Ordførere stiller spørsmål om habiliteten til han som vil legge ned sykehuset deres

– Lederens tidligere roller svekker troverdigheten deres, mener flere ordførere på Helgeland. Nå vil Helse Nord vite hvilke vurderinger som ble gjort da Helgelandssykehuset satte sammen ekspertgruppe på sykehusstruktur.

Helge Torgersen

STILLER SPØRSMÅL OM HABILITET: Helge Torgersen er leder for ressursgruppen, som har foreslått at akuttsykehuset i Helgeland bør legges til Rana. Han mener at Rana vil gi et godt, robust fagmiljø som er viktig for rekrutteringen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Helgelandssykehuset må i løpet av januar redegjøre for de vurderinger som er gjort rundt habiliteten til medlemmene i den eksterne ressursgruppa som har utredet ny sykehusstruktur.

Helse Nord ønsker ei slik orientering etter at ordførerne i Vefsn og Alstahaug og flere andre har sagt at de er bekymret for troverdigheten til gruppa. Gruppas leder, Helge Torgersen, skal ha vært involvert i nedleggelsen av tilbud ved sykehusene både i Mosjøen og Sandnessjøen.

Ordførermøte om sykehusstruktur på Helgeland

Det som er viktig når man legger fram slike rapporter er at man kan stole på de resultatene som rapporten kommer med. Når man da blir bekymret over at det sitter personer i en ressursgruppe som bør ha hatt en god og grundig vurdering av habiliteten sin, kan man begynne å stille spørsmål om rapporten.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er godt å se at Helse Nord ser de samme bekymringene som oss. Det oppleves som veldig ryddig, sier Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø.

Han har store forventninger til at habiliteten til lederen av gruppa blir vurdert på en skikkelig mpte.

– Sykehusbygg har gjort en liknende vurdering tidligere. De kom fram til at Torgersen var habil. Derfor er det veldig greit at Helse Nord vil se på saken, sier Langø.

Vil ha nytt sykehus i Rana

Det var i desember at den eksterne ekspertgruppa kom med rapporten som har skapt mye harme sør for Korgfjellet. Konklusjonen var at det skal være ett stort sykehus på Helgeland – i Mo i Rana som er den nordligste kommunen i regionen.

Fakkeltog

Flere tusen mennesker hadde møtt opp til fakkeltog mot nedlegging av sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Alstahaug-ordføreren og kollega Jann Arne Løvdal i nabokommunen Vefsn var raskt ute og skrev et brev der de uttrykte sin bekymring over prosessen.

I brevet stiller de spørsmål ved habiliteten til både ressursgruppas leder – Helge Torgersen og medlem Brynjulf Ystgaard.

Begge var sentrale i prosessen som ledet fram til nedlegginga av akuttfunksjonene ved sykehuset i Mosjøen i 2003. Torgersen hadde dessuten en viktig rolle i arbeidet som førte til at tjue senger ved sykehuset i Sandnessjøen ble lagt ned i 2008.

Utdrag fra brevet til Helse Nord fra ordførerne

Men Helgelandssykehusets direktør Hulda Gunnlaugsdóttir har forsøkt å berolige og har tidligere sagt at hun har full tillit til habilitetsvurderinga Sykehusbygg har gjort. I en mail til Helgelands Blad skrev hun:

Hulda Gunnlaugsdóttir

Helgelandssykehusets direktør Hulda Gunnlaugsdóttir har tidligere sagt at hun har full tillit til habilitetsvurderinga Sykehusbygg har gjort.

Foto: Tonje Vonstad / TV Klipp

«Norge er et lite land, og vi må forvente at ekspertisen har vært involvert mange steder.»

Helse Nord ikke beroliget

Styret i Helse Nord, som ble orientert om bekymringa i sitt styremøte før jul, slår seg ikke til ro med dette. Flere av styremedlemmene sa på møtet at de synes det er uheldig at det stilles spørsmål ved habiliteten i ei sak som er så viktig for Helgeland og der motsetningene er så store.

Nå vil de ha svar på hvorvidt styret og administrasjonen i Helgelandssykehuset har vært kjent med Torgersens ulike roller, når den eksterne ressursgruppa ble sammensatt med ham som leder.

NRK har bedt Helge Torgersen om en kommentar og han skriver i en mail til NRK:

– Jeg viser til de uttalelser som Helgelandssykehuset og Sykehusbygg allerede har gitt i sakens anledning. Utover dette har jeg ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt.

Ser fram til svaret

I løpet av januar skal Helgelandssykehuset ha klart sin redegjørelse som skal gis til styret i Helse Nord. Alstahaug-ordføreren ser ser fram til å få svaret.

– Når man legger fram slike rapporter er det viktig at man kan stole på konklusjonen. Da må de som sitter i en slik gruppe ha hatt en god og grundig vurdering av habiliteten. Vi oppfatter at det kanskje ikke har vært det.

Da kan man begynne å stille spørsmål ved rapporten, og det ønsker man jo ikke. Man ønsker at rapporten er basert på et godt grunnlag, sier Bård Anders Langø.

Rapporten skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle saken og endelig beslutning fattes i 2020.

Ressursgruppa Helgelandssykehuset

3. desember la den eksterne ressursgruppa la fram sin anbefaling om Rana som vertskommune for det nye akuttsykehuset i Helgelands-regionen.

Foto: Frank Nygård / NRK