Hopp til innhold

Ny smitteveileder for skoler og barnehager: – Bidrar til å skape utrygghet

I dag kom det nye smittevernveiledere for grunnskole og barnehage. Katrin Kummernes er lærer på Rønvik skole i Bodø. Hun mener vi burde stengt skolene frem mot påske.

Katrin Kummernes

BURDE STENGE: Katrin Kummernes er lærer og tillitsvalgt på Rønvik skole i Bodø. I flere uker har de vært på rødt nivå. Kummernes mener skolene burde vært stengt, og er skuffet over de nye veilederne.

Foto: Truls Naas / Bodø Nu

Utdanningsdirektoratet presenterte i ettermiddag en oppdatert smittevernveileder for grunnskoler og barnehager.

– Vi har ikke oppdatert disse veilederne siden september i fjor. Siden da har vi gjort oss opp en rekke erfaringer. I tillegg har vi vært nødt til å gjøre nye vurderinger i forbindelse med de nye virusmutasjonene. Vi har derfor gått gjennom alle smittevernveilederne på nytt, sier Martin Siewartz Nielsen i Utdanningsdirektoratet.

I arbeidet med de nye veilederne har de fått innspill fra lærere og barnehageansatte gjennom fagforeningene. I tillegg har statsforvalterne, og enkelte kommuner og fylkeskommuner i områder med høyt smittetrykk vært involvert i arbeidet.

Den nye veilederen for barnehager og grunnskoler sier at ansatte i barnehagene bør holde minst en meters avstand til kolleger som ikke er på samme kohort.

I tillegg åpner de for bruk av munnbind i ungdomsskolen. Men da kun utenfor klasserommene.

– Smittevern på ungdomsskoler kan være utfordrende, da skolene ofte er store med mange elever. Ungdomsskoleelever har bedre forutsetninger for korrekt munnbindbruk enn yngre barn. Frivillig bruk av munnbind for elever på ungdomsskolen kan derfor bidra til å redusere smitte, står det i veilederen.

Kunnskapsdepartementet understreker at bruk av munnbind ikke gjør det mindre viktig å holde avstand.

Veilederen har naturlig nok strengere tiltak ut fra hvilket nivå de aktuelle skolene er på. Grønt nivå gir ganske åpne skolehverdager, mens gult og rødt nivå medfører begrensninger.

Lærer: – Frykt for å bli superspreder

Tillitsvalgt og lærer på fjerdetrinn på Rønvik skole i Bodø, Katrin Kummernes, har undervist på rødt nivå i flere uker.

– Vi har vært nødt til å dele trinnet i mindre kohorter, hvor elevene har halve dagen på skolen og halve dagen med hjemmeundervisning. Vi har spredt elevene og tatt i bruk andre arealer, sier Kummernes.

– Det er frustrerende med tanke på at vi planlegger for én ting, så må vi plutselig snu oss om, og finne på noe annet.

Hun savner tydeligere og strammere retningslinjer for skolen.

– Jeg synes de nye veilederne gir stor lokal frihet igjen. Det bidrar til å skape et utrygt arbeidsmiljø, sier Kummernes.

Hun og kollegaene hennes opplever at skolehverdagen blir håndtert annerledes fra skole til skole, selv om de er på samme nivå med tanke på smittesituasjonen. .

– Det er med på å skape utrygghet, både som forelder og som lærer. Du går med en frykt for å være superspreder, sier Kummernes.

Tirsdag kom det nye nasjonale koronaregler. Der ble det klart at kravet om én meters avstand blir utvidet til to meter. Kunnskapsdepartementet mener det kan være vanskelig å holde to meters avstand på skoler og i barnehager. Derfor anbefaler de ikke å innføre slike krav, for å kunne å holde skolene og barnehagene åpne.

Kummernes sier at mange lærere opplever en frykt for å bli smittet. For når klassen deles i to, må lærerne fortsatt være i kontakt med hele klassen. I tillegg legger de nye veilederne opp til at lærere kan være inne i flere forskjellige kohorter, selv om skolen er på rødt nivå.

– Vi får jo veldig mange nærkontakter. Mange føler at vi lærere blir ofret for at resten av samfunnet skal gå rundt, sier Katrin Kummernes.

To gutter utenfor stengt barnehage

UNNGÅ STENGING: Utdanningsdirektoratet og regjeringen ønsker å gjøre så mye de kan for å unngå å stenge skoler og barnehager.

Foto: Terje Pedersen

Skulle gjerne stengt skolene

Onsdag kom en egen veileder for videregående skoler, der det blant annet åpnes for munnbindbruk, mindre kontakt mellom elevene og en egen «koronavakt».

De siste ukene har muterte virusvarianter ført til langt mer smitte blant barn og ungdom. Særlig for elever på ungdomsskolen og videregående skoler er det mye smitte. I uke 12 var det nesten dobbelt så mye smitte i denne aldersgruppen som i gjennomsnittet av befolkningen.

Katrin Kummernes mener det beste hadde vært å stenge skolene til over påske.

– Folk kjenner på frustrasjonen. At vi ikke blir tatt helt på alvor som yrkesgruppe. Situasjonen er alvorlig. Vi gjør store endringer i samfunnet, men ikke i skolen, sier hun.

– Men hvordan tror du det ville vært for barna å oppleve en ny runde med hjemmeskole?

– Jeg tror de ville klart seg gjennom to-tre uker nå. Og når det gjelder de sårbare barna, skulle vi selvsagt ha klart å opprettholde et tilbud til dem, sier hun.

PBL: – Barnehageansatte bør prioriteres i vaksinekøen

Administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), Anne Lindboe, er godt fornøyd med den oppdaterte veilederen.

– Den har gjort en god veileder enda bedre, mener hun.

Lindbo mener at veilederen er tydeligere og mer pedagogisk lagt opp enn den gamle.

– Blant annet er den tydeligere på hvor ansvaret ligger, og hvorfor vi skal gjøre de tingene vi gjør, sier Lindboe.

PBL deler ikke bekymringene til Katrin Kummernes og lærerne, som mener skolene i områder med mye smitte bør stenges.

Portrettbilde av Anne Lindboe

GODT VERKTØY: Anne Lindboe i PBL mener smittevernveilederen er et godt verktøy for å bidra til at barnehagene fortsett kan holde åpent.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi setter stor pris på at det legges til rette for at barnehagene skal kunne holde åpent. Vi vet at det er viktig for mange barn å få være i barnehagen. Det er også viktig for mange foreldre. Det er en del av dem so har det tungt. For dem er det viktig å kunne vite at barna har det trygt og god, og at de har en viss grad av normalitet, mener Lindboe.

Derfor argumentere hun nå for at barnehageansatte bør bli vurdert som en samfunnskritisk yrkesgruppe som bør bli prioritert i vaksinekøen.

– En av de største utfordringene for barnehagene under pandemien har vært bemanning. Du trenger folk når du skal dele barna inn i mindre grupper. I tillegg er det utfordringer med både smitte og folk som må i karantene fordi de har vært nærkontakter, forklarer Lindboe.

– Ansatte i barnehager er de eneste som ikke kan holde avstand eller bruke munnbind i jobben sin. De er også viktig for at andre yrkesgrupper skal få gjøre sin jobb.