Hopp til innhold

Ny veileder for VGS: Åpnes for munnbind-bruk for elevene

En egen smittevernveileder for videregående skoler er på plass. Der åpnes det for munnbindbruk, mindre kontakt mellom elevene og en egen «koronavakt». Lektorlag mener veilederen er for vag.

Jente med mobil og munnbind

MUNNBIND: VGS-elever får tydelige råd for bruk av munnbind å forholde seg til i regjeringens nye smittevernveileder for videregående skoler.

Foto: Berit Roald / NTB

Kunnskapsdepartementet kunngjorde veilederen onsdag ettermiddag.

Tidligere har ungdomsskolen og videregående skole forholdt seg til én samlet veileder. Men mange har etterlyst en egen veileder for de eldste elevene.

Guri Melby

RIKTIG MUNNBINDBRUK: Guri Melby sier at de eldste elevene har større forutsetning for å bruke munnbind korrekt.

Foto: Heiko Junge / NTB

I kommuner med høyt smittetrykk anbefales det at skolene tar i bruk munnbind.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på at de eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig.

– Derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier hun.

Det understrekes imidlertid at bruk av munnbind skal være frivillig. Munnbind bør dessuten også deles ut gratis til elevene.

«Koronavakt»

Tirsdag kom det nye nasjonale regler. Der ble det klart at kravet om én meters avstand blir utvidet til to meter.

– Dette gjelder ikke barnehager og skoler, fordi det må være praktisk mulig å holde barnehager og skoler åpne, skriver Kunnskapsdepartementet.

Det anbefales også at skolene øker bemanningen for å bidra til at smittevernet etterleves bedre i fellesarealene og friminuttene.

Overgang til gult nivå på skolene i Oslo

KORONAVAKT: Kunnskapsministeren oppfordrer skolene til å ha egne ansatte til å sørge for at elevene følger smittereglene.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Vi oppfordrer skolene til å bruke ressurser på såkalte koronakontakter, noen som kan passe på, følge med litt og hjelpe folk til å følge reglene, sier Melby til NRK.

Hun sier at de har fått mange tilbakemeldinger på at det er vanskelig å sikre at alle elevene overholder smittereglene.

Spesielt er utfordringen når elevene beveger seg utenfor klasserommene, sier hun.

Derfor foreslås det å ha friminutt på ulike tidspunkt for å unngå trengsel, samt å bruke munnbind i slike situasjoner, sier Melby.

Skolene må selv vurdere hva som skal skje med elever som bryter reglene. Melby viser til at det trolig må håndheves på lik linje med skolens ordinære ordensreglement.

– Forsterker smittevern

Den stadig økende smitten med muterte virus har økt behovet for oppdaterte veiledere i skolene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

– Vi forsterker smittevernet slik at det blir mindre sannsynlig med smitteutbrudd og karantene for elevene, sier han.

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør.

FRIVILLIG: Espen Nakstad understreker at det er frivillig å ta i bruk munnbind som et ekstra smitteverntiltak på skolene.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Nakstad understreker at det som omhandler munnbind i veilederen, kun er snakk om råd og anbefalinger.

Det er frivillig for skolene å ta dette i bruk som et ekstra smitteverntiltak.

– Det vil si at man ikke bruker det i klasserommet og i undervisningssituasjon, men hvis man er i fellesarealer der det er mange til stede og kanskje vanskelig å holde avstand med klassen, sier han.

– Hvorfor ikke øke rådet fra én til to meter på skolen og?

– Rådet om to meter avstand gjelder der det er mulig i det offentlige rom. Og på skoler, fly og andre steder der det per i dag er et unntak for avstandskravene, så vil det fortsette å være et unntak fra det, sier han.

– Svært skuffet

I Rogaland lektorlag er mange svært skuffet over den nye smittevernveilederen, sier fylkestillitsvalgt for Rogaland fylkeskommune, Marianne Hognes-Rødland.

Marianne Hogsnes-Rødland

SKUFFET: Marianne Hognes-Rødland i Rogaland lektorlag mener den nye veilederen er for vag og mangler avstandskrav.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Veilederen er altfor vag. Den inneholder ingen avstandskrav verken for elever eller ansatte, sier hun til NRK.

– Det synes vi er paradoksalt, når vi ser hvilke krav som gjelder i samfunnet ellers, sier hun.

Hognes-Rødland mener digital undervisning ville vært å foretrekke nå, selv om det er mange ulemper knyttet til det.

– Situasjonen er såpass usikker nå. Mange frykter smitte på skolen, sier hun.

Den siste tiden har smitten på nasjonalt nivå økt, og hurtigspredende muterte virusvarianter har gjort smittevern krevende, også på skoler og i barnehager.

Torsdag vil det også komme reviderte smittevernveiledere for skole- og barnehager, opplyser departementet.

Denne nye veilederen for videregående skoler trer i kraft mandag 12. april. Skolene får dermed uken etter påskeferien til å områ seg.

AKTUELT NÅ