Hopp til innhold

Derfor øker andelen smittede mest blant barn

Nye tall fra FHI viser at andelen smittede øker for alle årsgrupper fra 0 til 19 år, mens andelen synker for alle aldersgrupper fra 20 år. Størst økning er det i gruppen 0 til 5 år.

To gutter utenfor stengt barnehage

To gutter utenfor en barnehage som var stengt av koronagrunner i fjor. Nå er smitten mest økende i deres gruppe, men barnehagene er stort sett åpne.

Foto: Terje Pedersen

Det muterte viruset har endret smittemønsteret i Norge og ellers i verden.

Nå smittes flere i de yngre aldersgruppene.

NRK har fått tall fra Folkehelseinstituttet som viser smittebildet fra starten av pandemien og fram til uke 6 i år, og en tilsvarende oversikt for ukene etter, fram til i dag.

Skillet er satt etter uke 6 fordi det var da det muterte viruset for alvor ble dominerende. Samtidig ble det innført strengere tiltak i samfunnet. Men skoler og barnehager forble åpne.

Endringen mot de yngste

Tallene viser at andelen smittede av totalen har økt med hele 60 prosent for de under 20 år etter uke 6 i år. Størst er økningen blant de minste barna, fra 0-5 år.

Det er viktig å presisere at smitten er økende for alle aldersgrupper, men beregningene under viser hvordan vekten av smitten har endret seg, og ligger mer på de yngre aldersgruppene.

 • De fra 0 - 5 år har økt smitteandelen fra 2,8 til 6,3 %.
 • 6 - 12-åringer har økt smitteandelen fra 6,2 til 10,2 %
 • 13 - 19-åringer har økt smitteandelen fra 10,2 til 14,1 %

I rene tall er økningen omtrent like stor for disse tre gruppene.

Samtidig har smitteandelen gått ned med 15 prosent totalt for dem over 20, og er synkende i alle grupper, særlig for de eldste blant oss:

 • 20 - 39 år gamle har redusert smitteandelen fra 38,7 til 35,1 %
 • 40 - 59 år har redusert smitteandelen fra 29,3 til 26,8 %
 • 60 - 79 har redusert smitteandelen fra 10,1 til 6,9 %
 • De over 80 har redusert smitteandelen fra 2,5 til 0,6 %

Stengte voksenarenaer

Pål Surén er forsker og spesialist i barnesykdommer ved avdeling for barns helse og utvikling i FHI.

Han forklarer økningen i andel smitte blant de yngste av oss slik:

Avstand i skolegården

I skolegården er det enklere å ha kontroll på at barn holder avstand, mener både helsedirektøren og helseministeren.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– De siste fire ukene har vært spesielle. En ny virusvariant har overtatt og mange arenaer hvor voksne møtes har vært stengt. Det kan ha bidratt til at barn og unge relativt sett utgjør en større andel av de smittede nå, skriver han.

Strenge tiltak i samfunnet har bidratt at skolene har kunnet være åpne. Ved økende smitte i samfunnet vil man også se mer smitte blant barn og unge, og nye og mer smittsomme virusvarianter gir større sannsynlighet for utbrudd i barnehager og skoler.

– Men stengning av skoler bremser ikke nødvendigvis smitten, fordi sosial kontakt flytter seg til private arenaer, slik at effekten blir borte, sier Surén.

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har slått fast at de nye koronavariantene er mer smittsomme i alle aldersgrupper.

Derfor øker nå andelen smitte mer i de yngste aldersgruppene, som ikke ble like lett smittet av det opprinnelige viruset.

FHI mener at når andre aldersgrupper har svært strenge begrensninger på sosial kontakt, vil skoler og barnehager representere et av få steder der mennesker møtes.

– Derfor vil det ses smittetilfeller og enkelte utbrudd selv med gode smitteverntiltak, skriver FHI.

Smitteøkning i fire uker på rad

FHIs ukesrapport for sist uke ble lagt fram i ettermiddag og forteller at smitten økte med 28 % i uke 10 i forhold til uke 9.

Dette er andre forhold som framheves nå:

 • Andelen positive var høyest i gruppen 0-5 år, med 4 % av tilfellene, nest høyes for 6-12 år, og deretter 13-19-åringer.
 • Oslo har klart flest tilfeller, etterfulgt av Viken og Vestfold og Telemark. Til sammen har disse 83 % av tilfellene.
 • Antall sykehusinnleggelser økte med 55 % fra uka før.
 • Flere i aldersgruppene fra 30 og oppover trenger sykehusbehandling.
 • Det var fem koronadødsfall i uke 10, det samme som i uke 9.
 • Andelen med britisk virusvariant lå på 72 % på landsbasis
 • Per 14. mars var 88 % av kvinner og menn i alderen 85 år og eldre vaksinerte med 1. dose, og 80 % vaksinerte med 2. dose.
 • Omtrent 42 % av helsearbeidere med pasientnært arbeid har fått første vaksinedose.

På dagens pressemøte om koronasituasjonen pekte helsedirektør Bjørn Guldvog på at det nå legges inn flere yngre voksne pasienter enn før, og at dette også skjer i andre land.

– I Østerrike har de nå en betydelig andel unge fra 30-50 år som innlegges i sykehusene, sa han.

Vaksinedose

En høy andel av de over 85 er nå fullvaksinert. Fire av ti Helsearbeidere med pasientnært arbeid har fått første dose.

Foto: Berit Roald / NTB

Barnehager stenges ikke

Fram til uke 8 var det i Oslo en klar økning i smitteutbrudd i barnehager og på barneskoler. Byrådet har valgt å ikke stenge skolene eller barnehagene, med noen unntak for 5. og 7. trinn i noen hardt rammede bydeler.

Ungdomsskolene og videregående skoler skal ha hjemmeskole fram til påske.

Mandag gikk Utdanningsforbundet i Oslo ut og kritiserte at kommunen lar barnehager være åpne, og viste til stor uro blant de ansatte.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke sikker på om det er lurt å stenge skoler og barnehager, selv om smitten øker mest blant de yngste nå.

Foto: Lise Åserud / NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det ikke nødvendigvis er det beste å stenge barneskoler, selv om smitten øker blant de minste.

– Det er ikke slik at en stengning nødvendigvis er målrettet, for man vet ikke hva de gjør når de ikke er på skolen.

Også helseminister Bent Høie mener at stengning av tilbud til de yngste barna har negative sider.

– Vi må passe på at barn ikke møtes der det ikke er voksne til stede, og det ikke er kontroll, sa Høie til NRK. Fra før er det en bekymring for at sårbare barn kan få en dårligere situasjon dersom de må være mer hjemme.

Direktør for FHI, Camilla Stoltenberg, understreket at de har et nært og godt samarbeid med Oslo kommune, med daglige møter om smittesituasjonen.

Til nå har heller ikke FHI anbefalt kommunen å stenge barnehager.

– Vi er enige i det byrådet har gjort, og har forståelse av at de må gjøre sine egne vurderinger av kapasitet på testing og smittesporing og at blir ulike tiltak i forskjellige bydeler i Oslo.

PS. Saken er endret i avsnittet om andelene smitte i aldersgrupper, fra å angi økning og nedgang i prosent til å vise de reelle andelene i første og andre periode av målingene.

AKTUELT NÅ