Mener disse skadene ikke er forårsaket av bjørn likevel

SNO sentralt har i ettermiddag gått nærmere gjennom bjørneangrepet i Hemnes, og mener det ikke er bjørn som står bak. Men på Helgeland står de på sitt.

Ku

Står bjørn bak dette? SNO lokalt og sentralt er ikke helt samstemte.

Foto: Frank Nygård / NRK

Harald Millingsjord i Hemnes opplevde nylig å få hjem en av kuene sine med store skader.

I samme bygd er også et kadaver funnet. SNO lokalt mente det måtte være en stor bjørn i området, men det er ikke SNO sentralt enig i.

Det er ikke grunnlag for å konkludere med at bjørn har vært på ferde, sier fungerende seksjonsleder for rovvilt Lars Olav Lund i SNO.

Mener det må være en annen årsak

Lund forteller at de har tatt en nærmere titt på saken, og mener skademønsteret ikke er forenlig med det man kan forvente når en bjørn har vært på ferde.

– Det må finnes en annen forklaring på at disse skadene har oppstått. Det er dessuten veldig spesielt at bjørn angriper storfe.

– Hva er det som gjør at dere er sikre på at det ikke er bjørn som står bak?

– Vi ville sett bittskader, klormerker. Et lokalt fellingslag har også søkt i området, uten at hundene har gjort markering. Det er ingenting som tilsier at det er bjørn i området.

kured_

Bonde Harald Millingsjord takker dyrlegen for at kua fremdeles er i livet.

Foto: Frank Nygård / NRK

Funn av kadaver

Det er også funnet sauekadaver i området av noe eldre dato, men heller ikke her er det grunn til å tro at bjørn står bak.

– Det er ikke noe tegn der til rovviltskader.

Han mener det litt forhastet ble konkludert med bjørn, men ønsker ikke gjøre noe større nummer ut av de vurderingene som er gjort lokalt.

– Folk hos oss som jobber med bjørn har nå vært inne og vurdert.

Hvordan disse skadene har oppstått, har han ikke noen klar formening om.

– Om det er aktuelt å gå inn i innhegningen for å lete etter andre forklaringer på skadene, det får vi se på.

Står på sitt

Knut Sjøfors i Statens naturoppsyn lokalt sier på sin side i en kort kommentar at han har registrert det som bjørnetap og står ved det.

Bonde Harald Millingsjord sier han håpet i det lengste at det ikke var bjørn som var årsak, men heller ikke han ser andre forklaringer.

– Det er ingen gjerder eller noe annet kua kan ha skadet seg på. Vi kjenner på en følelse av utrygghet og det å ikke bli trodd.

– Vi har barnebarn som er ute og går. Man tror jo ikke de møter på bjørn, men en kan aldri være helt sikker.

Står det ikke rovdyr bak gis det heller ingen erstatning, tilføyer Millingsjord.

Fotograf og bjørnejeger Hermann Sotkajärvi, som per juli 2012 hadde felt 38 bjørner og som siden har felt to til, befant seg tilfeldigvis på Helgeland denne uken og har tatt den skadde kua nærmere i øyesyn.

Han er ikke i tvil.

– Det er bjørn det, det er ingen tvil om overhodet. Jeg fant tannmerker og kloremerker og anslår at bjørnen er minst 200 kilo tung. Hva SNO sentralt konkluderer med får være deres sak, men jeg er sikker.