Hopp til innhold

Alle stemmesedlene til SV var «tuklet med» – manglet to stemmer til å ta et mandat

Rutinesvikt, manglende opplæring og feil i SV-listene førte til valgrotet i Evenes, hvor SV var nær å ta et mandat fra Arbeiderpartiet. Ordføreren mener likevel det var riktig å la valgresultatet bli stående.

Evenes rådhus

Evenes kommune oppdaget flere avvik under kommunevalget i fjor høst. Blant annet mottok kommunen flere forhåndsstemmer som ikke ble registrert i manntallet. Nå er rapporten som har gransket valget klar.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I en sju sider lang rapport kommer det fram hva som gikk galt under kommunevalget i Evenes i Nordland i fjor høst.

Blant annet slår rapporten fast at 23 forhåndsstemmer i brev ikke ble registrert etterhvert som de kom inn. I tillegg får kommunen kritikk for håndteringen da det ble oppdaget feil i SV-listene på stemmesedlene.

Avvikene som ble oppdaget under opptellingen, gjorde at valgstyret anbefalte å ikke godkjenne valgresultatet .

Terje Bartholsen

Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) sier mye gikk galt under kommunevalget lokalt, og at kommunen vil være bedre forberedt til neste valg.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

Likevel vedtok kommunestyret i oktober å godkjenne valget. Ordfører Terje Bartholdsen (Ap) mener fortsatt det var riktig.

– Vi vurderte jo nyvalg i oktober, men godkjente valget på bakgrunn av det vi da visste. Det er ingenting i denne rapporten som tilsier at det var feil. Det viktigste er at rapporten viser at det ikke kan dokumentere at noe ville vært anderledes, om feilene ikke hadde blitt gjort.

– Tuklet med stemmesedlene

Rapporten, som er skrevet av formannskapssekretærer Rigmor Leknes i Vefsn og Aina Slotterøy i Brønnøy, slår fast at valgansvarlig 1 og 2 i Evenes hadde for liten kompetanse.

Gjennom at posten med forhåndsstemmene ikke ble åpnet, oppsto også feil i avkryssing i stemmemanntallet. De valgansvarlige hadde heller ikke nok kunnskap om det elektroniske valgadministrasjonssystemet.

Den mest alvorlige feilen var likevel at kommunen manuelt rettet en feil på listene til SV som lå i valgavlukkene, slår rapporten fast.

SV leverte en ny liste i mars 2019, hvor de to første kandidatene skulle ha stemmetillegg. Dette ble ikke rettet opp i valgadministrasjonssystemet, og listene som ble trykket på stemmesedlene ble feil.

Dette løste kommunen ved å manuelt sette et kryss med penn bak andrekandidaten til SV på hver enkelt stemmeseddel, noe som kunne gi velgeren inntrykk av at stemmeseddelen var tuklet med.

Dette er i følge rapporten særdeles uheldig. Løsningen de valgte i Evenes er heller ikke anbefalt fra valgdirektoratet.

Aina Slotterøy, som er en av de to som står bak rapporten, mener likevel det er usannsynlig at feilen har påvirket valgresultatet.

– De personene som ønsket å stemme på SV har nok gjort det, og da er antallet stemmer som ble talt opp riktig. Usikkerheten er nok størst i forhold til endring internt på listen, sier Slotterøy til NRK.

– Spekulasjonene vil fortsette

Hvorvidt noen valgte å ikke bruke stemmeseddelen fordi den ikke var «ren», blir spekulasjon, konkluderer rapporten.

Men Evenes har sammenlignet stemmetallene for SV på kommune og fylke og konkludert med at resultatet ser riktig ut.

«Dette er likevel etter vår oppfatning, den alvorligste feilen i og med at SV var under 2 stemmesedler fra å ta en mandat fra Arbeiderpartiet», er konklusjonen.

Kommunestyret i Evenes

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Listetopp Knut Erik Hansen for SV under kommunevalget i Evenes mener likevel spekulasjonene vil fortsette.

– Vi aner jo ikke. For å få bort spekulasjonene burde vi ha gjennomført et nytt valg. Vi regner saken som ferdig, og har gått ut og sagt at vi legger ballen død. Men vi kan ikke forhindre at spekulasjonene fortsetter.

Knut Erik Hansen, Evenes SV

Knut Erik Hansen var listetopp for Evenes SV, og svært nær å få en plass i kommunestyret. Han ønsket omvalg i høst, men sier ballen nå er lagt død.

Foto: Evenes SV

Hansen er ikke enig med ordføreren i at tabbene under valget ikke påvirket resultatet.

– Nei, ikke ut ifra det som står i rapporten. Det blir spekulasjoner fra hans side, fordi ingen kan si noe sikkert.

– Ser fremover

– Det er en veldig grundig og god rapport, som redegjør for alle de feilene som ble begått, sier Ap-ordfører Bartholsen.

Da kommunestyret i oktober skulle ta stilling til om valget kunne godkjennes, kom det påstander om at valget var manipulert og at stemmesedler var tuklet med. Blant annet manglet det enkelte navn på stemmesedlene, hevdet Senterpartiets Birgitte Rørvik Bruun fra talerstolen.

Bartholsen mener kommunen har lært av feilene, og at de vil være bedre forberedt til neste valg.

– Feilene som er gjort er alvorlig. Det som er vårt fokus nå er at vi skal ha alle systemene på plass, sånn at når vi gjennomfører neste valg skal gjøre det uten feil. Vi satser på opplæring og gjennomgang av rutiner, og starter på det arbeidet allerede i år.