Hopp til innhold

Ny studie: Mobbing kan gi like store traumer som det å oppleve vold i familien

Forskerne ville undersøke hva slags traumatiske erfaringer barn som blir henvist til psykiatrien har. Det de fant overraska dem.

Mobbing kan ha like store konsekvenser som det å oppleve vold i familien

En studie viser at alvorlig mobbing kan være like skadelig for barn som vold i familien.

Illustrasjon: Egil Ursin

4000 barn som var henvist til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) er med i den nye studien.

Over halvparten av dem – rundt 2000 barn – sa at de hadde blitt utsatt for alvorlig mobbing.

En av tre hadde blitt utsatt for vold i familien.

Omtrent 600 barn oppga at mobbing var det verste de hadde opplevd, mens rundt 350 oppga at familievold var det verste.

Forskerne ville undersøke mulige traumatiske erfaringer blant barna som var henvist til BUP.

Det de fant var at alvorlig mobbing kan påføre barn like store traumer som vold i familien.

Sandra Lorenze Vestnes

Sandra Lorenze Vestnes (17) i Bodø mener vi må snakke mer om konsekvensene og slå hardere ned på mobbing.

Foto: Privat foto

17 år gamle Sandra Lorenze Vestnes i Bodø er engasjert mot mobbing. Hun starta sammen med ei venninne en kampanje mot netthets. I ettertid opplevde Sandra sjøl å bli grovt trakassert på sosiale medier.

Hun synes det er bra at forskerne nå har funnet ut mer om hva mobbing kan føre til.

(Trykk for å høre Sandra)

Jeg tenker at for det første så sjokkerer det meg ikke.
For det å bli mobba... det liksom tærer ganske mye psykisk.
Det bryter deg ganske mye ned.

Les også Bitch, jævla homo og kvisetryne – nå tar unge selv et oppgjør med «helt vanlig språkbruk»

Pernille Bull-Dahl-Sandra Lorenze Vestnes

– Man går rundt med en konstant frykt

17-åringen i Bodø tror det er en sammenheng mellom grov mobbing og psykiske plager.

Hun vet noe om hva mobbing gjør med deg.

Man går rundt med en konstant frykt over at man skal bli hakka på eller at noen skal slenge dritt om deg.

Jeg har jo opplevd det sjøl da... Men altså det er ingen som skal grue seg til å gå på skola.
Skola skal være en plass der alle føler seg velkommen og der alle på en måte er gira på å lære det de skal.
Med mobbing så på en måte presser du noen ut av skola. Det skal ikke være sånn.

Halvparten utsatt for alvorlig mobbing

Forskerne kan ikke slå fast at det er mobbinga alene som er årsaken til psykisk sykdom. 4000 barn som var henvist til behandling hos BUP er med i i en ny studie .

Den er laga av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Barna som fortalte at mobbing var det verste de hadde opplevd, hadde veldig like plager som de barna som fortalte at vold i familien var det verste.

De er overraska over det de fant.

– Ja vi ble i grunnen det. Og dette sier oss at det å oppleve alvorlig mobbing har en del likhetstrekk med det å ha opplevd vold i familien. Begge deler er psykisk og av og til fysisk vold, sier Marianne Skogbrott Birkeland, traumeforsker ved NKVTS.

Marianne Skogbrott Birkeland er psykolog og traumeforsker ved NKVTS

Marianne Skogbrott Birkeland, traumeforsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Foto: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

                    

Like store traumer som ved vold i familien

I en kronikk hos forskersonen.no skriver forskerne at alvorlig mobbing i skolen kan føre til traumatisering på lik linje med vold i hjemmet:

«Det som var spesielt bekymringsfullt var at barna som var utsatt for mobbing hadde et enda høyere nivå av negative tanker om seg selv og sin egen verdi, om andre, og om verden, enn de som fortalte om vold i familien.»

Det er sjelden at psykiske sykdommer har kun en enkelt årsak, forklarer forskeren.

– Er man uheldig og har mange sårbarhetsfaktorer kan selv små belastninger gi store utslag. Er man heldig og har mange beskyttelsesfaktorer kan det gå greit selv med store belastninger. Uansett bør alle barn få slippe å oppleve mobbing.

                    

Les også Gutten hans ble mobba på skolen – faren visste ikke hva han skulle gjøre

Far med tegninga sønnen har laga

Negative tanker

Alvorlig mobbing kan skape en stor utrygghet i hverdagen, ifølge forskeren.

I tillegg så kan det på sikt også skape et negativt selvbilde og negative forventninger om andre. En kan forvente at andre ikke liker en, at en ikke er noe verdt.

I studien kommer det fram at mange tenkte at «jeg kommer ikke til å få et godt liv», «jeg kan ikke stole på noen», eller at «hele verden er utrygg».

«Det å ha mye slike tanker kan føre til et negativt selvbilde og også føre til alvorlig depresjon over tid.»

Les også Ble utsatt for et «torturhelvete» – krever kommune for millioner

Mobbesak i Fauske

Hvis dette ikke blir tatt tak i så kan det på sikt også føre til depresjon og angst og det kan også bli vanskeligere med relasjoner, studier og arbeid i voksen alder. Mobbing øker sannsynlighet for å utvikle psykisk sykdom, sier Skogbrott Birkeland.

Men hun mener dette kan unngås gjennom å gi barn som blir mobba god hjelp.

Posttraumatisk stress finnes det gode behandlinger for, som tilbys i barne- og ungdomspsykiatrien. Men det første må være å få slutt på mobbinga.

Og hun legger til:

Det hjelper ikke med behandling dersom mobbinga samtidig får fortsette.

BUP: Glad for at det holdes fokus på det

Daniel Mørch, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i Nordlandssykehuset sier det er veldig individuelt hvilke konsekvenser mobbing får.

Mobbing har ulike former, og alt kan oppleves som like ille for den enkelte. Mobbing vil naturlig nok ha innvirkning på den enkeltes psykiske helse.

Han er enige med forskerne i at miljøet rundt et barn har mye å si.

Eksempelvis vil varighet og omfang spille inn, samt hvor mye støtte de har i familie og nettverk. Barn henvises ikke til oss på grunn av mobbing, men det kan være en del av det som ligger bak.

Mørch legger til:

Med en stadig større utbredelse av sosiale medier o.l., samt pandemien har også måtene mobbing foregår på utvikla seg. Mobbing er alvorlig og vi er glad for at det holdes fokus på det.

Les også Mer enn 1300 nye meldinger om utrygt skolemiljø: – Skoler bagatelliserer

Illustrasjon av lekeplass på skole

Må ikke bære på det alene

Sandra Lorenze Vestnes mener det er vanskelig å stoppe mobbing fordi mye av det som foregår er nærmest usynlig.

Ja altså mobbing er jo ikke bare det man tenker på sånn at man blir slått eller sparka for eksempel.
Det ... også spesielt hos jentene så går det mye på utestenging.
Mobbing er et tema som man må prat om hele tida fordi at det skjer i norske skolegårder hver dag.

Det viktigste er å snakke om det, og at foreldre spør barna sine hvordan de har det, ifølge 17-åringen i Bodø.

Og det er lov å si fra hvis noen er slemme med deg:

Når jeg opplevde mobbing over sosiale media ble ting mye bedre når jeg først fikk snakka om det. For det å bære på sånne ting alene er ekstra vanskelig.

Les også Sara (22) sluttet på skolen i 7. klasse – som voksen vil hun prøve på nytt

Sara (22)