Hopp til innhold

Politiet oppretter straffesak etter mystisk massedød – nær 100 rein kan være forgiftet

Politiet i Nordland oppretter straffesak etter den uforklarlige reindøden i Herøy i Nordland. Samtidig ber politiet innstendig publikum om tips til å løse mysteriet.

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

98 rein er døde på Herøy. Ingen vet hvorfor. De har så langt ikke kunnet finne noe kjent sykdom forårsaket av bakterier eller virus. Alle kjente tungmetaller er også utelukket som årsak.

Foto: Odd Arne Sandøy

I forrige uke ble det kjent at et stort antall reinsdyr i Herøy i Nordland har dødd.

Saken ble omtalt som en tragedie og et mysterium.

Først ble det rapportert om 60 døde dyr. Tirsdag denne uka hadde antallet økt til 98 døde dyr.

Mattilsynet mistenker at dyrene kan ha blitt forgiftet, og har nå anmeldt saken til politiet.

Les også: Politiet etterforsker massedød av rein: – Det er et mysterium

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.
Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Stine Marie Brox Gundersen etterforsker dyrevelferdskriminalitet i politiet.

– Politiet har iverksatt etterforskning etter at vi ble kjent med at et stort antall rein i Herøy er død uten at årsaken er klar. Vi har et tett og godt samarbeid med Mattilsynet, Statsforvalteren, Veterinærinstituttet og kommunal forvaltning i dette arbeidet, opplyser etterforsker for dyrevelferdskriminalitet, Stine Marie Brox Gundersen.

Etterforskningen er i en tidlig fase, og politiet opplyser at de derfor ikke kan gå inn på hvilke etterforskningsskritt som iverksettes.

– Men hensikten med etterforskningen er å forsøke å avklare hvorvidt det er brudd på dyrevelferdsloven, eller annen miljøkriminalitet som er årsaken for at reinene har blitt syke, sier Gundersen.

Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker for dyrevelferdskriminalitet i Nordland politidistrikt.

Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker for dyrevelferdskriminalitet i Nordland politidistrikt.

Foto: Politiet

Ankom Herøy før jul

Det dreier seg altså om en flokk med om lag 400 rein, hvor nær 100 av disse er blitt syke og som følge av det enten er avlivet eller er døde.

Symptomene til den syke reinen er at de er ustø og sjanglete. Dyrene er generelt svake. Det skal også ha vært mange aborter.

Den aktuelle reinflokken ankom Herøy i desember 2021. Reineierne varslet Statsforvalteren i Nordland og Veterinærinstituttet om at reinene viste unormal adferd i slutten av mars 2022.

Rein Herøy Massedød

Her er et av kadavrene NRK kom over da vi besøkte Herøy tirsdag.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ikke bakterier, virus eller tungmetaller

I forkant av at saken ble anmeldt til politiet har det vært gjort en rekke undersøkelser for å forsøke å avklare hva som er årsaken til at reinsdyrene er blitt syk.

Veterinærinstituttet har vært på øya flere ganger og tatt prøver. I tillegg er det foretatt obduksjon av skrotter.

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas hos Veterinærinstituttet opplyser at de så langt har utelukket mange ting:

  • Det er ikke snakk om bakterier, virus, parasitter eller skrantesyke som er kjent for å ramme reinsdyr.
  • De kan foreløpig ikke utelukke at det er et mindre kjent virus eller bakterie som er årsaken, og dette er derfor noe de sjekker nærmere.
  • Det skyldes ikke mat- eller vannmangel.

En form for forgiftning er en mulighet de hele tiden har tatt høyde for.

Rein massedød av rein Herøy

Politiet oppretter straffesak etter den uforklarlige reindøden i Herøy i Nordland.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det finnes en lang rekke forbindelser som alene eller i kombinasjon kan gi noen av de symptomene vi har observert. Vi jobber videre med å undersøke om det er slike forbindelser som kan være årsaken.

Haukaas sier samarbeidet med reineier for øvrig har fungert utmerket.

Reineier er svært dyktig og følger reinflokken godt opp.

Veterinærinstituttet fortsetter å følge opp reinflokken for å finne ut hva årsaken kan være. Det er ikke funnet noe som gir grunn til å klandre reineierne for det som er skjedd med reinflokken.

– En stor tragedie

Landbrukssjef Jørn Høberg Herøy omtaler situasjonen som alvorlig.

– Vi tenker på de som eier dyrene. Dette er en stor tragedie for dem.

NRK har vært i kontakt med dyreeierne, som ikke ønsker å uttale seg.

Høberg forklarer videre at dette fortsatt er et mysterium, og at de ikke kan annet gjøre enn å forholde seg til fagmyndighetene som gjør undersøkelser.

Bekymret

At flere og flere reinsdyr faller om døde bekymrer følgelig befolkningen.

– Det kommer mange meldinger fra folk som er opptatte av dette. Bøndene har mange spørsmål rundt årsaken, sier Høberg.

Jørn Høberg er landbrukssjef for kommunene Herøy og Dønna.

Jørn Høberg er landbrukssjef for kommunene Herøy og Dønna.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han understreker at de ikke vil gi seg før mysteriet er løst.

– Fagmyndighetene skal undersøke bredt. Vi kan ikke forholde oss til at det ikke blir funnet svar. Mange dyr skal ut på beite, og vi er opptatt av raske svar.

Til tross for at nærmere 100 rein er død har andre dyr så langt ikke blitt rammet.

– Det er ingenting som tyder på at elg, rådyr eller andre dyr har lignende symptomer.

Ber publikum om hjelp

Publikum oppfordres til å ikke forstyrre reinen, den trenger å få være i ro. Målet er å få flyttet hovedflokken så raskt som mulig. De svakeste blir passet på, og foret der de er til de blir sterke nok til å flyttes, ifølge politiet.

– Politiet oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom noen har informasjon om saken som vi burde kjenne til, sier Stine Marie Brox Gundersen i Nordland politidistrikt.

Herøy

Herøy ligger på kysten av Helgeland.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK