Hopp til innhold

Nå skal ingen krigsfunn fjernes fra disse fjellene

Det er funnet mer enn 700 gjenstander fra andre verdenskrig her. Nå er det krigshistoriske landskapet i Narvikfjellene fredet. – Vår erfaring er at slike gjenstander fjernes, sier Riksantikvaren.

Torsdag ble det markert at 27 kvm av Narvikfjellene er fredet av Riksantikvaren. Til høyre står en soldat i uniformen de brukte våren 1940 under kamphandlingene.

Torsdag ble det markert at 27 kvadratkilometer av Narvikfjellene er fredet av Riksantikvaren. Til høyre står en soldat i uniformen de brukte våren 1940 under kamphandlingene.

Foto: Ole Dalen / NRK

Hermetikkbokser, sko, ski og patronhylstre.

Dette er noen av de 700 krigsfunnene soldater etterlot seg under kampene mellom tyske og allierte i fjellene langs svenskegrensa i Narvikfjellene i Ofoten helt nord i Nordland.

Den 8. juni ble det kunngjort, og i dag ble det markert:

Det 27 kvadratkilometer store området med krigshistorisk landskap i Narvikfjellene er nå fredet.

– Dette betyr at vi gir området en status av nasjonal verdi. Det er en del av vår felles historie. Det betyr også at tingene som ligger der skal bli liggende, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Dette gjør det til Norgeshistoriens største fredning av et landområde.

Plyndret vrakdeler

I sommer stanset politiet en tysk varebil på grensa i regionen. Bak i den fullastede bilen til de tyske mennene fant de vrakdeler fra flere tyske krigsfly.

Med dette vernet skal slik plyndring bli vanskeligere.

Riksantikvar Hanna Geiran under markeringen i dag av det vernede området i Narvikfjellene.

Riksantikvar Hanna Geiran.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Våre erfaringer er at slike gjenstander fjernes fra området. Fredningen styrker dette vernet, sier Geiran.

Leste fra dagbøker: – Kjempesterkt

I dag var riksantikvaren selv oppe i fjellene.

De brukte noe av dagen på å lese høyt fra dagbøker som soldatene skrev under kampene i det arktiske terrenget.

– Jeg synes dette er kjempesterkt. Det er unge gutter som beskriver hvordan det opplevdes å være her, sier Geiran.

27 kvadratkilometer av fjellene ved svenskegrensa i Narvik kommune er nå fredet av Riksantikvaren.

Turfølget på vandring i Narvikfjellene for å markere det vernede området.

Foto: Ole Dalen

– De skriver om kuler som peprer rundt ørene på dem, om kamerater som dør. Ved å være her opplever du det på en annen måte enn å lese det i en bok.

Hun, som så mange andre, mener dette er en underkommunisert historie fra andre verdenskrig.

– Området skal bli en kunnskapskilde for alle i fremtiden, sier hun.

Samtidig vil en slik fredning kunne gi mer oppmerksomhet til området.

– Er dere ikke bekymret for økt turisme her nå?

– Nei, vi er ikke det. Det er positivt at folk går her. Dette er et turområde, og det er bra at kulturområder oppleves. Det er det vi ønsker.

Riksantikvaren har tidligere sagt at området er spesielt fordi det har vært urørt i alle disse 80 årene.

– Det har ikke vært moderne inngrep. Gjenstandene og disse små konstruksjonene og skytestillingene kan i stor grad oppleves slik det var i 1940.

Magasin Maskingevær

Et maskingeværmagasin funnet i fredningsområdet.

Foto: Pernille Østnes / Narviksenteret
krigsminne narvik

En hvilestilling funnet i fredningsområdet.

Foto: Pernille Østnes / Narviksenteret
Narvikfjellene

Kanskje en hvilestilling eller utsiktspost?

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren
Narvikfjellene

Trolig en skytestilling.

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren
Narvikfjellene

Våpenmagasin funnet i området.

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren

Snart ingen flere tidsvitner

– Her var det knallharde kamper og nærkamper hvor de nærmest kjempet med granater og bajonetter mot hverandre, sier Kristoffer Østnes. Han er formidler ved Narvik krigsmuseum.

Et større følge marsjerte opp fjellet denne torsdagen. Deriblant Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister (V).

– De siste generasjonene som husker krigen er i ferd med å forsvinne. Da blir det enda viktigere å ta vare på de fysiske minnene. Og de finner vi her, sier han.

Oberst John Olav Fuglem under markeringen av verningen av Narvikfjellene.

Oberst John Olav Fuglem under markeringen av verningen av Narvikfjellene.

Foto: Ole Dalen / NRK

Oberst John Olav Fuglem trekker frem viktigheten for hæren, veteranene og utdanning av fremtidens ledere og vernepliktige.

– Ungdommene som var her gjorde en enorm innsats for landet, sier han.