Nok en gang ble Norge delt i to – tidligst 10 år før situasjonen er utbedret, spår Statens vegvesen

«Flaskehalsen» på E6 gjennom Sørfold er kjent for mange som ferdes på veiene i Nord-Norge. Statens vegvesen sier de kunne ha startet arbeidet i fjor. Men uten penger, ingen vei.

Kjell Skjerve ser på planer for nye tunneler i Sørfold E6

Avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen mener arbeidet med Sørfoldtunnelene kunne ha startet i fjor. Men pengene er ikke tilstede.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tirsdag gikk det galt igjen.

Køen strakk seg langt etter at E6 i Sørfold ble stengt i hele fire timer. Årsaken var at et utenlandsk vogntog stod bom fast.

Norge ble mer eller mindre delt i to. Omkjøringsmulighetene teller flere timer.

Nesten to timer gikk før en bilberger ble sendt ut for å hjelpe. I over fire timer måtte bilister vente på hjelpen.

– Det er velkjent at vi ikke har reelle omkjøringsmuligheter for hendelser i Sørfold-tunnelene. Etter denne hendelsen ble Norge delt i to, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen region nord.

Se bare her:

Laster kart, vennligst vent...

Dette kartet viser hvilke omkjøringsmuligheter man har, dersom det blir stopp i områdene rundt Sørfoldtunnelene

Flere år til strekningen er utbedret

Arbeidet med utbedring har tatt tid. Strekningen ligger inne i siste seksårsperiode av inneværende Nasjonal Transportplan. Så langt har ikke de nøvendige bevilgningene kommet. Selv mener vegvesenet at arbeidet kunne ha startet i 2018.

– Prosjektet ble ikke prioritert i første seksårsperiode, men vil få ei oppstartsbevilgning i 2023. Om ny NTP vedtas med Sørfold-tunnelene inne, vil vi kunne starte opp i '22-'23, sier Skjerve.

Det betyr at man i praksis kan se for seg en ferdigstillelse av strekningen tidligst mot slutten av 2020-tallet. Det er i seneste laget, mener leder i Salten regionråd, Ida Pinnerød (Ap).

Ida Pinnerød. Ordfører i Bodø kommune (Ap) og leder i Salten regionråd

Ordfører i Bodø og leder for Salten regionråd, Ida Pinnerød.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Her må vi komme igang fort. Vi kan ikke være kjent med en situasjon der vi deler Norge i to. Der det er kritisk for beredskap og for sikkerheten til folk som ferdes langs E6.

Pinnerød mener at konsekvensene kan bli alvorlige om ikke noe gjøres snart.

– Det handler også om beredskapen. Liv og helse står i fare dersom ikke noe gjøres. I tillegg er det store næringsaktiviteten viktig for vekst og utvikling i hele landet. Norge må se verdien av å ha skikkelige veier i nord, som også sørger for at vi ikke deler Norge i to.

Vogntog sakset på E6 i Sørfold

Køen strekker seg langt etter at E6 i Sørfold har vært stengt i hele fire timer da et utenlandsk vogntog sakset og kjørte inn i en snøskavl på stedet.

Foto: Benedicte Tverbak

Får 100 millioner til strakstiltak: For lite

Selv om arbeidet med en langsiktig utbedring av veien går sakt, er Skjerve og Statens vegvesen fornøyd med 100 millioner kroner som er øremerket minimumstiltak på E6 Sørfoldtunnelene.

– Men kostnadsberegningene vi har gjort for det som bør gjøres som strakstiltak er over det. Langt over, svarer Skjerve.

Han mener det vil være galt å skulle investere hundretalls millioner på en strekning som er planlagt utbedret om noen år, men noe må gjøres før den tid.

– Der er samarbeider vi med Salten brann om tilførsel av utstyr for hendelser i tunnel. Så har vi en diskusjon gående om hva vi skal prioritere. Man må også ha følgetejeneste for å holde trafikk unna. Det blir lite penger til kostbare tiltak.

NRK har tidligere fulgt vogntogsjåfør Runar Horn som hver uke kjører gjennom 130 tunneler. Men tunnelene i Sørfold er verst.

Statssekretær Tommy Skjervold hos Samferdselsdepartementet svarer følgende:

– E6 Sørfold er i dag ikke god nok. Derfor er dette en prioritert strekning for regjeringen, og den ligger inne i NTP. For å komme i gang har vi lagt til grunn om lag 500 mill. kr til oppstart av prosjektet i NTPs første seksårsperiode. Resterende midler ligger i siste seksårsperiode. Vi har lagt til grunn anleggsstart i 2022/2023, og trafikkåpning i 2026/2027.

Han sier at de også gar prioritert midler til noen mindre strakstiltak i de 12 tunnelene på strekningen.

– Og det vil bli gjennomført tiltak som bidrar til økt sikkerhet for trafikantene fram til tunnelene blir avløst av nye tunneler. Når ny E6 er på plass vil også omkjøringsmulighetene bli bedre.

Created by InfoDispatcher

Created by InfoDispatcher

Her skal vogntoget ha kjørt inn i en snøskavl i Sørfold kommune på E6.