Olsborg omtalt som Arbeiderparti-representant. Hun har meldt seg ut av partiet og er uavhengig representant.