Hopp til innhold

Flaskehalsen som kan dele Norge i to må vente på milliardene

E6 gjennom Sørfold har mange tunneler og smale veier og beskrives ofte som en flaskehals. Nå bevilger regjeringen penger til utbedring, men milliardene kommer først etter 2024.

Created by InfoDispatcher

NRK har tidligere fulgt vogntogsjåfør Runar Horn som hver uke kjører gjennom 130 tunneler. Horn syntes tunnelene i Sørfold var de verste.

Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fram hvordan regjeringa ønsker at penger på vei, jernbane og annen transport skal brukes i perioden 2018–2029.

– Penger brukt til drift og vedlikehold er rekordhøyt i denne transportplanen. Mange steder er det ikke økt kapasitet som trengs, men å sørge for at det som finnes kan brukes, sier Solvik-Olsen.

Blant prosjektene det var knyttet stor spenning til i Nordland var E6 gjennom Sørfold, som med sine mange tunneler og smale veier ofte beskrives som en flaskehals som kan dele landet i to med jevne mellomrom.

Under dagens pressekonferanse ble det kjent at E6 i Sørfold får 500 millioner i første del av Nasjonal Transportplan. Resten av pengene kommer først i andre del av planen, fra 2024. Da er det snakk om hele åtte milliarder kroner.

– Sånn passe fornøyd

Ordfører Lars Evjenth, ordfører Sørfold

Ordfører Lars Kristian Evjenth i Sørfold.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Jeg er glad for at vi er inne i NTP. Det er første budskapet, sier en passelig fornøyd Sørfold-ordfører Lars Kristian Evjenth (Ap) til NRK.

Ordføreren selv hadde håpet på en tidligere oppstart på prosjektet. Ifølge Statens vegvesen oppfyller ikke dagens 16 tunneler på E6 gjennom kommunen kravene til sikkerhet og fremkommelighet med hensyn til bredde, kurvatur og stigning.

– Det er mange hensyn som må tas i et så stort prosjekt. Det er mange tunneler som skal bygges, og mange tonn stein som skal deponeres. Men jeg skulle gjerne sett at de var i gang i 2020 for eksempel, sier Evjenth.

Frykter alvorlige ulykker

Kart over tunnelene i Sørfold og Hamarøy

Kart over tunnelene i Sørfold.

Foto: Statens vegvesen

Tunge kjøretøy har ofte vanskeligheter når de møter motgående trafikk i tunnelene i Sørfold.

Det er en sårbar strekning vi snakker om. Vi risikerer en ny «brunostbrann» når som helst, sier Evjenth.

«Brunostbrannen» fant sted i januar 2013 i Brattlitunnelen i Tysfjord kommune i Nordland. En tilhenger med brunost tok fyr, og det tok fire dager før den ble slukket.

– Får vi en tunnel som er stengt over lang tid, så er Norge delt i to. Da er det omkjøring gjennom Sverige. Det er en betydelige trafikk av vogntog på strekningen, og det er utfordrende å kjøre i disse tunnelene, avslutter Evjenth.

– Fordel å være tidlig ute

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Regionvegsjef Torbjørn Naimak, mener landsdelen over en tolvårsperiode kommer relativt godt ut av Nasjonal Transportplan.

– Så kan det hende man skulle ønske noe mer hadde kommet tidligere, men sett over hele perioden er det en bra satsning. Det gjelder spesielt satsingen på E6 Helgeland, der skal vi bruke over 4,2 milliarder i perioden vi går inn i, og Hålogalandsvegen som har en ramme på 8,7 milliarder kroner.

Men ikke alle prosjekter prioriteres tidlig.

– Sørfold-tunnelene er med i transportplanen, men det er først bare lagt opp til en start. Så kommer det en videreføring senere, i 2024, og det noterer vi oss.

Regionvegsjefen sier vi i Norge har tradisjon for å følge opp transportplaner godt.

– Men det er alltid tryggest å ligge i første del, sammenlignet med siste del av en lang periode.

– For lenge å vente

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

Janne Sjelmo Nordås (Sp).

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

For stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp), er ikke dagens nyheter udelt positive.

– Det er god at vi får finansiert flere prosjekter på E6. Men, det er først i siste periode det satses på å utbedre vegstrekningen i Sørfold. Det er for lenge å vente når situasjonen der er såpass alvorlig som den er, mener Sjelmo Nordås.

De eldste tunnelene på E6 gjennom Sørfold ble bygget på 1960-tallet, mens E6 mellom Sommarset og Mørsvikbotn sto ferdig i 1985. Da forsvant den nest siste ferga på E6, samtidig som vegen åpnet for kraftutbygging i Kobbelv og ga flere bygder i Sørfold vegforbindelse

Ofotbanen prioriteres ikke

Ifølge stortingsrepresentanten er dagens største overraskelsen at Ofotbanen ikke prioriteres.

– Ofotbanen er så viktig for næringslivet i Nord-Norge. Dette synes jeg er veldig skuffende.

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 26,7 milliarder kroner til prosjekter i Nordland. Her får du hele oversikten.