Hopp til innhold

Norges Bondelag hardt ut mot Statens naturoppsyn: – Går på tilliten løs

Norges Bondelag kaller Statens naturoppsyn (SNO) sin håndtering av bjørnesaken i Hemnes «arrogant skrivebordsforvaltning», og krever at saken gjennomgås på nytt.

Ku

Kua til Harald Millingsjord ble funnet av bonden med store skader, men overlevde. Spørsmålet er hva som forårsaket skadene.

Foto: Frank Nygård / NRK

Er det bjørn som står bak skadene til Haralds ku i Hemnes på Helgeland?

ku2

Bonden er uansett glad kua kom fra det hele med livet i behold.

Foto: Frank Nygård / NRK

Rovviltkontakten lokalt og en erfaren bjørnejeger er ikke i tvil, mens det høyere opp i organisasjonen har blitt konkludert annerledes.

Nå har også Norges Bondelag engasjert seg i saken. 1. nestleder Bjørn Gimming reagerer på måten saken har blitt håndtert på, og mener det går på tilliten løs.

– Jeg synes det er beklagelig at SNO lokalt får overprøvd sine vurderinger av folk som sitter mange mil unna og ikke har sett dyret selv, sier han.

Han bemerker at en viktig forutsetning for å kunne ha sameksistens mellom rovdyr og beitedyr er at bønder og lokalbefolkning kan ha tillit til myndighetene.

– Den håndteringen vi har sett her skaper ikke tillit og vitner om en arrogant skrivebordsforvaltning som er helt uakseptabel, sier Gimming til NRK.

Vil ha ny gjennomgang

Gimming er åpen for at det selvfølgelig er mulig å gjøre feil lokalt, men at det da må gjøres en ordentlig vurdering der man tar dyret i skikkelig øyesyn før det konkluderes annerledes.

Han krever derfor en ny gjennomgang av saken – og sier at det haster.

– Jo lengre tid det går jo vanskeligere er det å konstatere hvorvidt rovvilt står bak. Blir tidsforsinkelsen for stor er det fare for at bevisene forsvinner.

Han frykter i verste fall en eventuell bjørn kan komme til å ta flere beitedyr i prioritert beiteområde, uten at fellingstillatelse er på plass.

– Rovviltspørsmål er en veldig betent sak som skaper mye debatt i Norge. Da må man som minimum forvente at forvaltningen opptrer slik at man ikke kan stille spørsmål ved hvilken tillit man kan ha.

Bjørn Gimming

– Ferieavvikling er ingen unnskyldning for å ikke gi saken en ordentlig behandling, sier Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Bruker fagfolk lokalt

Fungerende seksjonsleder for rovvilt Lars Olav Lund i SNO medgir at det rutinemessig har glippet litt i denne saken, men står fast ved at det er gjort en grundig og god vurdering av folk med bred kompetanse.

Lars Olav Lund

Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn. Her i Rauma.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Det påstås at ting blir sendt over for «vurdering sentralt». Nei, det er ikke riktig. Det benyttes lokale folk som jobber i SNO ute i distriktene. Her har vi hatt inne folk fra Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

– Vi behandler fem-seks tusen skader i året, 470 av disse relatert til bjørn. Vi har stor kompetanse på området, og har gått runden med å både kvalitetssikre og dobbeltsjekke.

– Gimming kaller det «skrivebordsforvaltning» fordi man baserer seg på bilder, hva tenker du om det?

– Hvis bildene og beskrivelsene fra lokal rovviltkontakt ikke hadde vært gode nok til å konkludere, ville de som har vurdert sagt fra om det.

– Jobben er gjort av noen av våre beste folk, og tilbakemeldingen er at dette ikke er forenlig med bjørn, sier Lund, som selv har vært inne i vurderingene og påpeker at rene kutt tyder på mekanisk skade.

Kua overlevde dette
Foto: Frank Nygård / NRK