Hopp til innhold

Politiet etterforsker massedød av rein: – Det er et mysterium

Ingen vet hvorfor opp mot 60 dyr har på dødd i et område på Herøy i Nordland. Politiet er koblet inn for å undersøke om mennesker står bak. Loga sámegillii.

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Ingen vet enda årsaken til dyretragedien. Bildet er fra i går ettermiddag.

Foto: Odd Arne Sandøy

– Dette er en alvorlig tragedie.

Jørn Høberg er landbrukssjef for kommunene Herøy og Dønna.

Han viser til en uforklarlig massedød av reinsdyr den siste måneden.

Opp mot 60 dyr har dødd i løpet av en periode på bare 30 dager.

Høberg har aldri vært borti lignende.

Det nærmeste han kommer på var da seks storfe døde av blyforgiftning for 15 år siden.

Gamle nedgravde bilbatteri hadde kommet opp til overflaten med frosten, og dyrene hadde slikket på batteriene og slik blitt forgiftet.

– Men det var helt andre symptomer. Dette vi står overfor nå er uten sammenligning.

Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker for dyrevelferdskriminalitet i Nordland politidistrikt.

Stine Marie Brox Gundersen i politiet i Nordland.

Foto: Politiet

Stine Marie Brox Gundersen, etterforsker for dyrevelferdskriminalitet i Nordland politidistrikt, opplyser at de har opprettet sak og iverksatt etterforskning.

Etterforskningen er i en tidlig fase og vi kan derfor ikke gå inn på hvilke etterforskningsskritt som iverksettes, men hensikten er å forsøke å avklare hvorvidt det er brudd på dyrevelferdsloven, eller annen miljøkriminalitet som er årsaken for at reinen er blitt syk.

Politiet oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom noen har informasjon om saken som vi burde kjenne til. Ta i så tilfelle kontakt på tlf. 02800.

Forgiftning?

Stein Tage Domaas hos Statsforvalteren i Nordland gir overfor Helgelands Blad uttrykk for at de ikke aner hva de står overfor.

Massedød av rein i Herøy

Dette reinkadaveret ble funnet på Staulen i Herøy i påska.

Foto: Odd Arne Sandøy

Prøver er tatt og Veterinærinstituttet utfører analyser.

– Vi fikk de første meldingene for cirka en måned siden. Reindriftsutøverne meldte om at dyrene ble dårlige, og det relativt raskt, sier han til NRK.

– Derfra har det utviklet seg til å bli verre og verre. Simlene som rammes kaster kalven (aborterer, journ.anm.), før dyrene deretter sakte og sikkert blir så dårlige at de dør eller må avlives.

– Hva vet dere om årsaksforholdet så langt?

– Det vi vet så langt er hva vi kan utelukke. Det er ikke mat- eller vannmangel eller vanskjøtsel av noe slag. Det er ikke bakterier eller virus.

Én mulighet er forgiftning.

Stein Tage Domaas hos Statsforvalteren i Nordland om dyretragedien.

– Disse tingene skal Veterinærinstituttet forsøke å finne svar på gjennom prøvetakinga si. Mattilsynet har koblet på politiet. Det er greit at de er med i en tidlig fase, dersom det skulle være noe uheldig som har skjedd.

Han opplyser at området brukes som beite med ujevne mellomrom.

– Det er noen år siden sist. Det har aldri vært noe problem av denne typen der tidligere. Det er et mysterium.

Andrine Solli Oppegaard, ordfører Sømna

Andrine Solli Oppegaard jobber i Mattilsynet på Helgeland.

Foto: Arbeiderpartiet

Seniorinspektør og veterinær Andrine Solli Oppegaard hos Mattilsynet sier til NRK at de ikke har mistanke om at dette er en smittsom dyresykdom.

– Det er obdusert dyr og det er tatt blodprøver, men Veterinærinstituttet har ikke konkludert enda. Slike undersøkelser tar vanligvis ganske lang tid, men vi håper at vi snart har svar.

Fremdeles finner reineierne dyr som er syke og som må avlives av hensyn til dyrevelferden.

– Det er vanskelig å sette inn noen målrettede tiltak så lenge man ikke vet årsaken.

Heller ikke Mattilsynet har noe lignende de kan sammenligne situasjonen opp mot.

Vi har ikke sett dette før.

Skaper usikkerhet

Ikke overraskende skaper situasjonen usikkerhet.

Lamminga står på trappene, og flere husdyr skal ut på beite.

Folk er redde og bekymret, forteller landbrukssjef Høberg.

Bilder tatt av nye voksne reinkadavre på Staulen i Herøy 21. april kl. 17.30

Foto fra Herøy tatt i går ettermiddag.

Foto: Odd Arne Sandøy

– Vi har fått mange henvendelser fra publikum. Turgåere og gårdbrukere finner døde og syke dyr. Mange stiler seg spørsmål om dette er til fare for beitedyr og vilt, og hvordan man skal forholde seg til dette her.

– Nå begynner bøndene å slippe ut dyr, og det går allerede en god del dyr ute.

Situasjonen innebærer også at reinen ikke blir flyttet fra Herøy.

Normalt flyttes reinen over til innlandet, hvor kalvinga skjer.

– Det er ikke tilrådelig å begynne frakte bort reinen når man har en slik uavklart situasjon. De som lever er fortsatt synlig påvirket av situasjonen, og det er viktig å ivareta dyrevelferden. Best velferd oppnår vi nå ved at dyrene får gå i fred, og får ro.

Nå oppfordrer han innbyggerne om å la dyrene få gå i fred.

– Ikke oppsøk dyrene og for alt i verden: Ikke ta på kalvene! Da risikerer man at mora frastøter kalven, og det blir en enda mer alvorlig situasjon.

Jobber for å finne årsaken

Han beskriver en tett dialog med Statsforvalteren, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Alle ønsker å avklare årsaken.

– Nå er vi opptatte av å støtte opp om de som opplever en stor tragedie.

– Hvordan har reindriftsutøverne det?

– De har det selvfølgelig vanskelig. Kommunen har tilbudt seg å hjelpe de, og andre gjør også det.

– Vi holder nettsidene våre oppdatert med informasjon. Det er ingenting som tyder på at det er andre dyr enn rein som er rammet av dette.

NRK har vært i kontakt med én av reineierne.

– Vi vet ikke mer enn det som står på NRKs sider. Det stemmer det som står der, mer har jeg ikke å legge til, skriver vedkommende.

Les hva Norske Samers Riksforbund sier om saken.

Har noen teorier

– Vi leter bredt etter sykdom- og dødsårsak.

Det skriver forskerne Torill Mørk og Ingebjørg Helena Nymo i Veterinærinstituttet i en e-post til NRK.

De har gjennomført mange obduksjoner og gjør en rekke undersøkelser.

– Vi har selv analysert mange prøver og også sendt prøver for analyse til eksterne laboratorier hvor vi fortsatt venter på svar. Vi planlegger også ytterligere analyser avhengig av resultatene. Undersøkelsene har så langt utelukket mange sykdomsalternativer.

Har dere noen teorier på hva som kan ha skjedd per nå?

– Vi har flere teorier som vi jobber med, men har ikke enda identifisert den bakenforliggende årsaken.